Forside Nyt Viden Om DMU Kontakt os Søg In English
 

1. Halogenerede hydrocarboner og trihalomethaner (drikkevand)

Komponenter:

 

Halogenerede hydrocarboner

Trihalomethaner

 

Trichlormethan
Tetrachlormethan
1,1,1-trichlorethan
Trichlorethylen
Tetrachlorethylen
Ethylendibromid

Chlordibrommethan
Dichlorbrommethan Tribrommethan
Trichlormethan

     

Koncentrationsniveau:

0,02 - 0,3 m g/L

1 - 100 m g/L

Opløsningsmiddel:

Methanol

Methanol

Matrice:

Drikkevand

Drikkevand

Matrice mængde:

2 liter

2 liter

2. Aromater og MTBE (drikkevand)

Komponenter i drikkevand:

 

Benzen
Naphthalen
o-, m-, p-xylen
Toluen

tert-butylmethylether (MTBE)

Opløsningsmiddel:

Methanol

Vand

Koncentrationsniveau:

0,02 - 0,4 m g/L

0,1 - 10 m g/L

Matrice:

Drikkevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 
  1. Aromater og MTBE (spildevand)

Komponenter i spildevand:

 

Benzen

tert-butylmethylether (MTBE)

 

Ethylbenzen

 
 

HCB (hexachlorbenzen)

 
 

Isopropylbenzen

 
 

Naphthalen

 
 

o-, m-, p-xylen

 

 

Toluen

 

Opløsningsmiddel:

Methanol

Vand/Methanol

Koncentrationsniveau:

0,005 - 1,0 m g/L

0,1 - 10 m g/L

Matrice:

spildevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 

4. Naphthalener og PAH’er (spildevand)

Komponenter:

1-methylpyren
1-methylnaphthalen
2-methylnaphthalen
2-methylphenanthren
3,6-dimethylphenanthren
Acenaphthen
Anthracen
Benz(a)anthracen
Benz(a)fluoren
Benz(a)pyren
Benz(b+j+k)fluoranthener
Benz(e)pyren
Benz(ghi)perylen
Chrysen / Triphenylen
Dibenz(a+h)anthracen
Dibenzothiophen
Dimethylnaphthalener
Fluoranthen
Fluoren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Naphthalen
Perylen
Phenanthren
Pyren
Trimethylnaphthalener

Opløsningsmiddel: Toluen/andet

Koncentrationsniveau: 0,01 - 0,5 m g/L

atrice: Spildevand

Matrice mængde: 2 liter

5. Phenoler (drikkevand)

Komponenter:

4-chlor-2-methylphenol

 
 

4-chlor-3-methylphenol

 
 

2,4-dichlorphenol

 
 

2,6-dichlorphenol

 
 

2,4-dimethylphenol

 
 

2,6-dimethylphenol

 
 

4-methylphenol

 
 

2,4,5-trichlorphenol

 
 

2,4,6-trichlorphenol

 
 

2,3,4,6-tetrachlorphenol

 
 

Pentachlorphenol

 
 

Phenol

 

Opløsningsmiddel:

Methanol

 

Koncentrationsniveau:

0,02 - 0,5 m g/L

 

Matrice:

Drikkevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 

6. Phenoler (spildevand)

Komponenter:

4-chlor-2-methylphenol

 
 

4-chlor-3-methylphenol

 
 

2,4-dichlorphenol

 
 

2,6-dichlorphenol

 
 

2,4-dimethylphenol

 
 

2,6-dimethylphenol

 
 

4-methylphenol

 
 

2,4,5-trichlorphenol

 
 

2,4,6-trichlorphenol

 
 

2,3,4,6-tetrachlorphenol

 
 

Pentachlorphenol

 
 

Phenol

 

Opløsningsmiddel:

Methanol

 

Koncentrationsniveau:

0,05 - 1,0 m g/L

 

Matrice:

Spildevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 

7. Pesticider A (drikkevand)

Basiske og neutrale pesticider

   

Komponenter:

Atrazin
BAM (2,6-dichlorbenzamid)
Carbofuran
Chloridazon
Cyanazin
Desethylatrazin
Desethyldesisopropylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin
Dichlobenil
Diuron
Ethofumesat
Fenpropimorph
Hexazinon
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-carbofuran
Hydroxysimazin
Isoproturon
Lenacil
Metabenzthiazuron
Metamitron
Metazachlor
Metoxuron
Metribuzin
Pendimethalin
Pirimicarb
Propachlor
Propiconazol
Simazin
Terbutylazin

 

Opløsningsmiddel:

Acetonitril/andet

 

Koncentrationsniveau:

0,01 - 0,1 m g/L

 

Matrice:

Drikkevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 

8. Pesticider A (overfladevand)

Basiske og neutrale pesticider

   

Komponenter:

Atrazin
BAM (2,6-dichlorbenzamid)
Carbofuran
Chloridazon
Cyanazin
Desethylatrazin
Desethyldesisopropylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin
Dichlobenil
Diuron
Ethofumesat
Fenpropimorph
Hexazinon
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-carbofuran
Hydroxysimazin
Isoproturon
Lenacil
Metabenzthiazuron
Metamitron
Metazachlor
Metoxuron
Metribuzin
Pendimethalin
Pirimicarb
Propachlor
Propiconazol
Simazin
Terbutylazin
Trifluralin

 

Opløsningsmiddel:

Acetonitril/andet

 

Koncentrationsniveau:

0,01 - 0,1 m g/L

 

Matrice:

Overfladevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 

9. Pesticider B (drikkevand)

Pyrethroider, chlorerede og sure pesticider

 

 

Komponenter:

Azinphos-methyl
Azinphos-ethyl
Dimethoat
Dichlorvos
Fenitrothion
Malathion
Mevinphos
Parathion-methyl
Parathion-ethyl (Parathion)
Aldrin
DDE+DDT (op’ og pp’)
Dieldrin
Endosulfan
Endrin
Isodrin
Lindan
Bentazon
Bromoxynil
Chlorsulfuron
2,4-D
Dichlorprop
Dinoseb
DNOC
Ioxynil
Mechlorprop
MCPA
Metsulfuron-methyl
p-nitrophenol

 

Opløsningsmiddel:

Acetonitril/acetone

 

Koncentrationsniveau:

0,01 - 0,1 m g/L

 

Matrice:

Drikkevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 

10. Pesticider B (overfladevand)

Pyrethroider, chlorerede og sure pesticider

 

 

Komponenter:

Azinphos-methyl
Azinphos-ethyl
Dimethoat
Dichlorvos
Esfenvalerat
Fenitrothion
Malathion
Mevinphos
Parathion-methyl
Parathion-ethyl (Parathion)
Aldrin
DDE+DDT (op’ og pp’)
Dieldrin
Endosulfan
Endrin
Isodrin
Lindan
Bentazon
Bromoxynil
Chlorsulfuron
2,4-D
Dichlorprop
Dinoseb
DNOC
Ioxynil
Mechlorprop
MCPA
Metsulfuron-methyl
p-nitrophenol

 

Opløsningsmiddel:

Acetonitril/acetone

 

Koncentrationsniveau:

0,01 - 0,1 m g/L

 

Matrice:

Overfladevand

 

Matrice mængde:

2 liter

 

11. Pesticider C (drikkevand)

Specielle pesticider

 

Komponenter

Trichloreddikesyre (TCA)
Dalapon
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
AMPA (Aminomethylphosphonsyre)
Maleinhydrazid
Thiram

Opløsningsmiddel:

Vand/Methanol

Koncentrationsniveau:

0,01 - 0,1 m g/L

Matrice:

Drikkevand

Matrice mængde:

2 liter

 

12. Pesticider C (overfladevand)

 

Specielle pesticider

 

Komponenter:

Trichloreddikesyre (TCA)
Dalapon
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
AMPA (Aminomethylphosphonsyre)
Maleinhydrazid
Thiram

Opløsningsmiddel:

Vand/Methanol

Koncentrationsniveau:

0,01 - 0,1 m g/L

Matrice:

Overfladevand

Matrice mængde:

2 liter

 


Dato for sidste opdatering 2000-04-04 Til toppen Tilbage Frem Send os dine spørgsmål og kommentarer Sitemap Links