DMU's forside Forside for vand Om DMU
Data fra Landovervågningen
Forbrug af kvælstof
Forbrug af fosfor
Kvælstof input og høstet
Opbevaringskapacitet
Udbringningstider
Over/Underforbrug i kvælstofgødningen
Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning

Landbrugspraksis for opbevarings-kapaciteten i landovervågningsoplandene til gylle og ajle, opgjort i procent af dyreenhederne fra 1991 til 2002. I 2002 stod 79 % af dyreenhederne på ejendomme med en opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på 9 måneder eller derover, mens yderligere 21 % af dyreenhederne stod på ejendomme med 6-9 måneders opbevaringskapacitet. Andelen af dyreenheder med mindst 9 måneders opbevaringskapacitet er steget igennem perioden fra 1991 til 1998 med i alt 53 %-point (figur 4.4). Den største stigning fandt sted fra 1993 til 1994, idet lovkravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet skulle være opfyldt med udgangen af 1994. Fra 1998 til 2002 faldt andelen af dyreenheder med mindst 9 måneders opbevaringskapacitet med 13 %-point.

Opdateret 2.6.2004 Vedligeholdes af:Pia Grewy Jensen