Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Ferskvand

Overvågning af søer og vandløb i NOVA/NOVANA

Fagdatacentret drives af DMU, Afdeling for Ferskvandsøkologi. Kontaktpersoner er Torben Lauridsen (tll@dmu.dk) for søer og Jens Bøgestrand (jbo@dmu.dk) for vandløb.

Nyt på siden

Retningslinier for overvågning

Tekniske anvisninger
Samling af tekniske anvisninger m.m. for både søer og vandløb

Nyttige oplysninger og notater

Baggrundsbidragskoefficienter 2003(9/3-2004)
Tids- og Q-vægtede middelkoncentrationer samt arealkoefficienter fra naturoplande 2003. RTF format.
Indtastningsskema til erosion (MS Excel)
Anvendes ved indberetning af jord- og brinkerosion i forbindelse med de specielle oplandsanalyser.
Status for sødataindberetning
Status for hvornår DMU har modtaget data fra NOVA-søerne

Møder

Temadage om vegetationsovervågning i søer
Indbydelse, tilmelding og program for temadagene 21-22 juni 2004 om vegetationsovervågning i NOVANA søerne.
Temadage om vegetationsovervågning i vandløb og på vandløbsnære arealer
Indbydelse, tilmelding og program for temadagene 8-9 juni 2004 om vegetationsovervågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under den økologiske del af NOVANA vandløb. Nu også med billeder (OBS! - 60 MB).
Fagmøder for vandløb og søer 2004
Dagsorden, deltagerliste og præsentationer fra møderne afholdt 23-24/2 (søer) og 26-27/2 (vandløb).

0


Jens Bøgestrand

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000