Danmarks Miljøundersøgelser
Beretning og aktiviteter 1996-97

Indhold

Forord
DMU, en institution i udvikling
Fra DMU's arbejdsmark
Grønt regnskab, organisation, økønomi og personale
Publikationer i 1996


Disse sider ses bedst med Netscape 3, Internet Explorer 3, eller senere udgaver.
Siderne ses bedst i opløsningen 800 x 600 eller bedre.
© DMU 1997 - Citat gerne med kildeangivelse.
Findes på http://www.dmu.dk/beret96/
DMU har afdelinger i Roskilde, Silkeborg, København og på Kalø.