DMU's forside Forside for vand Om DMU
Data fra Landovervågningen
Forbrug af kvælstof
Forbrug af fosfor
Kvælstof input og høstet
Opbevaringskapacitet
Udbringningstider
Over/Underforbrug i kvælstofgødningen
Kvælstofudvaskning fra rodzonen

Kvælstofinput og høstet kvælstof

Udviklingen for hele landet i tildelt kvælstof og høstet kvælstof for hele landet i perioden 1985 til 2002.

Opdateret 2.6.2004 Vedligeholdes af:Pia Grewy Jensen