Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Arbejdsrapporter / Research Notes

Dansk:

Herunder følger en fortegnelse over alle rapporter i serien "Arbejdsrapporter fra DMU."

Rapporterne kan bestilles; visse rapporter kan downloades.

Se DMU´s øvrige publikations serier.

English:

Below you will find a list of all reports in the series "Research Notes from NERI".

The reports can be ordered. Some reports are available for download.

Look here for other publication series.


Nr. 196. Denmark's National Inventory Report - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-2002 - Emission Inventories By Jytte Boll Illerup, Erik Lyck, Malene Nielsen, Morten Winther, Mette Hjort Mikkelsen, Leif Hoffmann, Peter Borgen Sørensen, Lars Vesterdal, Patrik Fauser. Research Notes from NERI No. 196, 2004. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (OBS 32.500 KB! En opdelt version følger).

Nr. 195. Hydrografi-undersökning 2003 - Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakning av Öresund. Af Martin M. Larsen, Karin Gustafsson. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 195. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (542 KB).

Nr. 194. Projection of Greenhouse Gas Emission from the Agricultural Sector - until 2017 By Steen Gyldenkærne, Mette Hjort Mikkelsen. Research Notes from NERI No. 194, 2004. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (647 KB).

Nr. 193. Projektvurdering over tid - aspekter af diskonteringsproblemstillingen Af Flemming Møller. Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 193. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten in PDF format (1190 KB).  

Nr. 192. Danish emission inventories for stationary combustion plants. Inventories until year 2001. By Nielsen, M., Illerup, J.B. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 192. 115 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (894 KB).

Nr. 191. Seabird colonies and moulting harlequin ducks i South Greenland. By Boertmann, D. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 191. 34 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (3120 KB).

Nr. 190. Skarver 2003. Naturovervågning. Af Eskildsen, J. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 190. 46 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (934 KB).

Nr. 189. Danish emission inventory for particulate matter (PM). By Malene Nielsen, Morten Winther, Jytte Boll Illerup og Mette Hjort Mikkelsen. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 189. 126 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (758 KB).

Nr. 188. Aerial surveys of seals at Rødsand seal sanctuary and adjacent haul-out sites. By Teilmann, J. et al. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 188. 32 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (904 KB).

Nr. 187. Remote video registration of seals at Rødsand seal sanctuary. Technical improvements and feasibility for detecting effects of the construction of Nysted Offshore Wind Farm Af Edrén, S.M.C. et al. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 187. 28 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (2894 KB).

Nr. 186. Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og vandløbssystemer i oplandet 2002. Af Berthelsen, J.P. & Madsen, A.B. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 186. Hele rapporten i PDF format (759 KB).

Nr. 185. Compliance testing of phthalates in toys. Analytical chemical control of chemical substances and products. By Rastogi, S.C., Jensen, G.H. & Worsøe, I.M. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 185. 26 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (205 KB).

Nr. 184. Annual Danish Emissions Inventory Report to UNECE - Inventories from the base year of the protocols to year 2001. By Illerup, J.B. et al. National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 184. 343 pp. The report is only available in electronic format. Full report in pdf format (3528 KB).

Nr. 183. Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav. Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Af Pedersen, P.B. m.fl. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 183. 84 s. Rapporten findes kun i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (546 KB).

Nr. 182. Tøndermarskens ynglefugle 2002. Naturovervågning. Af Kahlert, J. m.fl. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 182. 40 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (2249 KB).

Nr. 181. Denmark´s National Inventory Report - submitted under the United Nations. Framework Convention on Climate Change, 1990-2001. Emission Inventories. By Illerup et al. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 181. 845 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (4560 KB).

Nr. 180. Fiskeriressourcer på det lave vand i det nordlige Vestgrønland. En interviewundersøgelse om forekomsten og udnyttelsen af lodde, stenbider og ørred. Af Olsvig, S. & Mosbech, A. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 180. 74 s. Rapporten findes både på dansk og grønlandsk og er kun udgivet i elektronisk format. Rapporten på dansk (880 KB) | grønlandsk (880 KB) i PDF format. Pga. tekniske problemer med bilagsmaterialet (kort) er materialet p.t. ikke tilgængeligt i elektronisk format. Materialet kan rekvireres ved henvendelse på tlf. 4630 1941.

Nr. 179. Reduktion i antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde: Oliering af æg og beskydning i 2002. Naturovervågning. Af Bregnballe, T. & Hounisen, J.P. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 179. 26 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (503 KB).

Nr. 178. Ynglefugle i Vadehavet 2001. Naturovervågning. Af Rasmussen, L. M. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 178. 57 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (929 KB).

Nr. 177. Sældøden i Danmark 2002. Status over indsamling, omfang og prøvetagning af spættet sæl (Phoca vitulina). Af, Dietz, R. m.fl. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 177. 23 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (227 KB).

Nr. 176. Effekt af reservatoprettelse for rastende vandfugle i Vest Stadil Fjord. Af. Madsen, J. m.fl. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 176. 26 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (759 KB).

Nr. 175. Precursors of oxidative hair dyes in hair colouring formulations. Analytical chemical control of chemical substances and chemical preparations. By Rastogi, S., Worsøe, I., M. & Jensen, G.H. (2003). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 175. 25 pp. The report is only available in PDF format. Full report in PDF format (147 KB).

nr. 174. Luftkvaliteten på Banegårdspladsen i Lyngby. Målekampagne maj-juni 2002. Af Palmgren, F., Wåhlin, P. & Egeløv, A.H. (2003). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 174. 35 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (769 KB).

Nr. 173. Skjern Å Naturgenopretningsprojektet. Status for undersøgelserne i 2000-2001. Af Hansen, H.O. & Andersen, J.M. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 173. 54 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (1887 KB).

Nr. 172. Skarver 2002. Naturovervågning. Af Eskildsen, J. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 172. 47 s. 50,- kr. Hele rapporten i PDF format (626 KB).

Nr. 171. Overvågning af toplærke Galerida cristata, med en gennemgan og vurdering af de danske ynglehabitater. Naturovervågning. Af Grell. M.B., Hansen, J. & Rasmussen, B. (2002). Danmarks Miljøundersøgeler. Arbejdsrapport fra DMU nr. 171. 46 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (416 KB).

Nr. 170. Overvågning af rødlistede fugle 1989-1998. Naturovervågning. Af Grell, M.B. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 170. 38 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (244 KB).

Nr. 169. Punkttælling af yndlefugle i 2001 i eng, by og skov. Naturovervågning. Af Jacobsen, E.M. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 169. 17 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (186 KB).

Nr. 168. Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen: Forsøg med døgnregulering på Harboør Tange. Naturovervågning. Af Madsen, J. & Holm, T.E. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 168. 25 s.Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF-format (579 KB).

Nr. 167. Kortlægning af arter omfattet af EF-Habitatdirektivet 1997-2000. Af Pihl, S. (2002) Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsraport fra DMU nr. 167. 144 s. 150,- kr. Hele rapporten i PDF format (1429 KB).

Nr. 166. Miljøundersøgelser ved Kvanefjeld 2001. Af Asmund, G. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 166. 42 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (2552 KB).

Nr. 165. Indledende vurdering af luftforureningen i Ribe Amt. Af Jensen, S.S. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 165. 89 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (3777 KB).

Nr. 164. Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden og i Flynder Å - vandløbssystemet år 2001. Af Berthelsen, J.P. & Madsen A.B. (2002).Danmarks Miljøundersøgelser. 52 s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 164. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (1160 KB).

Nr. 163. Overvågning af orkideer 2000. Naturovervågning. Af Wind, P. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 163. 46 s. 50,- kr. Hele rapporten i PDF format (634 KB).

Nr. 162. Menneskelige indgreb i danske skarvkolonier 1994-2001. Naturovervågning . Af Bregnballe, T. og Eskildsen, J. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. 65 s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 162. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (752 KB).

Nr. 161. Denmark´s National Inventory Report - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-2000. Emissions Inventories Af Illerup, J.B., Lyck, E. & Winther, M. (2002). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 161. 693 pp. The report is only available in electronic format. Short summery, Full report in PDF format (19825 KB).

Nr. 160. Partikel-forurening fra industri og trafik i Esbjerg . Af Hertel, O., Løfstrøm, P. & Jensen, S.S. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. 45 pp. Arbejdsrapport fra DMU nr. 160. Rapporten er tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (2201 KB).

Nr. 159. Kontrol af Uv-filtre i solbeskyttelsesprodukter. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Af Rastogi, S.C. et al.(2002) Danmarks Miljøundersøgelser. 25 s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 159. Rapporten er kun tilgængeligt i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (198 KB).

Nr. 158. Omkostninger ved udvalgte landbrugstiltag til styrkelse af biodiversiteten i Danmark. Udredning for Wilhjelmudvalget. Af Schou, J.S., Møller, F. og Birr-Pedersen, K. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 158. 56 s. Rapporten er kun tilgængeligt i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (494 KB).

Nr. 157. Tilvejebringelse af fagligt grundlag for fastsættelse af den optimale faunaklasse og målsætningsklasse i vandløb. Af Friberg, N. m.fl. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 157. 66 s. kr. 50,- Hele rapporten i PDF format (943 KB).

Nr. 156. Overvågning af rødlistede planter, 2000. Naturovervågning. Af Wind, P. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 156. 58 s. kr 65. Hele rapporten i PDF format (1355 KB).

