DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 1998

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 243 1554 19747 21543 5031 4.28
Skagerak1098 124 101 2762 2987 415 7.20
Kattegat15848 1031 1559 31040 33631 5392 6.24
Nordlige Bælthav3116 381 442 8078 8901 986 9.03
Lillebælt3380 474 383 9806 10663 1419 7.51
Storebælt5409 621 403 13089 14113 1436 9.82
Øresund1726 1369 220 2652 4241 403 10.51
Sydlige Bælthav418 10 25 950 985 86 11.45
Østersøen1210 97 54 3712 3862 388 9.95

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt