Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Miljøviden og beslutningsprocesser - et case studie i trafik og miljø

Claus Hedegaard Sørensen

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140

Abstract

Rapporten undersøger hvordan videnskabelig miljøviden påvirker konkrete beslutningsprocesser. Det sker gennem et case-studie af beslutningen om udvidelse af Helsingørmotorvejen mellem 1987 og 1995. I arbejdsrapporten beskrives beslutningsprocessen som en historie opdelt i tre delbeslutninger: Selve udvidelsen af vejen, natur- og landskabsbeskyttende foranstaltninger og støjbeskyttelse. Konklusionen er, at videnskabelig viden spiller en rolle i hele processen, og særligt i de to delbeslutninger om natur/landskab og støj spiller videnskabelig miljøviden en rolle. Men mange andre forhold spiller en mindst lige så vigtig rolle for processens resultat.

Bedes citeret: Sørensen, C.H. (2001): Miljøviden og beslutningsprocesser - et case studie i trafik og miljø. Danmarks Miljøundersøgelser. 44 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 140. Arbejdsrapport fra DMU nr. 143 er kun tilægængelig i elektronisk format på DMU´s hjemmeside.

Full report in pdf format (503 K)
0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000