DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 2002

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 171 1375 18596 20142 5737 3.51
Skagerak1098 75 80 2385 2540 470 5.40
Kattegat15848 785 1340 31345 33470 6708 4.99
Nordlige Bælthav3116 391 411 6656 7458 1226 6.08
Lillebælt3380 404 340 7383 8127 1527 5.32
Storebælt5409 614 352 11710 12677 1715 7.39
Øresund1726 1046 224 2375 3645 510 7.15
Sydlige Bælthav418 13 19 1222 1253 134 9.36
Østersøen1210 77 49 2673 2799 407 6.88

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt