Danmarks Miljøundersøgelser
Beretning og aktiviteter 1997-98

Indhold

Forord
DMU, en institution i udvikling
Fra DMU‘s arbejdsmark
Grønt regnskab
DMU’s organisation
Økonomi og personale
Publikationer i 1997
Temarapporter fra DMU

 


Disse sider ses bedst med Netscape 3, Internet Explorer 3, eller senere udgaver.
Siderne ses bedst i opløsningen 800 x 600 eller bedre.
© DMU 1998 - Citat gerne med kildeangivelse.
Findes på http://www.dmu.dk/beret97/
DMU har afdelinger i Roskilde, Silkeborg, København og på Kalø.