DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 2003

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 158 1193 9728 11079 3501 3.16
Skagerak1098 44 69 1553 1665 357 4.66
Kattegat15848 560 1077 20014 21650 4560 4.75
Nordlige Bælthav3116 386 272 2693 3352 514 6.52
Lillebælt3380 310 250 2803 3364 722 4.66
Storebælt5409 499 242 3121 3862 588 6.57
Øresund1726 852 190 753 1796 235 7.64
Sydlige Bælthav418 9 19 184 212 32 6.70
Østersøen1210 55 38 838 932 151 6.17

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt