DMU's forside Forside for vand Om DMU
Data fra Landovervågningen
Forbrug af kvælstof
Forbrug af fosfor
Kvælstof input og høstet
Opbevaringskapacitet
Udbringningstider
Over/Underforbrug i kvælstofgødningen
Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Forbrug af kvælstofgødning

Udviklingen i total og effektivt tildelt kvælstof, afgrødernes kvælstofnorm og handelsgødningskvælstof for hele landet i perioden 1985 til 2002. (Der er indregnet 2 % stigning i nyttevirkningen af husdyrgødningskvælstof pr. år fra 1985 til 1993; fra 1994-1996 er nyttevirkningen fastholdt på 42 %, mens den steg til 44 % i 1997 og 46 % i 1998 og faldt til 45 % i 1999-2000 og steg til 46 % i 2002.

Opdateret 2.6.2004 Vedligeholdes af:Pia Grewy Jensen