DMU's forside Forside for vand Om DMU

Havbelastning

Tilførsel af kvælstof og fosfor via vandløb og direkte spildevandsudledninger til havet i 2004.

  Kvælstof
ton
Fosfor
ton

Spildevand direkte til havet

3120 370

Spildevand til ferskvand

3570 410

Diffuse kilder incl. spredt bebyggelse

68730 1380

Total tilførsel til havet

75420 2160

En del af udledningerne til vandløb er forsvundet inden udløbet til havet på grund af vandløbenes selvrensende effekt (retention). Udledninger fra især de diffuse kilder til selve vandløbene er derfor reelt større end det fremgår af tabellen.


Oplandstabet af kvælstof (venstre) og fosfor (højre) til marine kystafsnit i 2003.

Ved klik på kortet vises udviklingen i havbelastning til det pågældende kystafsnit fordelt på forureningskilder

Skagerrak Nordsøen Kattegat Nordlige Bælthav Lillebælt Storebælt Øresund Sydlige bælthav Østersøen Skagerrak Nordsøen Kattegat Nordlige Bælthav Lillebælt Storebælt Øresund Sydlige Bælthav Østersøen

Ferskvandsafstrømningen og den samlede tilførsel af kvælstof og fosfor til havet.

   

Klik på figuren for at se data fra alle kystafsnit et bestemt år

            Links

Opdateret 3.10.2005 Vedligeholdes af:Jytte Erfurt