Danish Society for Atmospheric Research

DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR -DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR  - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR

 

 

Main page

Profile

Steering
committee

Addresses


Previous conferences:

October 2002
conference
 

November 2001 
conference

November 2000 
conference

October 1999
conference

 

DSAR
Chairman Ole Hertel
Danmarks Miljøundersøgelser
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Tel:46301148
Secretary Niels Otto Jensen
Forskningscenter Risø
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Tel:46775007
Conference
Secretary
Christel Ege-Johansen
Danmarks Miljøundersøgelser
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Tel:46301102

E-mail
DSAR@risoe.dk
DSAR management

Ole Hertel (DSAR chairman)

Niels Otto Jensen (DSAR secretary)


Steering committee

Ole Hertel, DMU

Søren Larsen, Risø

Anne Mette Jørgensen, DMI

Christian Lohse, University of Odense

Flemming Nikolaisen,
University of Copenhagen


Themes and coordinators

Education and the public
Axel Walløe Hansen
University of Copenhagen

Air chemistry
Ole John Nielsen
University of Copenhagen 

Surface exchange
Niels Otto Jensen
Risø

Air pollution
Finn Palmgren
DMU

Weather and climate
Leif Lauersen
DMI

Meteorology and wind energy
Lars Landberg
Risø

 

oh@dmu.dk

n.o.jensen@risoe.dk

 

 


oh@dmu.dk

metsol@risoe.dk

amj@dmi.dk

lohse@chem.ou.dk

nic@kiku.dk

 

 

 

 

awh@oseris.gfy.ku.dkojn@kiku.dkn.o.jensen@risoe.dkfpj@dmu.dkll@dmi.dklars.landberg@risoe.dk