Nr. 155. Field report from the Nalunaq cruise March/April 2001. By Asmund, G. (2001). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 155. 43 pp. The report is only available in PDF format. Full report in PDF format (669 KB).

Nr. 154. Skarver 2001. Danmark. Naturovervågning. Af Eskildsen, J. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 154. 47 s. 55 kr. Hele rapporten i PDF-format (867 KB).

Nr. 153. Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000. Naturovervågning. Af Jacobsen, E.M. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 153. 78 s. 60 kr. Hele rapporten i PDF format (1415 KB).

Nr. 152. Sarfartoq niobium project. PO-210 analysis, 2000 (2001) By Aastrup, P. & Asmund, G. (2002). Danmarks Miljøundersøgelser/National Environmental Research Institute (in press).

Nr. 151. Missionsreport 1 from NERI. Assistant to Rumænia on transposition and implementation of EU ambient air quality directives. By Jensen, Steen Solvang (2001). National Environmental Research Institute. Research notes fra NERI, no. 151 (Rapporten kan rekvireres direkte hos forfatteren).

Nr. 150. Forsøgsprojekt i Døstrup Dambrug. Statusrapport for 1. måleår. . Af Fjorback, C. et al. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 150. 93 s. 75 kr - Hele rapporten i PDF format (1060 KB).

Nr. 149. Denmark´s National Inventory Report - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-1999. Emission Inventories. By Illerup, J.B., Lyck, E., Winther, M. (2001). National Environmental Research Institute, Denmark. Research Notes from NERI no. 149. 675 p. Only available in electronic form. Abstract| Full report in pdf format (6776 KB).

Nr. 148. Indicators for performance measures for Transportation, Environment and Sustainability in North America. Report from a German Marshall Fund Fellowship 2000 individual study tour October 2000. By Gudmundsson, H. (2001). National Environmental Research Institute. 87 s. Only available in electronic form. Abstract| Full report in pdf-format (551 KB).

Nr. 147. Reduceret vandføring ved dambrug. Betydning for vandløbenes smådyrfauna. Af Skriver, J., Iversen, H.L., Fjordback, C., Ovesen, N.B. & Quist, P. Danmarks Miljøundersøgelser (2001). Arbejdsrapport fra DMU nr. 147. 58 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i pdf-format (637 KB).

Nr. 146. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999. Af Clausen, P., Bøgebjerg, E., Jørgensen, H.E. Hounisen, J.P. & Krag Petersen, I. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 146. 84 s. kr. 55,-. Hele rapporten i pdf format (2868 KB).

Nr. 145. Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flynder Å systemet år 2000. Af Berthelsen, J.P., Madsen, A.B. og Zaluski, K. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 145. 56 s. kr. 40,-. Hele rapporten i pdf format (2013 KB).

Nr. 143. Serviceniveau i den kollektive trafik. Belyst med en geografisk rejsetidsmodel. ALTRANS. Af Lange, Z. & Christensen, L. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 143. 38 s. Rapporten er kun udgivet i elektronisk format. Abstract| Hele rapporten i pdf-format(1657 k).

Nr. 142. A method for the measurement of inter-mediates of oxidative hair dyes in cosmeticproducts. Analytical control of chemical substances and chemical preparations. Af Rastogi, S.C., Worsøe, I.M. & Jensen, G.H. (2001). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 142. Full report in pdf format (6759 KB).

Nr. 141.Paradigm for analysing complex model uncertainty. A general concept for dealing with uncertainties in ecotoxicological models. By Sørensen, P.B., Carlsen, L., Fauser, P. & Vikelsøe, J. (2001). National Environmental Research Institute. 39 pp. Research Notes from NERI no. 141. Full report in pdf format (6587 KB).

Nr. 140. Miljøviden og beslutningsprocesser - et case studie i trafik og miljø. Af Sørensen, C.H. (2001). Danmarks Miløundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 140. 44 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort abstract- Hele rapporten i pdf format (503 KB).

Nr. 139. Skjern Å Narurgenopretningsprojektet. Undersøgelsersprogrammet. vandløbsøkologi. Af Svendsen, L.M. & Hansen, H.O. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 139. 56 s. Kr. 50,-. Hele rapporten i pdf-format (338 k).

Nr. 138. Forsøgsprojekt i Døstrup Dambrug. Statusrapport for fase 1 og 2. Af Svendsen, L.M., Fjorback, C., Larsen, S.E., Thomsen, A.G., Skriver, J., Pedersen, M.L., Nielsen, P. & Riis-Vestergaard, J. (2000) Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 138. 68 s. Kr. 60,-. Hele rapporten i pdf format (605 KB).

Nr. 137. Frivillige ordninger til jagtforvaltning.(2000). Af Schou, J.S. & Bregnballe, T. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 137. 32 s. Rapporten er kun udgivet i elektronisk format Hele rapporten i pdf format(313 k).

Nr. 136. Skarver 2000. Danmark. Naturovervågning. Af Eskildsen, J. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 136. 40 s. Kr. 55,-.

Nr. 135. Forekomst af organiske tinforbindelser i planter og dyr fra danske farvande: Akkumulering og fødekæderelationer. Af Strand, J. & Jacobsen, J.A. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 135. 45 s. Rapporten er kun udgivet i elektronisk format. Absract| Hele rapporten i pdf-format(465 k).

Bundvegetation 1999. Tipperne.. Af Jensen, J.S. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. 21 s. Kr. 40,-.

Overvågning af rødlistede planter 1999. Danmark. Naturovervågning. Af Wind, P. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. 69 s. Kr. 60,-.

Landbrugsproduktion, ammoniakemission og N-deposition - scenarieanalyser. Samfund og Miljø - Integrerede Miljøinformationssystemer (IMIS). Af Andersen, J., Asman, W.A., Frohn, L. & *Hertel, O. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. 36 s. Kr. 45,-.

Nr. 128. Første danske workshop om Bacillus thuringiensis 28.-29. marts 2000. Af Hendriksen, N.B. & Munk, B. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr. 128. 28 s. Rapporten er kun udgivet i elektronisk format. Hele rapporten i pdf format(210 k).

Nr. 127. Denmark´s National Inventory Report - Submitted under the United Naitons Convention on Climate Change. Af Illerup, J.B., Lyck, E., Winther, M. Rasmussen, E.  (2000). National Environmental Research Institute. Research Notes from NERI no. 127. 326 s. 100,- DKK. The report is only available in electronic format Full report in pdf format (2 Mb).

Nr. 126. Scenarium om 100% økologisk jordbrug i Danmark. Af Grant, R. (2000). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU nr 126. 40 s. 40,- kr. Hele rapporten i pdf-format (233 KB).

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1999. Danmark. Naturovervågning.(2000) Af Jacobsen, E.M.(2000). Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdsrapport fra DMU. 68 s. 50,- kr.

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1998.(2000) Naturovervågning. Samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Clausen, P., Bøgebjer, E. Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P. & Kjær, P.A. Afd. for Kystzoneøkologi (2000):77 s. 50,- kr. Hele rapporten i pdf-format (628 KB).

Building downwash algorithm for the OML atmospheric dispersion model.(2000) Olesen, H.R. and E. Genikhovich. Department of Atmospheric Environment (2000): Abstract in English| Full report in pdf format (270 K).

2000 Critical Loads, Copenhagen 1999.(2000) Conference Report Prepared by Members of the Conference’s Secretariat, the Scientific Committee and Chairmen and Rapporteurs of its Workshops in Consultation with the UN/ECE. Full report in pdf format (370 K)

Fiskeriressourcer på det lave vand i Vestgrønland.(2000) Nielsen, S.S.; Mosbech, A. & Hinkler, J. Afdeling for Arktisk Miljø. (2000):60 s.

Ynglefugleoptælling 1999. Vadehavet. Naturovervågning.(2000) Thorup, O. & Rasmussen, L.M. Afdeling for Kystzoneøkologi. (2000):40 s. Kr. 40,-

Analyse af udviklingstendenser i 25 vandløb med udløb i Limfjorden. Vandløbsøkologi - Trend Analysis of 25 Streams Discharging into the Limfjorden.(1999) Larsen, S.E. Afdeling for Vandløbsøkologi (1999): 83 pp. Kr. 75,-. Hele rapporten i pdf-format (490 KB).

Proceedings fra seminar om restaurering og vedligeholdelse af vandløb 12.-13. oktober 1999.(1999) Vandløbsøkologi. Hansen, H.O. (red.) Afdeling for Vandløbsøkologi (1999): 53 pp. Kr. 40,-
Full report in pdf format (370 K)

Analyse af udvikling for ynglende og rastende fugle 1979-99. Tøndermarsken. Naturovervågning.(1999) Rasmussen, L.M. Afdeling for Kystzoneøkologi. (1999): 131s. Kr. 65,-

Skarver 1999. Danmark. Naturovervågning.(1999) Eskildsen, J. Afdeling for Kystzoneøkologi (1999):47 s. Kr. 50,-

Transport and Distribution in Complex Systems. Influence of Chemical and Physicochemical Reactions on the Migration of Cobalt in the Saturated Zone. Miljøkemi - Environmental Modelling.(1999) Carlsen, L., Bo, P., Higgo, J.J.W. & Davis, J.R. Department of Environmental Chemistry (1999): 26 pp. Kr. 50,-

Overvågning af rødlistede arter 1998. Danmark. Naturovervågning.(1999) Wind, P., Stoltze, M., Fog, K., Guldager, D., Christiansen, L.B. & Rybacki, M.Afdeling for Kystzoneøkologi. (1999): 125 s. Kr. 60,-

