Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Faglige rapporter / NERI Technical reports

Dansk:

Herunder følger en fortegnelse over alle rapporter i serien "Faglig rapport fra DMU."

Rapporterne kan bestilles og de nyeste kan desuden downloades.

Se DMU´s øvrige publikations serier.

English:

Below you will find a list of all reports in the series "NERI Technical report".

The reports can be ordered. The newest reports are also available for download.

Look here for other publication series.


Nr. 501: EUDANA - EUtrofiering af DAnsk NAtur - videnbehov, modeller og perspektiver. Faglig rapport fra DMU nr. 501, 52 s. Af Jesper L. Bak og Rasmus Ejrnæs. Rapporten kan downloades i PDF format (version 6).English summary | Resumé | Hele rapporten i PDF format (606 KB).

No. 500: Aquatic Environment 2003. State and trends - technical summary. NERI Technical Report No. 500, 2004, 52 pp., DKK 100,-. By Andersen, J.M., Boutroup, S., Svendsen, L.M., Bøgestrand, J., Grant, R., Jensen, J.P., Ellermann, T., Rasmussen, M.B., Jørgensen, L.F. & Laursen, K.D. The report can be ordered through Frontlinien and is available in electronic format from NERI’s homepage. Summary | Full report in PDF format (2363 KB). | English translation of report no. 471. Dansk sammenfatning

Nr. 499: Anvendelse af Vandrammedirektivet for danske vandløb. Faglig rapport fra DMU nr. 499, 145 s. Af Annette Baattrup-Pedersen, Nicolai Friberg, Morten lauge Pedersen, Jens Skriver, Brian Kronvang & Søren Larsen. Rapporten kan downloades i PDF format. Resumé | Hele rapporten i PDF format (902 KB).

Nr. 498: Analyse af forhøjet NO2 niveau i København og prognose for 2010. Faglig rapport fra DMU nr. 498, 34 s. Af Ruwim Berkowicz, Finn Palmgren, Steen Solvang Jensen & Jørgen Brandt. Rapporten kan downloades i PDF format. Resumé | Hele rapporten i PDF format (631 KB).

Nr. 497: Air Quality Monitoring Programme - Annual Summary for 2003. NERI Technical Report, No. 497, 2004, 38 pp. By Kåre Kemp & Finn Palmgren. The report is available only in electronic format from NERI’s homepage. Dansk resumé |Summary | Full report in PDF format (445 KB).

Nr. 496: Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter. Faglig rapport fra DMU nr. 496, 138 s. Af Flemming Møller Dorthe Bjerrum Jensen. Rapporten kan downloades i PDF format. Resumé | Hele rapporten i PDF format (1035 KB).

Nr. 495: NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse – del 1. Faglig rapport fra DMU nr. 495, 48 s. Af Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten kan downloades i PDF format. Trykt udgave udkommer i august. Resumé | Hele rapporten i PDF format (1334 KB).

Nr. 494: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland Coastal Zone - between 68° N and 72° N. NERI Tehnical Report, No. 493 2004. By A. Mosbech, D. Boertmann, B.Ø. Olsen, S. Olsvig, F. von Platen, E. Buch, K.Q. Hansen, M. Rasch, N. Nielsen, H.S. Møller, S. Potter, C. Andreasen, J. Berglund & M. Myrup. The report is available only in electronic format from NERI’s homepage. Summary | Full report in PDF. format version 6 (141.280 KB).

Nr. 493: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the South Greenland Coastal Zone - between 56°30' N and 62° N. NERI Tehnical Report, No. 493 2004. By A. Mosbech, D. Boertmann, B.Ø. Olsen, S. Olsvig, F. von Platen, E. Buch, K.Q. Hansen, M. Rasch, N. Nielsen, H.S. Møller, S. Potter, C. Andreasen, J. Berglund & M. Myrup. The report is available only in electronic format from NERI’s homepage. Summary | Full report in PDF. format version 6 (102.704 KB).

Nr. 492: Contaminants in the traditional Greenland diet. NERI Tehnical Report, No. 492 2004, 74 pp. By Poul Johansen National Environmental Research Institute, Derek Muir Environment Canada, Gert Asmund National Environmental Research, Frank Riget National Environmental Research. The report is available only in electronic format from NERI’s homepage. Kalaallisut eqikkaaneq | Summary | Dansk resumé | Full report in PDF. format (999 KB).

Nr. 491: Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2002/2003 Af Tommy Asferg, Faglig rapport fra DMU, nr. 491 2004, 24 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Resumé | Hele rapporten i PDF. format (291 KB).

Nr. 490: Reservatnetværk for vandfugle Af Preben Clausen, Ebbe Bøgebjerg, Jens Peder Hounisen, Hans Erik Jørgensen, Ib Krag Petersen. Faglig rapport fra DMU, nr. 490, 2004, 144 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (2980 KB) | Appendiks i PDF format (234 KB).

Nr. 489: Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å, 1999-2003. Af Morten Elmeros, Jørn Pagh Berthelsen, Aksel Bo Madsen. Faglig rapport fra DMU, nr. 489, 2004, 94 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammenfatning | English summary | Hele rapporten i PDF format (5170 KB).

Nr. 488: Tools to assess the conservation status of marine Annex 1 habitats in Special Areas of Conservation Phase 1: Identification of potential indicators and available data. By Karsten Dahl, Martin M. Larsen, Jesper H. Andersen, Michael Bo Rasmussen, Jens Kjerulf Petersen, Alf B. Josefson, Steffen Lundsteen, Ingela Dahllöf, Trine Christiansen, Dorte Krause-Jensen, Jørgen L.S. Hansen, Gunni Ærtebjerg, Peter Henriksen, National Environmental Research Institute, Stig Asger Helmig, Johnny Reker, Danish Forest and Nature Agency.  NERI Technical Report, No. 488, 2004, 96 pp. Summary | Full report p1-61  in pdf. format (3001 KB) | Full report p62-96  in pdf. format (2930 KB). Dansk udgave: se Faglig rapport fra DMU nr. 446

Nr. 487: Effekt på akvatiske miljøer af randzoner langs målsatte vandløb Af Helle Weber Ravn og Nikolai Friberg. Faglig rapport fra DMU, nr. 487, 44 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammenfatning | English summary | Hele rapporten i PDF format (1360 KB).

Nr. 486: Dioxin in Danish Soil - A Field Study of Selected Urban and Rural Locations By Jørgen Vikelsøe. NERI Tehnical Report, No. 486, 2004. 52 pp. The report is available only in electronic format. Summary | Danish summary | Full report in PDF. format (470 KB).

Nr. 485: Odense Fjord - Scenarier for reduktion af næringsstoffer Af Kurt Nielsen, Hans Estrup Andersen, Søren Erik Larsen, Brian Kronvang, Michael Stjernholm, Merete Styczen, Robert Nøddebo Poulsen, Karen Villholth, Jørgen Krogsgaard, Karl Iver Dahl-Madsen, Anja Friis-Christensen, Thomas Uhrenholdt, Ian Sehested Hansen, Stig Eggert Pedersen, Ole Jørgensen, Jørgen Windolf, Michael Hjorth Jensen, Jens Christian Refsgaard, Jeppe Rølmer Hansen, Vibeke Ernstsen, Christen Duus Børgesen, Lisbeth Wiggers. Faglig rapport fra DMU nr. 485. 276 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammenfatning | Hele rapporten (s.1-107) (2200 KB) | Hele rapporten (s. 108-246) (2420 KB) | Bilag (4040 KB) i PDF format.

Nr. 484: Satellitsporing af marsvin i danske og tilstødende farvande Af Jonas Teilmann, Rune Dietz, Finn Larsen, Geneviéve Desportes, Bruno Mølgaard Geertsen, Liselotte Wesley Andersen, Peter Aastrup, Jakob Rye Hansen & Lisette Buholzer. Faglig rapport fra DMU nr. 484. 86s. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammenfatning | English summary | Hele rapporten (s. 1-25) | Hele rapporten (s. 26-92) i PDF format. | Hele rapporten samlet i PDF format ( 5050 KB).

Nr. 483: A model set-up for an oxygen and nutrient flux model for Aarhus Bay (Denmark). By Henrik Fossing National Environmental Research Institute, Peter Berg University of Virginia, Bo Thamdrup University of Southern Denmark, Søren Rysgaard National Environmental Research Institute, Helene Munk Sørensen County of Aarhus, Kurt Nielsen. National Environmental Research Institute. NERI Technical Report, No. 483, 65 pp. Danish version | Summary | Full report in PDF format (1850 KB).

Nr. 482: Background studies in Nuussuaq and Disko, West Greenland By David Boertmann (editor). NERI Technical report no. 482, 58 pp. The report is only available in electronic format. Danish summary | Eqikkaaneq | Summary | Full report in PDF format (4560 KB).

Nr. 481: Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Sewage Sludge and Wastewater Af Jan H. Christensen, Birgit S. Groth, Jørgen Vikelsøe og Katrin Vorkamp. Faglig rapport fra DMU nr. 481. 28 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Kort sammendrag | Hele rapporten (327 KB) i PDF format.

Nr. 480: Danske søer - fosfortilførsel og opfyldelse af målsætninger VMP III, Fase II Af Martin Søndergaard, Jens Peder Jensen, Lone Liboriussen, Kurt Nielsen (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 480. 36 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Kort sammendrag | Hele rapporten (364 KB) i PDF format.

Nr. 479: Order Theory in Environmental Sciences Integrative approaches - The 5th workshop - held at the National Environmental Research Institute (NERI), Roskilde, Denmark, November 2002. NERI Technical Report, No. 479 2004, 161 pp. By P.B. Sørensen, D.B. Lerche, S. Gyldenkærne, M. Thomsen, P. Fauser, B.B. Mogensen, B. Kronvang National Environmental Research Institute. R. Brüggemann, U. Simon, M. Erfmann, M. Abs Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries. K. Voigt, G. Welzl GSF – National Research Center for Environment and Health. L. Carlsen Awareness Center, Denmark. S. Pudenz Criterion – Evaluation and Information Management, Germany. The report is only available as a PDF file from NERI’s homepage. Summary | Full report in PDF format (2700 KB).

Nr. 478: Evaluering af Københavns Amts prioriterinssystem - Stofspecifik prioritering af punktkilder Af Trine Susanne Jensen og Peter Borgen Sørensen. Faglig rapport fra DMU nr. 478. 78 s., 2004. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammendrag | Summary |Hele rapporten (1680 KB) i PDF format.

Nr. 477: Greenhouse gases and long-range transboundary pollutants in the Faroe Islands 1990-2001. By Lena Lastein and Morten Winther. NERI Technical report no. 477. National Environmental Research Institute 62 pp. The report is only available in electronic format. Summary | Sammendrag | Full report in PDF format (592 KB).

Nr. 476: Vandrammedirektivet og danske søer. Del 2: Palæoøkologiske undersøgelser Af Susanne Lildal Amsinck, Liselotte Sander Johansson, Rikke Bjerring, Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Jens Peder Jensen, Karina Jensen DMU, Emily Bradshaw, N. John Anderson, Ole Bennike, Anne Birgitte Nielsen, Peter Rasmussen, David Ryves, Beth Stavngaard GEUS, Klaus Brodersen Københavns Universitet, Suzanne McGowan University of Regina, Canada. Faglig rapport fra DMU nr. 476. 120s. Rapporten kan downloades i PDF format. Kort sammendrag | Hele rapporten (1080KB) i PDF format.

Nr. 475: Vandrammedirektivet og danske søer. Del 1: Søtyper, referencetilstand og økologiske kvalitetsklasser Af Martin Søndergaard, Erik Jeppesen og Jens Peder Jensen (red) DMU, Emily Bradshaw GEUS, Henrik Skovgaard Århus Amt, Simon Grünfeld Vejle Amt (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 475. 142 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Kort sammendrag | Hele rapporten (1530 KB) i PDF format.

Nr. 474: Miljøundersøgelser ved Mestersvig 2001 Af Peter Aastrup, Mikkel Tamstorf, Gert Asmund. Faglig rapport fra DMU nr. 474. 49 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Kort sammendrag | Kort sammendrag (Grønlandsk version) | Kort sammendrag (Engelsk version) | Hele rapporten (460 KB) i PDF format.

Nr. 473: Korrektion for manglende indberetninger til vildtudbyttestatistikken Af Tommy Asferg, Birgitte Johst Lindhard (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 473. 28 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammenfatning | Hele rapporten (290 KB) i PDF format.

Nr. 472: Vådområder 2003. Af Carl Christian Hoffmann, Annette Baattrup-Pedersenm, Erik Jeppesen, Susanne Lildal Amsinck, Preben Clausen (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 472. 84 s. Rapporten kan downloades i PDF format. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten (596 KB) i PDF format.

Nr. 471: Vandmiljø 2003. Af J.M. Andersen, S. Boutrup, L.M. Svendsen, L., J. Bøgestrand, R. Grant, J.P. Jensen, T. Ellermann, M.B. Rasmussen, L.F. Jørgensen, K.D. Laursen (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 471. 52 s. 100 kr. Rapporten kan købes hos Frontlinien samt  downloades i PDF format. Engelsk udgave: Se faglig rapport nr. 500Sammenfatning | Hele rapporten (2310 KB) i PDF format. Bilag i PDF format (1870 KB).

Nr. 470: Vandløb og kilder 2002. NOVA 2003. Af Jens Bøgestrand (red.) (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 470. 78 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning |Hele rapporten (3188 KB) i PDF format.

Nr. 469: Søer 2002. NOVA 2003. Af Jens Peder Jensen, Rikke Bjerring, Tue Stenholm Jakobsen, Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen & Lisbet Sortkjær (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 469. 66 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten (519 KB) i PDF format.

Nr. 468: Landovervågningsoplande 2002. NOVA 2003. Af Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Morten Lauge Pedersen, Pia Grewy Jensen, Marianne Pedersen, Per Rasmussen (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 468. 132 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Resumé | Hele rapporten (1015 KB) i PDF format.

Nr. 467: Marine områder 2002 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Af Michael Bo Rasmussen, Jesper Andersen, Gunni Ærtebjerg, Jacob Carstensen, Philip Axe, Jean-Noël Druon, Dorte Krause-Jensen, Tina M. Greve, Jens Kjerulf Petersen, Jens Würgler Hansen, Jørgen Hansen Alf Josefson, Trine Christiansen, Niels Bering Ovesen, Carsten Ambelas Skjøth,Thomas Ellermann, Peter Henriksen, Stiig Markager, Karsten Dahl, Henrik Fossing, Nils Risgaard-Petersen, Martin M. Larsen, Britta Pedersen, Ingela Dahllöf, Jakob Strand, Peter Bondo Christensen, Daniel Conley (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 467. 106 s. 18/12 2003 er der foretaget rettelser i datamaterialet på s. 49. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. English summary | Hele rapporten (2556 KB) i PDF format. Bilag i PDF format (158 KB).

Nr. 466: Atmosfærisk deposition 2002. NOVA 2003. Af Thomas Ellermann, Ole Hertel, Carsten Ambelas Skjøth, Kåre Kemp & Christian Monies (2003). Faglig rapport nr. 466 fra DMU. 90 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Summary | Sammendrag | Hele rapporten (1356 KB) i PDF format.

Nr. 465: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 2002. Af Poul Johansen, Frank Riget & Gert Asmund (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 465. 62 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | English summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten (928 KB) i PDF format.

Nr. 464: Dioxin i bioaske. Af Hansen, A.B, Vikelsøe, J., Johansen, E. Faglig rapport fra DMU nr. 464. 40 s.
Kort sammendrag | Summary | Hele rapporten i PDF format (431 KB).

Nr. 463: Screening for effekter af miljøfarlige stoffer på algesamfund omkring havneanlæg. Af Karsten Dahl, Ingela Dahllöf (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 463. 37 s. Resumé | Summary | Hele rapporten i PDF format (738 KB).

Nr. 462: Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Af Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J., Bregnballe, T. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 462. 130 s. 13/01 2004 er der foretaget rettelse i bekendtgørelsesnummer på s. 13. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF format (780 KB).

Nr. 461: Control of Pesticides 2002. Chemical Substances and Chemical Preparations. Af Kronvang, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 462. 62 s. Danmarks Miljøundersøgelser. 32 pp. The report is only available in electronic format. Sammenfatning | Summary | Full report in PDF format (253 KB).

Nr. 460: Aerosols in Danish Air (AIDA). Mid-term report 2000-2002.Af Palmgren, F. et al. (2003). NERI Technical report no. 460. Danmarks Miljøundersøgelser. 94 pp. The report is only available in electronic format. Danish summary | Summary | Full report in PDF format (1002 KB).

Nr. 459: Miljøøkonomiske beregningspriser.Af Andersen, M.S. & Strange, N. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 459. Danmarks Miljøundersøgelser. 90 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten (923 KB) i PDF format.

Nr. 458: Udviklingen i Vest Stadil Fjord, 2001-2002. Af Søndergaard, M. m. fl. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 458. Danmarks Miljøundersøgelser. 28 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten (892 KB) i PDF format.

Nr. 457: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttesesdirektivet. Af Søgaard, B. m.fl. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 457, 2. udg. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. Rapporten vil kun være tilgængelig i elektronisk format. Supplerende oplysninger: I 2. udgaven af rapportens kapitel 3, er der gennemført rettelser af en række tal og intervaller for tålegrænser, som var behæftet med fejl i den første udgave. Herudover manglede der to referencer. Vi beklager. Introduktion til rapporten | Hele rapporten, 2. udg. i PDF format (2667 KB).

Nr. 456: Opgørelse af skadevirkninger på bundfaunaen efter iltsvindet i 2002 i de indre danske farvande. Af Hansen, J., Josefson, A.B. & Carstensen, J. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 456. Danmarks Miljøundersøgelser. 34 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten (Rapporten inkluderer rettelsesblad pr. 22/9-03) | Rettelsesblad pr. 22/9-03 i PDF format (2420 KB).

Nr. 455: Kvantifiering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet. Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler. Af Nielsen, K. m.fl. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 455. Danmarks Miljøundersøgelser. 114 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (2114 KB).

Nr. 454: Naturintegration i Vandmiljøplan III. Beskrivelse af tiltag der ud over at mindske tilførsel af næringssalte fra landbrugsdrift til vandområder, også på anden vis kan øge akvatiske og terrestrikse naturværdier. Af Andersen, J.M. m.fl. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 454. Danmarks Miljøundersøgelser. 70 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (873 KB).

Nr. 453: Tålegrænse for kvælstof for Idom Hede, Ringkøbing Amt. Af Nielsen, K.E. & Bak, J.L. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 453. Danmarks Miljøundersøgelser. 50 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (1496 KB).

Nr. 452: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2002/03 i Danmark. Wing survey from the 2002/03 hunting season in Denmark. Af Clausager, I. (2003). Faglig raport fra DMU nr. 452. Danmarks Miljøundersøgelser. 66 s. 55,- kr. Rapporten kan købes hos Frontlinien samt downloades i PDF format. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF format (1577 KB).

Nr. 451: Effekter på havbunden ved passage af højhastighedsfærger. Af Dahl, K. & Kofoed-Hansen, H. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 451. Danmarks Miljøundersøgelser. 36 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten (671 KB) | Bilag (5766 KB) i PDF format.

Nr. 450: Air Quality Monitoring Programme, Annual Summary for 2002. Af Kåre Kemp & Finn Palmgren (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 450. Danmarks Miljøundersøgelser. 36 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Danish summary | Summary | Hele rapporten i PDF format (392 KB).

Nr. 449: Marin recipientundersøgelse ved Thule Air Base 2002. Af Glahder, C. m.fl. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 449. Danmarks Miljøundersøgelser. 126 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Danish summary | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i PDF format (2490 KB).

Nr. 448: Newcastle Disease i vilde fugle. Af Ole R. Therkildsen (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 448. Danmarks Miljøundersøgelser. 62 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (707 KB).

Nr. 447: Modelanalyser af mobilitet og miljø, Slutrapport fra ALTRANS og AMOR II. Af Linda Christensen & Henrik Gudmundsson (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 447. Danmarks Miljøundersøgelser. 116 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Danish summary | Summary | Hele rapporten i PDF format (956 KB).

Nr. 446: Kvalitetsvurderingssystem for habitatdirektivets marine naturtyper. Fase 1: Identifikation af potentielle indikatorer og tilgængelige data. Af Karsten Dahl, Martin M. Larsen, Michael Bo Rasmussen, Jesper H. Andersen, Jens Kjerulf Petersen, Alf B. Josefson, Steffen Lundsteen, Ingela Dahllöf & Trine Christiansen (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 446. Danmarks Miljøundersøgelser. 91 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag | Hele rapporten i PDF format (3100 KB).  | Rapporten er udgivet i engelsk version d. 26 marts 2004

Nr. 445: Modeller til beskrivelse af iltsvind. Af Carstensen, J. & Erichsen, A.C. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 445. Danmarks Miljøundersøgelser. 62 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format.Danish summary | Summary | Hele rapporten i PDF format (12638 KB).

Nr. 444: Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 2001. Af Johansen, P. & Asmund, G. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 444. Danmarks Miljøundersøgelser. 34 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i PDF format (802 KB).

Nr. 443: Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevandsbeskyttelse. Af Schou, J.S. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 443. Danmarks Miljøundersøgelser. 116 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF format (492 KB).

Nr. 442: Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Eltra. PSO projekt 3141. Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker. Delrapport 6. Af Nielsen, M. & Illerup, J.B. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 442. Danmarks Miljøundersøgelser. 116 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF format (1506 KB).

Nr. 441: Næringsstofbalancer på udvalgte bedrifter i Landovervågningen Af Hansen, T.V. & Grant, R. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 441. Danmarks Miljøundersøgelser. 26 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (1916 KB).

Nr. 440: Thermal Animal Detection System (TADS). Development of a method for estimating collision frequency of migrating birds at offshore wind turbines. Af Desholm, M. (2003). NERI Technical report no. 440. National Environmental Research Institute 27 pp. The report is only abailable in electronic format. Synopsis | Full report in PDF format (1600 KB).

Nr. 439: Anvendelse af genmodificerede planter - Velfærdsøkonomisk vurdering og etiske aspekter Af Møller, F. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 439. Danmarks Miljøundersøgelser. 60 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Summary | Hele rapporten i PDF format (466 KB).

Nr. 438: Havterne i Grønland. Status og undersøgelser 2002. Af Egevang, C. & Boertmann, D. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 438. Danmarks Miljøundersøgelser. 72 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Resumé | English summary | Naalisagaq | Hele rapporten i PDF format (2755 KB).

Nr. 437: Naturen i et hverdagslivsperspektiv. En kvalitativ interviewundersøgelse af forskellige danskeres forhold til naturen. Af Læssøe, J. & Iversen, T.L. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 437. Danmarks Miljøundersøgelser. 108 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Resumé | English summary | Hele rapporten i PDF format (753 KB).

Nr. 436: Naturplanlægning - et system til tilstandsvurdering af naturområder. Af Skov, F. (2003). Faglig rapport nr. 436. Danmarks Miljøundersøgelser. 102 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (2122 KB).

Nr. 435: Preliminary Assessment based on AQ Modelling. Ploiesti Agglomeration in Romania. NERI technical report no. 435. National Environmental Research Institute. 55 pp. The report is only available in electronic format. Summary | Full report in PDF format (1248 KB).

Nr. 434: Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug. Resultater og konklusioner. Af Fjordback C. m.fl. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 434. Danmarks Miljøundersøgelser. 272 s. 150,- kr. Rapporten kan købes hos Frontlinien eller downloades i PDF format. Sammendrag | Hele rapporten i PDF format (2857 KB).

Nr. 433: Luftforurening med partikler i København, Rapport udarbejdet for Københavns Kommune, Miljøkontrollen. Faglig rapport fra DMU, nr. 433 203 Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Summary | Hele rapporten i PDF format (1307 KB).

Nr. 432: Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik. Af Møller, F. (2003). Faglig rapport nr. 432. Danmarks Miljøundersøgelser. 68 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Summary | Hele rapporten i PDF format (1139 KB).

Nr. 431: Foreløbig miljøvurdering af land- og havområder i Nordgrønland. Status i forbindelse med afgrænsning af kontinentalsoklen. Af Møller, P., Boertmann, D. & Glahder, C. (2003). Faglig rapport nr. 431. Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten kan købes hos Frontlinien eller downloades i PDF format. Der er beklageligvis konstateret en fejl i rapporten efter offentliggørelsen. Fejlen blev rettet den 13. januar 2004. Kort sammendrag | Eqikkaaneq | Hele rapporten i PDF format (3540 KB).

Nr. 430: Undersøgelse af miljøfremmede stoffer i gylle. Af Schwærter, R.C. & Grant, R. (2003). Faglig rapport fra DMU nr. 430. Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Summary | Kort sammendrag | Hele rapporten i PDF format (897 KB).

Nr. 429: Movements of seals from Rødsand seal sanctuary monitored by satellite telemetry. Relative importance of the Nysted Offshore Wind Farm area to the seals. By Dietz, R. m.fl. (2003). NERI Technical Report no. 429. National Environmental Research Institute. The report is only available in electronic format. Summary | Full report in PDF format (1169 KB).

Nr. 428: Vildtbestande, jagt og jagttider i Danmark 2002. En biologisk vurdering af jagtens bæredygtighed som grundlag for jagttidsreviseionen 2003. Af Bregnballe, T. m.fl. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 428. Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. side 1-55, side 56-227.

Nr. 427: Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2001. By Kemp, K. & Palmgren, F. (2002). NERI Technical Report no. 427. National Environmental Reserch Institute. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (255 KB).

Nr. 426: Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet. Eksempler fra NOVA-2003. Af Larsen, S.E., Jensen, C. & Carstensen, J. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 426. Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (1518 KB).

Nr. 425: Interkalibrering af marine målemetoder 2002. Af Stæhr, P. m.fl. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 425. Danmarks Miljøundersøgelser. 88 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format.Hele rapporten I PDF format (1551 KB).

Nr. 424: Burden Sharing in the Context of Global Climate Change. A North-South Perspective. Af Ringius, L., Frederiksen, P. & Birr-Pedersen, K. (2002). NERI Technical Report no. 424. National Environmental Research Institute 90 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (1646 KB).

Nr. 423: Vandmiljø 2002. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Af Andersen, J.M. et al. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 423. Danmarks Miljøundersøgelser. 56 s., 100,00 kr. Kort sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (1731 KB).

Nr. 422: Vandløb 2001. NOVA 2003. Af Bøgestrand, J. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 422. Danmarks Miljøundersøgelser. 40 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammenfatning | Hele rappporten i PDF format.

Nr. 421: Søer 2001. NOVA 2003. Af Jensen, J.P., Søndergaard, M., Bjerring, R., Lauridsen, T.L., Jeppensen, E., Poulsen, A. & Sortkjær, L. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 421. Danmarks Miljøundersøgelser. 80 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (1080 KB).

Nr. 420: Landovervågningsoplande 2001. NOVA 2003. Af Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Pedersen, M. & Rasmussen, P. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 420. Danmarks Miljøundersøgelser. 126 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammenfatning |Hele rapporten i elektronisk format (1489 KB).

Nr. 419: Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Af Ærtebjerg, G. et al (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 419. Danmarks Miljøundersøgelser. 94 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammenfatning | Hele rapporten (3532 KB) | Bilag 1 | Bilag 2 i PDF format.

Nr. 418: Atmosfærisk deposition 2001. NOVA 2003. Af Ellermann, T., Hertel, O., Kemp, K. & Monies, C. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 418. Danmarks Miljøundersøgelser. 82 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammenfatning | Hele rapporten i PDF format (1206 KB).

