Danish Society for Atmospheric Research

DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR -DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR  - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR

 

 

Main page

Profile

Steering
committee

Addresses


Previous conferences:

October 2002
conference
 

November 2001 
conference

November 2000 
conference

October 1999
conference

 

DSAR - Danish Society for Atmospheric Research

DSAR konference, torsdag den 9. november 2000

Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, G., 1448 København K

Programmet for konferencen kan ses herunder, og det kan downloades som en PDF-fil.


Program

8.30 Registrering og kaffe: poster set-up

9.00 Introduktion – Gary Geernaert

9.10 "Risikovurdering af små partikler i udeluft. Hvor farlige er de ultrafine partikler fra trafikken?"
Professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

9.50 "Luftforurening i byer. Fokus på de ultrafine partikler fra trafikken"
Cand scient Peter Wåhlin, Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser

10.30 Kaffepause

10.40 Poster præsentationer

11.30 "Skovenes betydning for det atmosfæriske Kuldioxid budget"
Seniorforsker Kim Pilegaard, Forskningscenter Risø

12.10 Frokost og posters

13.10 "Status for Global Change debatten"
Ingeniørdocent Peter Laut, Danmarks Tekniske Universitet

13.50 Kaffepause

14.20 "Hvordan modelleres udviklingen af det regionale klima?"
Forskningsleder Eigil Kaas, seniorrådgiver Jens Hesselbjerg, Danmarks Meteorologiske Institut

15.00 Åben diskussion

16.00 Slut

Konferencesekretær:
Christel Ege-Johansen
Danmarks Miljøundersøgelser
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Tlf: 46 30 11 02
E-mail: cej@dmu.dk