Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Satellitbaseret vegetationskortlægning i Vestgrønland.

M.P. Tamstorf

PhD-afhandling

Resumé

Ph.d.-projektet, Satellitbaseret vegetationskortlægning i Vestgrønland,er et delprojekt af det DANCEA-finansierede projekt: Samspillet mellem vegetation, rensdyr og menneskelige aktiviteter (RenVeg).

Ph.d.-projektet er opbygget omkring vegetationskortlægningen af tre hovedområder i Vestgrønland. Kortlægningen er baseret på Landsat TM satellitbilleder og botanisk feltarbejde fra feltsæsonerne 1997-1999 og dækker tre områder ved Kangerlussuaq/Sisimiut, Nuuk og Sydgrønland på ialt 76.000 km2. Vegetationskortlægningen har kortlagt 9 vegetationsrelaterede overfladetyper: krat, kær, græsland, frodig/opdyrket vegetation, dværgbuskhede, lavholdig dværgbuskhede, steppe, fjeldmark og bar jord/klippe. I forbindelse med kortlægningen er der i to af områderne udført et omfattende usikkerhedsvurdering baseret på såvel traditionelle metoder som på fuzzy metoder. Overordnet usikkerhed for de to områder er henholdsvis 76.1% og 56.4% for Kangerlussuaq- og Nuukområdet.

På baggrund af NOAA AVHRR 1 km data fra perioden 1983-1996 for Vestgrønland (Disko - Kap Farvel), er der lavet middelsæsoner for snedække og vegetationsfrodighed (Normalized Difference Vegetation Index). Metoder til modellering af snesmeltning (start og slut) og vækstsæson (start, optimum og slut) for individuelle år er udviklet og testet på 2 lokaliteter ved Kangerlussuaq og Nuuk på baggrund af AVHRR 5 km data.

Vegetationskortene er sammen med positioner fra satellitmærkede rensdyr anvendt til analyse af fødegrundlaget indenfor de pågældende rensdyrs home ranges. Vægten af analysen er primært lagt på kælvingsområderne, da disse er af stor betydning for rensdyrene og deres reproduktion.

Bedes citeret: Tamstorf, M.P. (2001): Satellitbaseret vegetationskortlæning i Vestgrønland. phD-afhandling. Danmarks Miljøundersøgelser. 237 s. Kun tilgængelig i elektronisk format.

Hele rapporten i pdf-format (9.271Kb)

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000