DMU's forside Forside for vand Om DMU

Total N tilførsel til havet

Kystafsnit: Østersøen
Oplandsareal: 1210 km2

År
Bidrag fra forskellige kilder
Total tilførsel
Års- afstrømning
Vandføringsvægtet koncentration
Spildevand direkte til havet
Spildevand via vandløb
Diffuse kilder
tons N
tons N
tons N
tons N
mio. m3
mg/l N
1990 362 109 1925 2396 205 11.67
1991 451 85 2948 3484 274 12.71
1992 563 48 2713 3324 238 13.97
1993 376 71 3909 4355 341 12.78
1994 310 50 4147 4506 429 10.49
1995 252 51 2201 2504 254 9.85
1996 112 52 1460 1624 162 10.02
1997 90 48 1368 1505 153 9.83
1998 97 54 3712 3862 388 9.95
1999 87 44 2672 2803 381 7.37
2000 69 39 1528 1636 225 7.26
2001 76 49 2142 2267 266 8.51
2002 77 49 2673 2799 407 6.88
2003 55 38 838 932 151 6.17
2004 50 44 1751 1845 273 6.76

Tilbage

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt