DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1997

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 388 1440 10438 12266 3100 3.96
Skagerak1098 132 88 1393 1614 245 6.59
Kattegat15848 978 1416 17594 19988 3610 5.54
Nordlige Bælthav3116 414 379 2770 3564 478 7.45
Lillebælt3380 388 340 3774 4503 628 7.17
Storebælt5409 590 348 2938 3876 471 8.24
Øresund1726 1672 200 690 2562 165 15.57
Sydlige Bælthav418 10 21 183 214 36 5.96
Østersøen1210 90 48 1368 1505 153 9.83

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt