Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Interaktivt kort på nettet

Af Bent Østergaard Olsen 

Foto: DMU

 

Nu kan man finde sammenhængende kort over naturtyper, skove, vandløb, søer, kyster, landbrugsområder og byer i en brugervenlig form på Internettet. Det betyder at den professionelle bruger kan hente disse kort direkte fra nettet og supplere med egne data. For alle andre giver det mulighed for at udskrive og vise kort der fortæller, hvad der er hvor i landskabet.

Du åbner din computer og finder et kort frem, fx fra det nordøstlige Silkeborg som vist herunder. Kortet er digitalt. Det betyder at hvert element fx et stykke skov, en mark eller en eng er koblet sammen med oplysninger i en database. Grundkortet viser hvordan arealerne i området er brugt. Du kan også klikke dig ind til særlige temaer om affaldsdepoter, vandløb, beskyttede natur- og kulturværdier mv.

Man kan se kortene som de ligger på nettet, men man kan også arbejde videre med dem i et Geografisk Informationssystem (GIS). De mange kort udgør tilsammen det såkaldte Areal Informations System (AIS) som DMU og de øvrige institutioner i Miljøministeriet har skabt sammen med amterne m.fl.

Hvad kan kortene bruges til?
Mulighederne er talrige. Juristen i ministeriet kan meget hurtigt få svar på hvor meget landbrugsjord der bliver berørt hvis politikerne overvejer at udvide de dyrkningsfrie bræmmer langs vore vandløb. En sagsbehandler i et amt kan sammenkoble oplysninger om husdyrbestanden i et givet område med oplysninger i AIS om fx følsomme naturområder. Forskeren kan koble sine egne data til kortene og analysere sammenhænge mellem arealtyper og måleresultater. En natur vejleder kan have stor glæde af at klippe sit lokalområde ud af kortet og arbejde videre med at indlægge sine egne observationer og anvende disse til plancher og publikationer. Og gymnasielæreren kan integrere AIS-kortene i undervisning i geografi, historie og samfund.

Den almindelige borger kan også have glæde af at studere AIS-kortenes oplysninger om lokale naturværdier. Det gælder både hvis man vil vide lidt mere om sit lokale miljø, men også hvis man ønsker at deltage i den offentlige debat om natur- og miljøforhold.

En af fordelene ved de nye tekniske muligheder er at opdateringer af GIS-data øjeblikkeligt er tilgængelige for alle.

Teknologien åbner mulighed for at borgerne eller den lokale sagsbehandler i kommune eller amt kan arbejde videre på kortene og sende rettelser og tilføjelser til den dataansvarlige der efterfølgende kan foretage den endelige revision i AIS.

Kortene kan ses på http://ais.dmu.dk/

Kort over arealanvendelsen i det nordøstlige Silkeborg. Arealanvendelseskortet er AIS-projektets hovedkort og viser i detaljer hvordan vi bruger vores arealer. Hertil kommer i alt 41 tema-kort hvor man kan finde en lang række oplysninger om natur-, miljø- og kulturforhold.

GIS-koordinator Bent Østergaard Olsen, beo@dmu.dk

 

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000