DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet - 2004

Kystafsnit
Oplands- areal km2
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
Nordsøen10816 176 1209 17141 18525 5171 3.58
Skagerak1098 41 65 1998 2104 399 5.27
Kattegat15848 657 1093 25368 27119 5465 4.96
Nordlige Bælthav3116 236 342 5506 6084 866 7.03
Lillebælt3380 341 306 6750 7396 1232 6.00
Storebælt5409 567 269 8140 8976 1083 8.29
Øresund1726 1038 219 1308 2565 327 7.84
Sydlige Bælthav418 11 21 771 803 70 11.51
Østersøen1210 50 44 1751 1845 273 6.76

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt