DMU
Beretning og aktiviteter
1998-99

Indhold

Forord
DMU 1989-1999
Jordbrugets miljøbelastning
Byerhverv og husholdninger
Naturforvaltning
DMU's organisation
Økonomi og personale
Grønt regnskab
Publikationer i 1998
Tema-rapporter fra DMU