Naturovervågning. Overvågning af orkidéer 1998. Påvirkningsfaktorer.(1999) Wind, P. Afd. for Kystzoneøkologi (1999): 31 sider + bilag. Kr. 65,-

Naturovervågning. Bundvegetation 1998. Tipperne.(1999) Jensen, J.S. Afd. for Kystzoneøkologi (1999): 25 s. Kr. 40,-

Linear Solvation Energy Relationships (LSER). A method to assess the solubility of inorganic species.(1999) Carlsen, L. Afd. for Miljøkemi (1999):28 s. Kr. 50,-

Naturovervågning. Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998, Danmark.(1999) Jacobsen, E.M. Afd. for Kystzoneøkologi (1999):61 s. Kr. 50,-

Naturovervågning. Sæler 1998 Østersøen, Kattegat og Limfjorden.(1999) Heide-Jørgensen, M.P. & Teilmann, J. Afd. for Kystzoneøkologi (1999): 28 s. Kr. 30,-.

Naturovervågning. Ynglefugleoptælling 1998 Vadehavet.(1999) Thorup, O. & Rasmussen, L.M., Afd. for Kystzoneøkologi (1999): 42 s. Kr. 40,-.

Naturovervågning. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark.(1999) Clausen, P., Bøgebjerg, E., Fox, T.,Jørgensen, H.E., Hounisen, J.P., Kjær, P.A. & Petersen, I.K. Samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Afd. for Kystzoneøkologi (1999): 72 s. Kr. 60,-.

Vandløbsøkologi - Restaurering af Brede Å. Effekter på invertebratfaunaen.(1999) Hansen, H.O., Afd. for Vandløbsøkologi (1999):29 s. Kr.40,-. Hele rapporten i pdf-format (684 KB).

Vandløbsøkologi - Restaurering af Brede Å. Stoftilbageholdelse på devandløbsnære arealer.(1999) Pedersen, M.L., Svendsen, L.M. Afd. for Vandløbsøkologi (1999):77 s. Kr. 40,-. Hele rapporten i pdf-format (6774 KB).

Samfund og miljø - Integrerede miljøinformationssystemer. Pesticid-databasen.(1998) Afd. for Systemanalyse & Sørensen, P.B. Afd. for Miljøkemi & Clausen, H., Miljøstyrelsen (1998): Illerup, J.B., Bruun, H.G. 55 s. Kr. 50,-.

Vandløbsøkologi - Forundersøgelse af kvælstofafstrømningen til Varde Å og Ho Bugt før og efter naturgenopretning.(1999) Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, M.L. Afd. for Vandløbsøkologi (1999):46 s. Kr. 40,-. Hele rapporten i pdf-format.

Bundfaunaundersøgelser på Svitringen i 1998.(1998) Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi.Jensen, J.J. (1998): 16 s. Kr. 40,-.

Restaurering af Brede Å. Vand- og næringsstofbalancer i de vandløbsnære arealer.(1998) Afdeling for Vandløbsøkologi. Pedersen, M.L., Hoffmann, C.C., Kronvang, B.(1998):35 s. Kr. 40,-.

Critical Loads for Lead, Cadmium and Mercury in Denmark.(1998) Afdeling for Terrestrisk Økologi. Bak. J.L., Jensen, J. (1998):38 s. Kr. 50,-. Full report in pdf-format (535 KB).

Skarver 1998. Danmark. (1998) Naturovervågning. (Udført af Natur-Inform og koordineret af DMU). Afdeling for Kystzoneøkologi. Eskildsen, J. (1998):45 s. Kr. 45,-.

Ynglefugle i Tøndermarsken 1998.(1998) Tøndermarsken og Margrethe Kog.Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, L.M. (1998): 25 s. Kr. 50,-.

Tællinger af vandfugle1997/98.Danmark.(1998) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Pihl, S., Laubek, B. (1998):21. s. Kr. 40,-.

Det økologiske råderum for areal og fødevarer - et definitions- og metodeprojekt. (1998) Samfund og miljø - Arealanvendelse og miljø . Afdeling for Systemanalyse og Afdeling for Terrestrisk Økologi. Nielsen, J., Strandberg, M., Tybirk, K. & Groth, N.B. (1998 ): 237 s

Satellite tracking of spring migrating and summering Greenland White-fronted Geese, 1998.(1998) Afdeling for Arktisk Miljø.Glahder, C.M., Fox, A.D. (1998): 21. s.

Samfund og miljø - Trafik og miljø(1998). Medarbejdernes transport til og fra DMU - undersøgelse af bolig-arbejdsstedstransport og potentialer for udvalgte transportløsninger. Afdeling for Systemanalyse. Gudmundsson, H., Røhl, A. (1998): 70 s. Kr. 55,-.

Inspection of the GRO#3 Well Site. Nuussuaq peninsula, West Greenland.(1998) Afdeling for Arktisk Miljø. Boertmann, D. (1998): 21 s.

Miljømæssige aspekter ved efterforskning og udnyttelse af diamanter i Grønland.(1998) Afdeling for Arktisk Miljø. Johansen, P., Glahder, C.M. (1998): 11 s.

Årsrapport 1994 - Christiansø.Naturovervågning.(1998) Afdeling for Kystzoneøkologi.Bunch, J.M., Christensen, J.H., Kjær, P., Lyngs, P. (1998):79 s. Kr. 60,-.

Analysis of UV-filters in sunscreen products by HPLC-diode array detection.(1998) Department of Environmental Chemistry. Rastogi, S.C., Jensen, G.H. (1998):DKK 50,-.

Monitering af kromudledning ved Qaqortoq 1997.(1998) Afdeling for Arktisk Miljø. Glahder, C. (1998):23 s.

Årsrapport 1996 - Suserup. Naturovervågning.(1998) Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, T.B. (1998):23 s. Kr. 35,-.

Second Baseline Study in the Citronen Fjord Area North Greenland 1997.(1998) Department of Arctic Environment. Glahder, C. (1998):45 pp.

Årsrapport 1996 - Vorsø. Naturovervågning.(1998) Afdeling for Kystzoneøkologi. Gregersen, J. (1998): 59 s. 50,-.

Årsrapport 1996 - Vejlerne. Naturovervågning.(1998) Afdeling for Kystzoneøkologi. Nielsen, T.V. (1998): 80 s. Kr. 60,-.

Preliminary Environmental Impact Assessment of Regional Offshore Seismic Surveys in Greenland. Arctic Environment.(1998) Department of Arctic Environment. Nymand, J., Mosbech, A.M., Dietz, R. (1998) 21 pp. DKK. 45,-.

Færdsel og rastende vandfugle - foreløbige resultater 1997.(1998) Saltvandssøen,Margrethe-Kog. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi.Rasmussen, L.M. (1998): 25 s. Kr. 30,-.

Emissionsfaktorer fra den danske transportsektor. Samfund og miljø - Trafik og emissioner.(1998) Afdeling for Systemanalyse. Winther, M. (1998):173 s., Kr. 75,-.

Jagt og rastende vandfugle 1994-1997. Tøndermarskens ydre koge. Naturovervågning.(1998) Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, L.M. (1998):25 s. Kr. 30,-.

:Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1997. Danmark.(1998) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Jacobsen, E.M. (1998): 60 s. Kr. 50,-.

: Overvågning af orkidéer 1997. Danmark.(1998) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi.Wind, P. (1998): 91 s. Kr. 55,-.

Overvågning af ekstremrigkær 1997. Danmark.(1998) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Wind, P. (1998):97 s. Kr. 55,-.

Overvågning af overdrev 1997. Danmark.(1998) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. 70 s. Kr. 50,-. Wind, P. (1998)

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-96. Danmark.(1998) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Clausen, P., Amstrup, O., Andersen-Harrild, P., Bøgebjerg E., Fox, T., Jørgensen, Hans Erik, Hounisen, Jens Peder, Kjær, Per Alnor (1998): 75 s. Kr. 60,-.

Miljøafgifter når skaden varierer geografisk - Eksemplificeret ved den danske landbrugssektor.(1998) Samfund og Miljø - Det åbne land. Afdeling for Systemanalyse. Schou, Jesper A. (1998):21 s. Kr. 25,-.

Inventory of Emissions to the Air from Danish Sources 1972-1995.(1997) Samfund og miljø - Emission Inventories. Department of Atmospheric Environment and Department of Policy Analysis. Fenhann, J., Kilde, N.A., Runge, E., Winther, M. & Illerup, J.B. (1997):130 pp. DKK 75,-.

Sæler 1997. Vadehavet. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Tougaard, S. (1997): 21 s. Kr. 30,-.

Ynglefugleoptælling 1997. Vadehavet. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Thorup, O. (1997): 32s. Kr. 40,-.

Migration of Phthalates from Teetheers. Miljøkemi - Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Chemical Preparations.(1997) Department of Environmental Chemistry. Rastogi, S.C., Vikelsøe, J., Jensen, G.H., Johansen, E. & Carlsen, L. (1997):22 pp. DKK 40,-.

Hedeovervågning 1997.Randbøl Hede. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi og Skov- og Naturstyrelsen.Degn, H.J. (1997): 34 s. Kr. 35,-.

Tællinger af vandfugle 1996/97. Danmark. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Pihl, S., Madsen, J. & Laubek, B. (1997):20 s. Kr. 30,-.

Skarver 1997. Danmark.(1997) Naturovervågning. Natur-Inform. Eskildsen, J. (1997): 47 s. Kr. 45,-.

Overvågning af danske orkidéer 1996. Danmark. Naturovervågning.(1997) Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Kystzoneøkologi. Wind, P. & Ballegaard, T. (1997): 118 s. Kr. 60,-.

Monitering af markfirben Lacerta agilis 1995-1996. Sjælland. Naturovervågning.(1997) Ravn Consult. Ravn, P. (1997): 26 s. Kr. 45,-.

Ynglefugle i Tøndermarsken 1996. Tønder-marsken og Margrethe-Kog.Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, L.M. & Gram, I. (1997): 95 s. Kr. 60,-.

Ynglefugle i Tøndermarsken 1995. Tønder-marsken og Margrethe-Kog. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, L.M. & Gram, I. (1997): 98 s. Kr. 60,-.

Trækfugle i Tøndermarsken 1994-1995. Tøndermarsken og Margrethe-Kog. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, L.M. (1997):48 s. Kr. 50,-.

Analyse af emissionsmodellen Workbook on Emission Factors for Road Transport.(1997) Samfund og miljø - trafik og emissioner. Afdeling for Systemanalyse. Winther, M. (1997):54 s. Kr. 30,-.

Sæler 1996.Vadehavet. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kyst-zoneøkologi. Tougaard, S. (1997):17 s. Kr. 30,-.

Sæler 1996. Øs-ter--søen, Kattegat og Limfjorden. Naturovervågning.(1997) Danbiu ApS & Danmarks Miljøunder-søgelser. Afdeling for Kystzoneøkologi. Heide-Jørgensen, M.P., Mosbech, A. & Teilmann, J. (1997):33 s. Kr. 30,-.

Ynglefugleoptælling 1996. Vadehavet. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi og Skov- og Naturstyrelsen. Thorup, O. (1997):43 s. Kr. 40,00.

Samfundsøkonomisk analyse på miljøområdet - en oversigt.(1997) Samfund og miljø - miljøøkonomi. Afdeling for Systemanalyse. Møller, F. (1997): 43 s. Kr. 25,00.

Overvågning af overdrev 1996. Danmark. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Wind, P. (1997): 49 s. Kr. 50,00.

Årsrapport 1996. Langli. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Hjerrild Hansen, J. (1997):68 s. Kr. 50,00.

Højmoser 1996. Danmark.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi.Risager, M. (1997): 95 s. Kr. 50,00.

Basismonitering af Kaløskovene 1993. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Landskabsøkologi & Århus Universitet. Skov, F., Bertelsen, J.P., Andersen, T.Q., Asferg, T., Carstensen, H., Christensen, M. & Komdeur, J., Dalsgaard, K., Granat, H.J., Nielsen, B.O. & Rost, F. (1997):117 s. Kr. 50,00.

Ynglefugle 1996. Tipperne.(1997) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Amstrup, O. (1997):70 s. Kr.50,00.

Årsrapport 1996. Tipperne. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Petersen, J.R. & Knudsen, H. (1997):74 s. Kr. 50,00.

Indikatorer for naturkvalitet. Midtvejsrapport. Danmark. Naturovervågning.(1997) Flere pag. Dahl, K., Jensen, J.P., Larsen, H.S., Lawesson, J., Mark, S., Mogensen, B., Münier, B., Møller, P.F., Rune, F., Skriver, J., Søndergaard, M. & Wind, P. (1997): Kr. 50,00.

Årsrapport 1995. Vorsø. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi.Gregersen, J. (1997): 49 s. Kr. 50,00.

Ynglefugle 1995. Tipperne. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Amstrup, O. (1997): 72 s. Kr. 50,00.

Ynglefugle 1994. Tipperne. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Thorup, O. (1997): 87 s. Kr. 50,00.

Årsrapport 1995. Langli. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Hansen, M.J. & Thalund, J. (1997): 75 s. Kr. 50,00.

 Årsrapport 1995. Suserup. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, T.B. (1997):54 s. Kr. 50,00.

Årsrapport 1995. Tipperne. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Olsen, K. (1997):72 s. Kr. 50,00.

Ynglefugle 1996. Vejlerne. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi. Kjeldsen, J.P. (1997):85 s. Kr. 50,00.

Visse skattereglers effekt. Samfund og miljø - trafik og miljø.(1997) Afdeling for Systemanalyse. Nielsen, T.A.S. (1997): 41 s. Kr. 30,00.

Skarver 1996. Danmark.(1997) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Eskildsen, J. (1997): 45 s. Kr. 45,00.

Optælling fra fly af rastende vandfugle og menneskelige aktiviteter 1991-95. Vadehavet. Naturovervågning.(1997) Afdeling for Kystzoneøkologi & Ribe Amt. Laursen, K. & Frikke, J. (1997):46 s. Kr. 40,00.