Nr. 417: Ilt- og næringsstoffluxmodel for Århus Bugt og Mariager Fjord. Modelopsætning og scenarier. Af Fossing, H. m.fl. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 417. Danmarks Miljøundersøgelser. 178 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Del 1 (1517 KB) |Del II (3552 KB). Engelsk udgave

Nr. 416: Ilt- og næringsstoffluxmodel for Århus Bugt og Mariager Fjord. Modelopsætning. Af Fossing, H. m.fl. (2002). Faglig rapport fra DMU nr. 416. 72 s. 100,-. Hele rapporten i PDF format (1795 KB).

Nr. 415: Potential environmental impacts of oil spills in Greeenland. An assessment of information status and research needs. (2002). Af Mosbech, A. NERI technical report no. 415. National Environmental Research Institute. 118 p. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (1172 KB).

Nr. 414: Projection Models 2010. Danish Emissions of SO2 , Nox , NMVOC and NH3. (2002). By Illerup, J.B. et al. NERI technical report no. 414. National Environmental Research Institute. 192 pp. Full report in PDF format (1726 KB). Summary/UK, Summary/DK, Appendix.

Nr. 413: Vegetation i farvandet omkring Fyn 2001. (2002). Af Rasmussen, M.B. Faglig rapport fra DMU nr. 413. Danmarks Miljøundersøgelser. 140 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag, Hele rapporten i PDF format (1697 KB).

Nr. 412: Control of Pesticides 2001. Chemical Substances and Chemical Preparations. By Krongaard, T. Petersen, K.K. & Christoffersen, C. NERI Technical report no. 412. National Environmental Research Institute. 30 p. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (690 KB).

Nr. 411: Satellite Tracking of Humpback Whales in West Greenland. By Dietz, R. et al. 2002. NERI Technical report no. 411. National Environmental Research Institute. 40 p. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (2835 KB), Summary/UK, Summary/DK, Summary/GL.

Nr. 410: Biodiversity in Glyphosate Tolerant Fodder Beet Fields. Timing of herbicide application.. By Strandberg, B. & Pedersen, M.B. (2002). NERI Technical Report No. 410. 36 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (869 KB).

Nr. 409: The State of the Environment in Denmark, 2001. By Bach, H., Christensen, N. & Kristensen, P. (Eds.) 2002. NERI Technical report no. 409. National Environmental Research Institute. 368 pp. DKK 200. Full report in PDF format.

Nr. 408: Blykontaminering af havfugle i Grønland fra jagt med blyhagl (2002). Af Johansen, P., Asmund, G. & Riget, F. Danmarks Miljøundersøgelser. 34 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag på dansk, grønlandsk, engelsk. Hele rapporten i pdf format (760 KB).

Nr. 407: Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2000. By Kemp, K. & Palmgren, F. (2002). NERI technical report no. 407. National Environmental Research Institute. 32 p. The report is only available in electronic format. Full report in PDF format (262 KB).

Nr. 406: Det landsdækkende luftkvalitetsmåleprogram (LMP). Årsrapport for 2001. Af Kemp, K. & Palmgren, F. (2002) Faglig rapport fra DMU nr 406. Danmarks Miljøundersøgelser. 32 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (274 KB).

Nr. 405: Indikatorer fra Bæredygtig Tranport - oplæg til indhold og strategi (2002). Af Gudmundsson, H. Danmarks Miljøundersøgelser. 114 s. 100,- kr. Hele rapporten i elektronisk format (1116 KB).

Nr. 404: Analytical chemical control of phthalates in toys. Analytical chemical control of chemical substances and products. (2002). By Rastogi, S.C. et al. National Environmental Research Institute. 25 pp. The report is only available in electronic form. Full report in PDF format (387 KB).

Nr. 403: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/02 i Danmark. Wing Survey from the 2001/02 hunting season in Denmark. Af Clausager, I. Faglig rapport fra DMU nr. 403. Danmarks Miljøundersøgelser. 64 s. 50,- kr. Hele rapporten i PDF format (4761 KB).

Nr. 402: Persistent Organic Pollutants in Soil, Sludge and Sediment. A Multianalytical Field Study of Selected Organic Chlorinated and Brominated Compounds. By Vikelsøe et al. NERI Technical report no. 402. National Environmental Research Institute. 98 p. The report in only available in electronic form. Full report in PDF format (1367 KB).

Nr. 401: Dansk tilpasning til et ændret klima (2002). Af Fenger, J. og Frich, P. Danmarks Miljøundersøgelser 38 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format Hele rapporten i PDF format (1160 KB).

Nr. 400: Population structure of West Greenland narwhals. A multidisciplinary approach. (2002). Af Riget F. et al. National Environmental Research Institute. 53 pp. The report is only available in electronic form. Full report in PDF format (1027 KB).

