Danish Society for Atmospheric Research

DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR -DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR  - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR

 

 

Main page

Profile

Steering
committee

Addresses


Previous conferences:

October 2002
conference
 

November 2001 
conference

November 2000 
conference

October 1999
conference

 

DSAR - Danish Society for Atmospheric Research

DSAR konference, tirsdag den 29. oktober 2002

Forskningscenter Risø, 4000  Roskilde

 


Tilmeldingsblanket (Word format)


Program

9:00 - 9:25 Registering, kaffe, rundstykker og poster set-up

9:25 - 9.30 Velkomst ved Ole Hertel

9:30 - 10:50  1. session: Spredning og afsætning af ammoniak

9:30 - 9:45 Danske ammoniakemissioner v. Steen Gyldenkærne, DMU

9:45 - 10:00 Processer for tørdeposition v. Helle Vibeke Andersen, DMU

10:00 - 10:15 Målinger af NH3 deposition til Kattegat v. Lise-Lotte Sørensen, Risø

10:15 - 10:30 Modeller for transport og afsætning af ammoniak v. Ole Hertel, DMU

10:30 - 10:45 Økonomiske aspekter af ammoniakpåvirkning fra landbruget v. Berit Hasler, AKF/DMU

10:50 - 11:15 Kaffepause

11:15 - 12:15  2. session: Atmosfæreforskning i de polare egne

11:15 - 11:35 Historiske niveauer af PB og Hg i det artiske v. Mike Goodsite, DMU/Syddansk Universitet

11:35 - 11:55 Atmosfærisk Pb på Station Nord 1991-2001 v. Peter Wåhlin, DMU

11:55 - 12:15 Skæbne af Hg i Arktis v. Henrik Skov, DMU

12:15 - 14:30  (afbrudt af frokostpause)  3. session: Remote Sensing af atmosfæren

12:15 - 12:35 Application radiansdata i DMIs vejrudsigter v. Bjarne Amstrup, DMI

12:35 - 12:55 Lidar og Sodar v. Torben Mikkelsen, Risø

12:55 - 13:50 Frokost

13:50 - 14:10 Validation of the MSU record using GPS occultation data. v. Thomas M. Schroeder, DMI 

14:10 - 14:30 Anvendelse af jordbaserede GPS-maalinger i NWP? v. Henrik Vedel, DMI

14:30 - 15:00 Kaffepause

15:00 - 16:00 Paneldiskussion af sektorforskningens undervisningsforpligtelser ledet af Aksel Walløe Hansen.
Panel: Søren Larsen, Risø, Peter Aakjær, DMI og Peter Kofoed, DMU

16:00 Afslutning


Posters :

Forfatter/forfattere

Emne

Titel

Jørgen Brandt

Luftforureningsmodeller

The THOR Integrated Air Pollution Forecast and Scenario System

Charlotte Bay Hasager, Risø

Niels Woetmann Nielsen, DMI

Jens Hesselbjerg Christensen, DMI

Henrik Søgaard, KU

Eva Bøgh, KU

Michael Schultz Rasmussen, KU

Niels Otto Jensen, Risø

Remote sensing

Remote Sensing images used for aggregation of the momentum roughness

Niels Otto Jensen, Risø

Charlotte Bay Hasager, Risø

Albert Olioso, INRA Bioclimatologie,

Avignon, France

Remote sensing

Remote sensing images used for aggregation of the scalar roughness

Charlotte Bay Hasager, Risø

Birgitte Furevik, Nansens Environmental and Remote sensing Center

Remote sensing

Remote sensing images of offshore winds from ERS-2 SAR validated to in-situ observations in the North Sea

Kaj Mantzius Hansen

Modellering af den atmosfæriske transport af persistente organiske forbindelser

Modelling the Atmosspheric Transport of a-HCH in the Northern Hemisphere: Preliminary Results

Camilla Geels

Hemisfærisk og nestet modellering af luftforurening. En beskrivelse af de forskellige versioner af DEHM modellen, som benyttes på DMU

The Danish Eulerian Hemispheric Model – et modelværktøj med mange anvendelsesmuligheder indenfor luftforurening.

Jørgen Brandt, Jesper H. Christensen og Peter Wåhlin

Partikler, luftforureningsmodeller

Røg over landet d. 4. og 10. september 2002

Eva Bøgh

Remote sensing og fordampning

Combining climate predictions and remote sensing data for the calculation of evapotranspiration rates in Denmark

C.A. McLinden, M.J. Prather and M.S. Johnson   Chemical Transport Model of N20 isotopomers: Stratospheric distributions mass-independent enrichment and an isotopomer budget
K.L. Feilberg, S.R. Sellevåg, C.J. Nielsen, D.W.T. Griffith and M.S.Johnson   The relative reaction rate of five CO isotopologues.
Bjarne Amstrup    Anvendelse af satellitdata
Henrik Vedel   On the direct use GNSS RO refractive measurements for climate monitoring
C.A. McLinden, M.J. Prather and M.S. Johnson   Chemical transport model of N2O isotopologues: stratospheric distributions mass-independent enrichment and an isotopomer budget
Merete Bilde   Gas/particle partitioning of organic acids

 


Konferencesekretær:
Christel Ege-Johansen
Danmarks Miljøundersøgelser
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Tlf: 46 30 11 02
E-mail: cej@dmu.dk

Webside opdateret 24. oktober 2002