DMU's forside Forside for vand Om DMU
Data fra Landovervågningen
Forbrug af kvælstof
Forbrug af fosfor
Kvælstof input og høstet
Opbevaringskapacitet
Udbringningstider
Over/Underforbrug i kvælstofgødningen
Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Udbringningstider for husdyrgødning

Landbrugspraksis for udbringningstidspunkterne i landovervågningsoplandene for husdyrgødning er vist i figur 4.5 for årene 1990-2002. Opgørelsen registrerer den udbragte husdyrgødning eksklusiv den mængde, der efterlades på marken ved afgræsning. Det ses, at den største husdyrgødningsmængde udbringes om foråret. Således er forårs- og sommerudbringningen steget fra 55 % i 1990 til 88 % i 2002.

Opdateret 2.6.2004 Vedligeholdes af:Pia Grewy Jensen