DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet

Kystafsnit: Skagerak
Oplandsareal: 1098 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
1990 714 161 2727 3602 347 10.38
1991 779 152 1834 2765 290 9.54
1992 622 152 2158 2932 296 9.89
1993 438 92 1906 2436 269 9.05
1994 459 88 3076 3624 466 7.78
1995 357 151 2149 2658 363 7.32
1996 111 134 1456 1701 245 6.95
1997 132 88 1393 1614 245 6.59
1998 124 101 2762 2987 415 7.20
1999 99 78 3052 3229 564 5.73
2000 77 199 2583 2859 539 5.30
2001 70 76 2173 2319 461 5.03
2002 75 80 2385 2540 470 5.40
2003 44 69 1553 1665 357 4.66
2004 41 65 1998 2104 399 5.27

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt