Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Natur- og Miljøforskningskonference 22. - 23. august 2002 i København

DMU og amterne arrangerede konference på H.C. Ørsted Institutet den 22.-23. august 2002. Konferencens formål var at udveksle viden og erfaringer mellem forskere og brugere af forskning på natur- og miljøområdet.

Kommunikation mellem aktørerne på natur- og miljøområdet var et nøglebegreb for konferencen: Det blev diskuteret hvordan vi sikrer et solidt fagligt grundlag for politikernes beslutninger. Konferencen gav mulighed for øget synergi og et bedre videnflow mellem forskning, rådgivning, overvågning og formidling.

Program

Åbningstaler:
Miljøminister Hans Chr. Schmidt
Direktør Sten Nørskov Laursen, Fyns Amt
Direktør Henrik Sandbech, DMU
Professor Per Christensen

Præsentationer

Pressemeddelelse om konferencen (udsendt 22. august)
Resumé af foredrag og postere
Liste over deltagere

0


Povl Frich

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000