DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total P tilførsel til havet

Kystafsnit: Storebælt
Oplandsareal: 5409 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons P
tons P
tons P
tons P
mio. m3
mg/l P
1990 - - - 0 1101 0.00
1991 - - - 0 1291 0.00
1992 - - - 0 1063 0.00
1993 - - - 0 1595 0.00
1994 - - - 0 2158 0.00
1995 - - - 0 1462 0.00
1996 - - - 0 372 0.00
1997 - - - 0 471 0.00
1998 - - - 0 1436 0.00
1999 - - - 0 1569 0.00
2000 - - - 0 1148 0.00
2001 - - - 0 1113 0.00
2002 - - - 0 1715 0.00
2003 - - - 0 588 0.00

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt