Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Forekomst af organiske tinforbindelser i planter og dyr fra danske farvande: Akkumulering og fødekæderelatione

Jakob Strand & Jens A. Jacobsen

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 135

Abstract

Organiske tinforbindelser (tributyltin, TBT og triphenyltin, TPhT) anvendes som biocider i begroningshindrende bundmalinger til skibe. Stofferne hører til de mest potente miljøgifte, der med fortsæt tilføres det marine miljø. Denne undersøgelse dokumenterer, at organiske tinforbindelser er akkumuleret i en række plante- og dyrearter fra de danske farvande - selv på afstand af forurenede havneområder. De højeste koncentrationer er fundet i leveren fra marsvin, ederfugl og skrubbe, der viser, at der foregår en vis ophobning igennem fødekæden. Indholdet af organotin er på et niveau, hvor effekter på dyrelivet ikke kan udelukkes.

Bedes citeret: Strand, J. & Jacobsen, J.A. (2000): Forekomst af organiske tinforbindelser i planter og dyr fra danske farvande: Akkumulering og fødekæderelationer. Danmarks Miljøundersøgelser. 45 s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 135 er tilægængelig på DMU´s hjemmeside.

Full report in pdf format (465 K)
0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000