Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Natur- og Miljøforskningskonference 22. - 23. august 2002 i København

Se mange af præsentationerne fra konferencen

Session 1
Biodiversitet og naturkvalitet i det danske landskab
Ordstyrere: Jesper Fredshavn/DMU, Christian Tønnesen/Fyns Amt og Karsten Raulund Rasmussen/FSL
Session 2
Natur og miljø i søer og vandløb
Ordstyrere: Kurt Nielsen/DMU, Poul Nordemann Jensen/Århus Amt og Kaj Sand-Jensen/KU
Session 3
Økotoksikologi og risikovurdering i jord og vand
Ordstyrere: Hans Løkke/DMU, Nils Bull/Kbhs. Amt og Alex Sonnenborg/GEUS
Session 4
Natur og miljø i fjord og hav
Ordstyrere: Bo Riemann/DMU, Harley Bundgaard Madsen/Fyns Amt og Katherine Richardson/AaU
Session 5
Luft, miljø og sundhed
Ordstyrere: Ole Hertel/DMU, Anders Carlsen/Embedslæge i Viborg, Steffen Loft/Københavns Universitet
Session 6
Effekter af globale miljø- og klimaforandringer
Ordstyrere: Jes Fenger/DMU, Per Roed Jakobsen/Kystdirektoratet, Ib Johnsen/KU, Poul Harremoës/DTU
Session 7
Miljøøkonomi, miljøsociologi, integrerede analyser og indikatorer
Ordstyrere: Hanne Bach/DMU, Alex Dubgaard/KVL, Peter Bosch/EEA

0


Povl Frich

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000