Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Faglige konferencer og møder

Marin workshop om bestemmelse af imposex og intersex i havsnegle - 18.-19. maj 2004 på Søminestationen
Invitation og tilmeldingsblanket findes på Det Marine Fagdataceners hjemmeside under "Aktiviteter" Tilmelding inden 1. maj 2004.
2nd GLOREAM/EURASAP Workshop - Modern developments in modelling and chemical data analysis.
The workshop will begin on Monday, September 6, 2004, 10:00 am. The workshop will end on Wednesday, September 8, 2004, noon.
The workshop will be held at the Environmental Agency of Copenhagen (Miljøkontrollen).
INTERNATIONAL CONFERENCE ON €COLOGY IN A COST-BENEFIT SOCIETY
At Roskilde University, Denmark 17-18 june 2004. The case studies will on the Water Framework Directive include Dr. Jesper Schou from Department of Policy Analysis (DEPA), NERI.
Kursus i spredningsmodellen OML-Multi
DMU afholder et 1-dags kursus i OML-Multi den 17. marts. OML-modellen er et program til beregning af spredning af luftforurening og bruges bl.a. i forbindelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning.
MAR Seminar Schedule Spring 2004
Tuesday 13 January 14.00 (in room D1.46), Tuesday 20 January 14.00, Tuesday 2 March 14.00: Cancelled due to ilness, Tuesday 27 April 14.00, Tuesday 25 May 14.00: Cancelled and Tuesday 8 June 14.00. All seminars take place in the "Pavillon" at NERI, Roskilde.
Further information can be obtained by contacting Karin Gustafsson at tel. 4630 1862
Aquatic Ecology and Climate Change Agriculture
A Ph.D. course offered by the Copenhagen Global Change Initiative (www.COGCI.dk) and the International School of Aquatic Sciences (www.SOAS.dk) in cooperation with SLIP (www.fishnet.dk)
Nordic Workshop, Tools for Assessing Phosphorus Loss from Nordic Agriculture
Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum, 2-3 February 2004
MAR Seminar Schedule Autumn 2003
Tuesday 7 October 14.00, Tuesday 21 October 14.00, Thursday 6 November 10.00 and Tuesday 18 November 14.00. All seminars take place in the "Pavillon" at NERI, Roskilde.
Phytoremediation of Chlorinated Solvents
NERI Seminar Series, Roskilde. 12. August 2003 – 14::00 NERI pavillon. Joel G. Burken, Associate Professor, Dept. of Civil, Architectural & Environmental Engineering, University of Missouri-Rolla, USA. Host: Ulrich Karlson, MIMI, DMU (uka@dmu.dk).
Black Carbon (soot)– a key factor for the mobility and (bio)availability of aromatic pollutants
NERI Seminar Series, Roskilde. 10.Juni 2003 – 14::00 DMU pavillon Örjan Gustafsson, Head,Environm. Processes Group, ITM, Stockholm University. Host: Philipp Mayer, MIMI, DMU (phm@dmu.dk).
Non-Agricultural use of pesticides
The Symposion is oranized by ADAS, DFLRI, DIAS, GEUS, KVL and NERI ad i held at KVL, Thorvaldsensvej 40 DK-1871 Frederiksberg, Denmark.
Befolkningens holdninger og ønsker til naturen
Onsdag den 2. april kl. 9.30 – 16.00i Landstingssalen på Christiansborg.
Åbent møde om atmosfærisk deposition af kvælstof i Kattegat
Mødet repræsentere afslutningen på et EU finansieret forskningsprojekt som er udført i og omkring Kattegat over de sidste 3 år.
DMU seminarer
DMU seminarer som afholdes i efteråret 2002
Natur- og Miljøforskningskonference 2002
DMU og amterne arrangerer konference på H.C. Ørsteds Institutet i København den 22-23. august 2002. Konferencens formål er at udveksle viden og erfaringer mellem forskere og brugere af forskning på natur- og miljøområdet.
New developments in the modelling of plant competition
Symposium/workshop to be held in Copenhagen (KVL) 18-20 November 2002.
Annual Science Conference and ICES Centenary, Copenhagen, Denmark
2002 ICES Annual Science Conference and ICES Centenary 1-5 October (90th Statutory Meeting, 29 September to 9 October),Copenhagen, Denmark
Temadag om Ferske enge - ekstensiv landbrugsproduktion, natur og miljø
12. marts 2002, Forskningscenter Foulum. Tilmelding senest 4. marts til Margit Schacht på margit.schacht@agrsci.dk. Se nærmere beskrivelse og program under linket.
Danish Society for Atmospheric Research (DSAR)
15. november - DSAR - Danish Society for Atmospheric Research. DSAR konference d. 15. november 2001 i Eigtveds Pakhus i København. Se program på ovennævnte link. Kontaktperson: Forskningschef Gary Geernaert, glg@dmu.dk, DMU, tlf. 4630 1101.
NERI Seminar Series - Roskilde - Spring 2002
Liste over seminarer som afholdes i Roskilde, foråret 2002
3rd International Workshop on Earthworm Ecotoxicology (IWEE) (pdf, 390Kb)
Afholdes d. 26-29 august 2001 på Århus Universitet. Se invitation på ovennævnte link.
The Eleventh International Symposium on Insect-Plant Relationships (SIP11)
Second announcement and Call for papers
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Miljøundersøgelser inviterer til konference om relationer mellem insekter og planter. Konferencen finder sted i Helsingør d. 4-10 august 2001. Læse mere på ovenstående link.
NEXT II
Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Miljøkemi, inviterer hermed danske og udenlandske laboratorier til at deltage i NEXT II.
The 9th Nordic Soil Zoology Symposium
Main theme: Land use and environmental chemicals: consequences for soil organisms and diversity
The symposium will be held 15-16 November at Århus University. All Nordic scientists and students doing research on soil zoology are welcomed to the symposium.
Tidligere afholdte konferencer, møder m.v.

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000