Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Program

9.00

Registrering og kaffe

9.30

Introduktion

Peder Agger, Roskilde Universitetscenter

9.40

En multidisciplinær undersøgelse af ferske enge med landbrugsdrift

Lisbeth Nielsen, Danmarks JordbrugsForskning, Carl Chr. Hoffmann, Danmarks Miljøundersøgelser, og Stig Milan Thamsborg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

9.50

Planteprouktion og fødevalg

Lisbeth Nielsen, Jens Henrik Badsberg og Karen Søegaard, Danmarks Jordbrugsforskning, samt Hanne Helene Hansen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

10.20

Animalsk produktion

Henning Refsgaard Andersen, Troels Kristensen og Frank Vigh-Larsen, Danmarks JordbrugsForskning, Stig Milan Thamsborg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt Hanne Bang Bligaard, Slagteriernes Forskningsinstitut

11.00

Pause

11.30

Økonomi

Jesper Schou og Bettina Heimann, Danmarks Miljøundersøgelser

11.50

Botanisk udvikling

Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøundersøgelser

12.10

Diskussion

12.45

Frokost

13.45

Små pattedyr

Henrik Olsen, Thomas Lisborg, og Niels M. Schmidt, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, samt Herwig Leirs, Statens Skadedyrslaboratorium

14.10

Miljø

Carl Chr. Hoffmann, Danmarks Miljøundersøgelser, Ole Stig Jacobsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser og Finn Vinther, Danmarks Jordbrugsforskning

14.40

Opsamling og diskussion

Der startes med korte indlæg fra Hans Henrik Christensen, Skov- og Naturstyrelsen, og Henrik Høegh, Landbrugsrådet

15.30

Afslutning

 

 

 

 

Tilmelding: Senest mandag den 4. marts til Margit Schacht,  Afdeling for Plantevækst og Jord, tlf. 89 99 17 50, fax. 89 99 17 19,  Email margit.schacht@agrsci.dk

Betaling: Deltagerne vil få tilsendt et girokort. Pris for deltagelse er kr. 500. Prisen omfatter deltagelse i mødet, konferencebilag, frokost og kaffe. Man bedes betale inden mødet. Giro nr. 955 4548. Girokortet mærkes: "8851" og navn på indbetaler.

0


Marianne Pedersen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000