DMU's forside Forside for vand Om DMU
Data fra Landovervågningen
Forbrug af kvælstof
Forbrug af fosfor
Kvælstof input og høstet
Opbevaringskapacitet
Udbringningstider
Over/Underforbrug i kvælstofgødningen
Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Over-/underforbrug af kvælstofgødning

Opgørelse af over/underforbrug af kvælstofgødning i forhold til bedrifternes kvoter i landovervågningsoplandene. 
Ca. 11 % af det det dyrkede areal på de konventionelle bedrifter får mere end 10 kg N ha-1 over bedrifternes kvote (overforbrug), mens ca. 3 % af arealet på de konventionelle bedrifter får mindre end 10 kg N ha-1 under bedrifternes kvote (underforbrug). Andelen af arealet med mindre kvælstofforbrug end kvote er faldet fra 38 til 3 % fra 2001 til 2002, hvilket primært må tilskrives de øgede krav til udnyttelse af husdyrgødningen samt opstramning af normerne til græs. Opgørelsen dækker alene konventionelle bedrifter. Dette er fordi økologiske bedrifter oftest gøder langt mindre end N-normen til afgrøderne tillader.

Opdateret 2.6.2004 Vedligeholdes af:Pia Grewy Jensen