Danish Society for Atmospheric Research

DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR -DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR  - DSAR - DSAR - DSAR - DSAR

 

 

Main page

Profile

Steering
committee

Addresses


Previous conferences:

October 2002
conference
 

November 2001 
conference

November 2000 
conference

October 1999
conference

 

DSAR - Danish Society for Atmospheric Research

DSAR konference, torsdag den 15. november 2001

Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, G., 1448 København K

Programmet for konferencen kan ses herunder.


Program

09.00 Registrering, kaffe og rundstykker, poster set-up.

09.45 Introduktion af DSAR program. Gary Geernaert, DMU

10:00 1. session. Vindenergi og meteorologi. Ordstyrer Lars Landberg, Risø.

1. Kortfristede forudsigelser af vinden. Torben S. Nielsen, DTU.

2. Forudsigelser af vind og vindenergi. Carsten Simonsen, DMI.

3. WAsP Engineering. Jakob Mann, Risø.

11.30 Frokost

13:00 2. session. Spredningsmodeller. Ordstyrer Axel Walløe.

1. OML-modellen, international harmonisering og hjælpeværktøjer for modellører. Helge Rørdam Olesen, DMU.

2. Integrerede modelsystemer, status og visioner. Lise M. Frohn, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, DMU.

3. Spredningsmodeller til risikovurdering på regional skala. Jens Havskov Sørensen, DMI.

4. Spredningsmodeller til risikovurdering på lokal skala. Torben Mikkelsen, Risø.

14.30 Kaffepause

15:00 3. session. Satellitdata, data-assimilation og anvendelser. Ordstyrer Ole John Nielsen, KU.

1. Remote sensing based crop simulation and SVAT modelling (RS-Model). Eva Bøgh, KU.

2. Igangværende og planlagte satellitprogrammer. Flemming Jensen, DMI.

3. The SAT-MAP Climate Project. Charlotte Hasager, Risø.

4. Muligheder og begrænsninger ved remote sensing af fytoplankton i danske farvande. Peter Stæhr, DMU.

16.30 Afsluttende bemærkninger

16.40 Konferencen afslutter

Konferencesekretær:
Christel Ege-Johansen
Danmarks Miljøundersøgelser
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Tlf: 46 30 11 02
E-mail: cej@dmu.dk

Webside er opdateret 11. december 2001