Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Åbent møde om atmosfærisk deposition af kvælstof i Kattegat

Forskere fra University of East Anglia, Stockholms Universitet, Gøteborgs Universitet, RISØ og DMU vil hermed gerne invitere til et åbent møde om atmosfærisk deposition af kvælstof og dens betydningen for miljøtilstanden i Kattegat. Mødet repræsentere afslutningen på et EU finansieret forskningsprojekt som er udført i og omkring Kattegat over de sidste 3 år. På mødet vi forskerne bag projektet præsenterer de vigtigste resultater. Disse omhandler måling og modellering af den atmosfæriske deposition af kvælstof (våd-deposition, tørdeposition, kvælstofformer), relativ betydning i forhold til andre kvælstofkilder og effekter på det marine økosystem. Vi håber at mødet vil giver en god oversigt over vores viden om emnet generelt for kystnære havområder og i særdeleshed for Kattegat.

Mødet finder sted:
Den 16. januar 2003, kl. 13-16
Videnskabernes Selskab, H. C. Andersens Boulevard 35

Mødet er gratis, men af hensyn til den begrænsede plads og servering under mødet, er det nødvendigt med en tilmelding som sendes til markager@dmu.dk. Mødet vil blive holdt på engelsk. Yderligere information om projektet kan findes på www.uea.ac.uk./env/mead. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe på tlf. 4630 1305.

0


Stig Markager

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000