DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 2000

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 287 1460 19810 21557 5688 3.79
Skagerak1098 77 199 2583 2859 539 5.30
Kattegat15848 789 1303 31558 33650 6314 5.33
Nordlige Bælthav3116 373 394 5632 6399 968 6.61
Lillebælt3380 345 341 5483 6169 1148 5.37
Storebælt5409 603 342 7037 7982 1148 6.95
Øresund1726 995 190 1260 2445 324 7.55
Sydlige Bælthav418 11 22 610 643 71 9.06
Østersøen1210 69 39 1528 1636 225 7.26

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt