Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Serviceniveau i den kollektive trafik. Belyst med en geografisk rejsetidsmodel. ALTRANS.

Zine Lange og Linda Christensen

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 143

Abstract

Rapporten er en gennemgang af en geografisk model for serviceniveauet for de forskellige regionale trafikselskaber. Med illustrationer og grafer vises bl.a. ventetider, skiftetider og antal afgange i forskellige tidsrum fordelt både regionalt og mere detaljeret i tre byområder: Roskilde, Vejle og Brønderslev. Derefter følger en analyse af de rejsetider modellen forudsiger, og der foretages en sammenligning af rejsetiden med bil eller kollektiv trafik. Endelig beskrives hvorledes rejsetider influerer på valget af transportmiddel.

Bedes citeret: Lange, Z. & Christensen, L. (2001): Serviceniveau i den kollektive trafik. Belyst med en geografisk rejsetidsmodel. ALTRANS. Danmarks Miljøundersøgelser. 38 s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 143 er tilægængelig på DMU´s hjemmeside.

Full report in pdf format (1657 K)
0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000