Tællinger af vandfugle 1995/96 Danmark. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Pihl, S., Madsen, J. & Laubek, B. (1996):19 s. Kr. 20,00.

Ændringer af vegetationen 1954-1995 Randbøl Hede. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi og Skov- og Naturstyrelsen.Degn, H.J. (1996): 128 s. Kr. 60,00.

Overordnet IMIS koncept for pesticider. Samfund og miljø - Integrerede Miljøinformationssystemer (IMIS).(1996) Afdelingerne for Systemanalyse, Terrestrisk Økologi og Miljøkemi. Rasmussen, D., Emborg, L., Elmegaard, N., Mogensen, B.B. & Spliid, N.H. (1996): 36 s. Kr. 25,00.

Trafik og miljø - problemer og mulige styringsmidler. Samfund og miljø - trafik og miljø.(1996) Afdeling for Systemanalyse. Christensen, L. & Nielsen, T.A.S. (1996):97 s. Kr. 50,00.

Fremskrivningsmodeller for emissioner til atmosfæren. Samfund og miljø - miljøøkonomi.(1996) Afdeling for Systemanalyse og Afdeling for Atmosfærisk Miljø. Andersen, F.M. & Runge, E. (1996): 41 s. Kr. 50,00.

Screening for Platin i udvalgte prøver i det danske miljø.(1996) Miljøkemi. Afdeling for Miljøkemi. Pritzl, G. (1996): 92 s. Kr. 45,00.

Ynglefugle 1995: Vadehavet. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi og Skov- og Naturstyrelsen. Rasmussen, L.M. & Thorup, O. (1996): 27 s. Kr. 30,00.

Årsrapport 1995, Vejlerne. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Nielsen, H.H. (1996):98 s. Kr. 50,00.

Overvågning af overdrev 1995. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Wind, P. & Ballegaard, T. (1996):31 s. Kr. 50,00.

Ynglefugle 1995, Vejlerne. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Kjeldsen, J.P. (1996): 85 s. Kr. 50,00.

Orkidéer 1987-1995, Danmark. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Wind, P. & Ballegaard, T. (1996):97 s. Kr. 50,00.

Årsrapport 1994, Suserup. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Rasmussen, T.B. (1996):51 s. Kr. 40,00.

Sæler 1995, Vadehavet. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Tougaard, S. (1996):16 s. Kr. 30,00.

Bundvegetation 1995, Tipperne. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Jensen, J.S. (1996):25 s. Kr. 30,00.

Højmoser 1995, Danmark. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Risager, M. & Aaby, B. (1996): 89 s. Kr. 50,00.

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994.(1996) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi.Clausen, P., Andersen-Harild, P. Bøgebjerg, E., Fox, A.D., Jørgensen, H.E. & Hounisen, J.P. (1996):60 s. Kr. 50,00.

Brune frøer 1995, Danmark. Naturovervågning.(1996) Afdeling for Kystzoneøkologi. Hels, T. (1996): 16 s. Kr. 30,00.

Skarver 1995, Danmark.(1996) Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi. Gregersen, J. (1996):32 s. Kr. 30,00.

Årsrapport 1994, Vorsø. Naturovervågning.(1995) Afdeling for Kystzoneøkologi. Gregersen, J. (1995): 57 s. Kr. 50,00.

Årsrapport 1994. Tipperne. (1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Amstrup, O. (1995): 91 s. Kr. 50,00.

Årsrapport 1994. Vejlerne. (1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Lund, M. (1995): 125 s. Kr. 50,00.

Årsrapport 1994. Langli.(1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Thalund, J. & Petersen, J.R. (1995): 79 s. Kr. 50,00.

Tøndermarskens ynglefugle 1994. Saltvandssøen og Margrethekog.(1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Rasmussen, L.M. (1995):47 s. Kr. 40,00.

Tøndermarskens ynglefugle 1994.Ydrekogen, Magistrekogen og HasbjergSø.(1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Rasmussen, L.M. & Gram, I. (1995):88 s. Kr. 50,00.

Bundvegetation 1994. Tipperne.(1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Jensen, J.S. (1995):33 s. Kr. 30,00.

Skarver 1992-1994. Danmark.(1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Gregersen, J. (1995): 27 s. Kr. 30,00.

Ynglefugle 1994. Vejlerne. (1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Kjeldsen, J.P. (1995):112 s. Kr. 50,00.

Sæler 1994. Vadehavet.(1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Tougaard, S. (1995): 19 s. Kr. 30,00.

Sæler 1994. Østersøen, Kattegat og Limfjorden.(1995) Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Heide-Jørgensen, M.P. & Teilmann, J. (1995): 28 s. Kr. 30,00.


0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000