DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet

Kystafsnit: Kattegat
Oplandsareal: 418 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
1990 135 41 1004 1180 85 13.84
1991 34 49 784 867 82 10.58
1992 38 25 1015 1078 73 14.74
1993 37 23 1215 1274 109 11.68
1994 23 24 1009 1056 119 8.83
1995 16 21 684 720 79 9.10
1996 22 23 249 294 29 10.30
1997 10 21 183 214 36 5.96
1998 10 25 950 985 86 11.45
1999 12 72 717 801 87 9.26
2000 11 22 610 643 71 9.06
2001 8 20 649 677 79 8.54
2002 13 19 1222 1253 134 9.36
2003 9 19 184 212 32 6.70
2004 11 21 771 803 70 11.51

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt