DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Skagerak
Oplandsareal: 1098 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 347 0.00
1991 - - - 0 290 0.00
1992 - - - 0 296 0.00
1993 - - - 0 269 0.00
1994 - - - 0 466 0.00
1995 - - - 0 363 0.00
1996 - - - 0 245 0.00
1997 - - - 0 245 0.00
1998 - - - 0 415 0.00
1999 - - - 0 564 0.00
2000 - - - 0 539 0.00
2001 - - - 0 461 0.00
2002 - - - 0 470 0.00
2003 - - - 0 357 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt