DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Lillebælt
Oplandsareal: 3380 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 1073 0.00
1991 - - - 0 914 0.00
1992 - - - 0 968 0.00
1993 - - - 0 1175 0.00
1994 - - - 0 1652 0.00
1995 - - - 0 1244 0.00
1996 - - - 0 580 0.00
1997 - - - 0 628 0.00
1998 - - - 0 1419 0.00
1999 - - - 0 1517 0.00
2000 - - - 0 1148 0.00
2001 - - - 0 1043 0.00
2002 - - - 0 1527 0.00
2003 - - - 0 722 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt