Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Øvrige publikationer

Publikationerne kan købes hos:

Danmarks Miljøundersøgelser
Postboks 358,
4000 Roskilde
Tlf.: 4630 1200

Frontlinien, information og Netboghandelen.
Rentemestervej 8,
2400 København NV.
Tlf.: 7012 0211

Community assembly in restored wetlands. PhD thesis (2004). By Bettina Nygaard. National Environmental Research Institute, Denmark. 40 pp. The report is available only in electronic format.
Summary | Full report in PDF format (1240 KB).

The effects of nutrients and disturbance on dry grass-dominated vegetation. PhD thesis (2004). By Erik Aude. National Environmental Research Institute, Denmark. 62 pp. The report is available only in electronic format.
Summary | Full report in PDF format (1470 KB).

Spatially explicit models in landscape and species management. PhD thesis (2004). By Jane Uhd Jepsen. National Environmental Research Institute, Denmark. 40 pp. The report is available only in electronic format.
Abstract | Full report in PDF format (1380 KB).

Population ecology of free-ranging American mink Mustela vison in Denmark. PhD thesis (2004). By Mette Hammershøj. National Environmental Research Institute. Denmark. 30 pp. The report is available only in electronic format. Abstract | Full report in PDF format (333 KB).

Body composition, field metabolic rate and feeding ecology of walrus (Odobenus rosmarus) in northeast Greenland. PhD thesis (2004). By Mario Acquarone. National Environmental Research Institute. Denmark. 142 pp.
Summary | Danish summary | Greenlandic summary |
Full report in PDF format (3320 KB).

Vandmiljøplan II– slutevaluering. Af Ruth Grant (2003).

Rapporten er udsolgt.

Rapport i PDF format,
Bilag:
Arealanvendelse husdyrproduktion og økologisk areal
Genberegning af modellen NLES
Mark og staldbalancer
Modelberegning af kvælstofudvaskning på landsplan
Slutevaluering af de enkelte virkemidler
Totale kvælstofbalancer på landsplan
Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt
Se også
Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980´erne. og
Vandmiljøplan II - baggrund og udvikling (2002)

Hydrology, nutrient processes and vegetation in floodplain wetlands. PhD thesis (2003). By Hans Estrup Andersen. National Environmental Research Institute. Denmark. 36 pp. The report is only available in PDF format.
Summary | Danish summary | Full report in PDF format (422 KB).

Production, regulation and ecophysiology of periphyton in shallow freshwater lakes. PhD thesis (2003). By Lone Liboriussen. National Environmental Research Institute. Denmark. 48 pp. The report is only available in PDF format. Summary | Danish summary | Full report in PDF format (939 KB).

Development and application of zooplankton-based paleoecological methods with special focus on Danish brackish lakes. PhD thesis (2003). By Susanne Lildal Amsinck. National Environmental Research Institute. Denmark. 28 pp. The report is only available in PDF format. Full report in PDF format (949 KB).

HELCOM 2003. The 2002 Oxygen Depletion Event in the Kattegat, Belt Sea andWestern Baltic. Baltic Sea Environment Proceedings No. 90 - Thematic report.Ærtebjerg, G, Carstensen, J., Axe P., Druon, J. & A. Stips (2003): HelsinkiCommision, Baltic Marine Environment Protection Commision 64 pp. Full report in PDF format (2910 KB).

Spatio-temporal population dynamics of agrobiont linyphiid spiders. PhD Thesis. Pernille Thorbek (2003): National Environmental Research Institute. Denmark. 128 pp. The report is only available in PDF format. Full report in PDF format (1317 KB).

Distributions of zooplankton in relation to biological-physical factors. PhD Thesis. Marie Maar (2003): National Environmental Research Institute. Denmark. 142 pp. The report is only available in PDF format. Full report in PDF format (1633 KB).

Physical habitat structure in lowland streams and effects of disturbance. PhD Thesis. Morten Lauge Pedersen (2003): National Environmental Research Institute. Denmark. 108 pp. The report is only available in PDF format. Full report in PDF format (1993 KB).

Nutrients and Eutrophication in Danish Marine Waters. A Challenge for Science and Management (2003). Edited by Ærtebjerg, G, Andersen, J.H. & Hansen, O.S. National Environmental Research Institute. 126 pp. 250 DKK. Link to full book.

The Greenland White-fronted Goose Anser albifrons flavirostris. The annual cycle of a migratory herbivore on the European continental fringe. Doctor´s dissertation (DSc). By Fox, A.D. (2003). National Environmental Research Institute, Denmark. 440 pp. DKK 200,-. Full report in PDF format.

The process of plant invasion with focus on the effects of plant disease.
Ph D thesis (2002). By Erneberg, M. National Environmental Research Institute. Denmark. 133 pp. 100 DKK. Full report in PDF format (2071 KB).

Model frameworks for the calculation of annual runnoff and nitrogen emissions from Danish catchments.
Ph D thesis (2002). By Müller-Wohlfeil, D.-I. National Environmental Research Institute. Denmark. 115 pp. 100 Dkr. Short summary | Full report in PDF format: p. 1-46, p. 47-74, p. 75-94, p. 95-115.

Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980´erne. Notat udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)og Danmarks JordbrugsForskning (DJF).
Notat i PDF format,
baggrundsnotat, LOOP opskalering,
baggrundsnotat, kornudbytte,
baggrundsnotat, genberegning,
baggrundsnotater fra DJF.

Vandmiljøplan II - baggrund og udvikling (2002)
Jordbrug & Miljø 2. Af Grant, R., Paulsen, I. Danmarks Miljøundersøgelser & Jørgensen, V., Kyllingsbæk, A. Danmarks JordbrugsForskning. 56 s. 50,-. Kort sammendrag af rapporten. (Rapporten er delt op i 2 pdf filer. Første PDF fil indeholder links til alle kapitler i rapporten. Hvis du ønsker at arbejde med rapporten off-line skal du downloade begge filer for at få alle kapitler med.)
1. del af rapporten i PDF format,
2. del af rapporten i PDF format

Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg - en vejledning (2002).
Udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. Folder i PDF format (1221 KB).

QSARs in Environmental Risk Assessment. Interpretation and validation of SAR/QSAR based on multivariate data analysis.
PhD Thesis. Marianne Thomsen (2002): National Environmental Research Institute. Denmark. 252 pp. Full report in PDF format (2825 KB).

Predicting Impacts of Oil Spills - Can Ecological Science Cope? A Case study concerning birds in Environmental Impact Assessments.
Mosbech, A. (2000): National Environmental Research Institute, Denmark, 126 pp, DKK 100,-. Full report in PDF format (3791 KB).

"Annnual Atmospheric Emissions Inventory - 1999. Danmarks Miljøundersøgelser har udarbejdet en oversigtspublikation om luftemissioner. Publikationen viser de nyeste emissionsopgørelser. Publikationen kan fås ved henvendelse til Frontlinien tlf. 33 95 40 00 eller ses i pdf-format på DMU's hjemmeside.

Analysing Airborne Optical Remote Sensing Data from a Hyperspectral Scanner and Implications for Environmental Mapping and Monitoring - results from a study of casi data and Danish semi-natural, dry grasslands.
PhD thesis. Jacobsen, A. (2000): National Environmental Research Institute, Denmark. 148 pp. PhD thesis except appendixes (3599 KB) and 6 appendixes below:

"Implikationer for policy-analysen af antropocentriske versus økocentriske tilgange til miljøøkonomien - om betydningen af nogle forskelle mellem neoklassisk og økologisk økonomi".
Andersen, Mikael Skou - (2001): Rapport udarbejdet i forbindelse med Michael Skou Andersens udnævnelse som forskningsprofessor. Forelæsningen fandt sted d. 25. januar 2001 på Niels Bohr Auditoriet, Forskningscentret Risø. Hele rapporten i pdf-format (148 KB).

Satellitbaseret vegetationskortlænging i Vestgrønland.
PhD-afhandling. Danmarks Miljøundersøgelser.Tamstorf, M.P. (2001): 237 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort resumé | Hele rapporten i pdf format (9271 KB).

Brugervenlig udgave af gadeluftkvalitetsmodellen OSPM. Fase 1. Status notat.
Danmarks Miljøundersøgelser.Jensen, S.S. & Berkowicz R. (2001): 22 s. Rapporten er kun tilgængelig som pdf fil. hele rapporten i pdf format (942 K).

Traineeship report. Series of background studies to provide input into the development of an air quality management strategy for the Province of Gauteng, South Africa.
National Environmental Research Institute, Denmark. Jensen, S.S. (2001): 48 p. Available only in electronic form.
Full report in pdf format (987 K).

A Geographic Approach to Modelling Human Exposure to Traffic Air Pollution using GIS.
PhD Thesis. National Environmental Research Institute, Denmark. Jensen, S.S. (1999): 165 p. pdf format (4091 KB).

Vandmiljøplan II - midtvejsevaluering.
Grant, R. m.fl. DMU og DJF, 65 s. Se hele rapporten i pdf-format 708 KB.

Kvælstofbalancer i danks landbrug. Mark- og staldbalancer.
Kyllingsbæk, A. m.fl. DMU og DJF, 74 s. Se hele rapporten i pdf-format. 461 KB.

AIS - Areal Informations Systemet
Danmarks Miljøundersøgelser har i samarbejde med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Forskningscentret for Skov og Landskab, Miljøstyrelsen, Skov og Naturstyrelsen og Landsplanafdelingen udarbejdet publikationen Areal Informations Systemet - AIS. Publikationen beskriver Areal Informations Systemet, som består af en række databaser med geografiske natur- og mijlødata. Publikationen kan købes ved henvendelse til Frontlinien tlf. 33 95 40 00 eller ses i pdf-format på flg. link side 0-48(1571 KB), side 49-79(2275 KB), s. 80-111 (2016 KB).

"Annnual Atmospheric Emissions Inventory - 1998". 
Danmarks Miljøundersøgelser har udarbejdet en oversigtspublikation om luftemissioner. Publikationen viser de nyeste emissionsopgørelser, og den vil næste gang blive opdateret i februar 2001. Publikationen kan fås ved henvendelse til Frontlinien tlf. 33 95 40 00 eller ses i pdf-format på DMU's hjemmeside.

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter:
Danmarks Miljøundersøgelser offentliggør rapporten "Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter". Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem DMU, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Hele rapporten i pdf. format (3450 KB) eller rekvireres i Frontlinien. 464 sider. Pris: 250 kr.
D. 26 februar 2004 er der tilføjet et bilag til rapporten.
Bilag til "Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter" i pdf. format (295 KB). Kontaktperson: Seniorforsker: Flemming Møller, DMU tlf. 4630 1221.

Ammoniakfordampning fra Landbruget
Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser har i samarbejde med Forskningscentret for Skov og Landskab netop udarbejdet 4 faglige redegørelser vedrørende ammoniakfordampning fra landbruget. Redegørelserne er nu tilgængelig på Danmarks Jordbrugsforsknings hjemmeside www.agrsci.dk

Vitaminer til miljødebatten og -undervisningen. pdf
Et katalog over lettilgængelige oplysninger om miljø og energi.
Gratis.

Ammoniak i landbrug og natur.pdf
Jordbrug og Miljø nr. 1. Af Knud Tyrbirk og Villy Jørgensen. 50,- kr.

River Restoration - Danish experience and examples".
Edited by Hansen, H.O. 99 pp. 150 DKK.pp. 1-20, pp 21-45, pp. 46-72, pp. 73-99.

"Restauración de Rios y Arroyos - Experiencias y ejemplos de Dinamarca".
Edited by Hansen, H.O. 99 pp. 150 DKK. pp. 1-20, pp. 21-45, pp. 46-72, pp. 73-99.

River Restoration ´96 - Session Lectures Proceedings.
International Conference arranged by the European Centre for River Restoration.
Eds. Hansen, H.O. & Madsen, B.L. (1998) National Environmental Research Institute, Denmark. 294 pp. pdf

Skjern Å.
Sammenfatning af den eksisterende viden om de fysiske, kemiske og biologiske forhold i den nedre del af Skjern Å-systemet.
Svendsen, L.M. & Hansen, H.O. (red.) (1998) Danmarks Miljøundersøgelser. 198 s. pdf

River Restoration ´96 - Plenary lectures.
International Conference arranged by the European Centre for River Restoration.
Eds. Hansen, H.O. & Madsen, B.L. (1997) National Environmental Research Institute, Denmark. 151 pp. pdf


0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000