Nr. 399: Next I 1998-2003: Pesticider 1 i drikkevand. Samlet rapport over 3 præstationsprøvningsrunder (2002). Af Nyeland, B. & Kvamm, B.L. Danmarks Miljøundersøgelser. 43 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (754 kb).

Nr. 398: Danske duehøges populationsøkologi og forvaltning. (2002) Af Drachmann, J. Danmarks Miljøundersøgelser. 53 s. 75,- kr. Faglig rapport fra DMU nr. 398. Hele rapporten i PDF-format (1570 KB).

Nr. 397: Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø. Af Jesper Madsen. Danmarks Miljøundersøgelser. 23 s. Faglig rapport fra DMU nr 397. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF-format (461 KB).

Nr 396:Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1999-2000. (2002). Af Møller, P. et al. Danmarks Miljøundersøgelser. 61 s. Faglig rapport fra DMU nr. 396. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF-format (697 KB).

Nr. 395: Menneskelig færsels effekt på rastende vandfugle i Saltvandsøen. (2002) Af Laursen, K. Danmarks Miljøundersøgelser. 36 s. 50,- kr. Faglig rapport fra DMU nr. 395. Hele rapporten i pdf-format (596 KB).1

Nr. 394: Søerne i De Østlige Vejler (2002). Af Jeppesen, E. et al. Danmarks Miljøundersøgelser. 92 s. kr. 100,- Faglig rapport fra DMU nr. 394. Kort sammendrag, folder, , Hele rapporten i PDF format (1622 KB).

Nr. 393:   Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000/2001. (2002). Af Asferg, T. Danmarks Miljøundersøgelser. 36 s. kr. 40,- Faglig rapport fra DMU nr. 393. Hele rapporten i PDF format (2323 KB).

Nr. 392:   Næringssaltbegræsning af makroalger i danske kystområder. Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing Amt, Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Miljøundersøgelser. (2002). Af Krause-Jensen, D. m.fl. Danmarks Miljøundersøgelser. 114 s. Faglig rapport fra DMU nr. 392. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (2323 KB).

Nr. 391: Biologiske effekter af råstofindvinding på epifauna. Af Lisbjerg, D., Petersen, J.K. og Dahl, K. (2002) 56 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 391. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format.Hele rapporten i PDF format (755 KB). Kort sammenfatning. English summary

Nr. 390: Metoder til at vurdere referecetilstanden i kystvande - eksempel fra Randers Fjord. Vandrammedirektiv-projekt, Fase II. af Nielsen, Kurt et al. Danmarks Miljøundersøgelser. 45. s. Faglig rapport fra DMU nr. 390. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (607 KB).

Nr. 389 Naturnær skovrejsning - et bæredygtigt alternativ? Af Aude, E. et al. Danmarks Miljøundersøgelser. 47 s. Faglig rapport fra DMU nr. 389. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (417 KB).

Nr. 388: Microorganisms as Indicators of Soil Health. By Nielsen, M.N. & Winding , A. (2002). National Environmental Research Institute. 56 pp. 90,- DKK. NERI Technical Report No. 388. Full report in PDF format (1352 KB).

Nr. 387: Improving Fuel Statistics for Danish Aviation. By Winther, M. Environmental Research Institute. 56 pp. NERI Technical Report no. 387. 75 DDK. Full report in PDF format (547 KB)

Nr. 386: Pesticider 3 i overfladevand. Metodeafprøvning. Af Nyeland, B. & Kvamm, B. Faglig rapport fra DMU nr. 386. Danmarks Miljøundersøgelser. 94 s., 75,00 kr. Hele rapporten i PDF format (537 KB).

Nr. 385: Natur og Miljø 2001. Påvirkninger og tilstand. Bach, H., Christensen, N. & Kristensen, P. (red.)(2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 368 s. Faglig rapport fra DMU, nr 385. Link til rapporten i pdf-format.

Nr. 384: Natural Resources in the Nanortalik Area. An Interview Study on Fishing, Hunting and Turism in the Area around the Nalunaq Gold Project. By Glahder, C.M. (2001). National Environmental Research Institute. 81 pp. DDK 125. NERI Technical report no. 384. Full report in pdf format (2451 KB).

Nr. 383: Pesticider 2 i overfladevand. Metodafprøvning. Af Nyeland, B. & Kvamm, B. Danmarks Miljøundersøgelser. 47 s., 75,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (597 KB)

Nr. 382: Bystruktur og transportadfærd. Hvad siger Transportvaneundersøgelsen? Af Christensen, L. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 382. 168 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Hele rapporten i PDF format (1925 KB.

Nr. 381: Satellitsporing af kongeederfugl i Vestgrønland. Identifikation af raste- og overvintringsområder. Af Mosbech, A., Merkel, F., Flagstad, A. & Grøndahl, L. Danmarks Miljøundersøgelser. 42 s. 100,- Kr. Hele rapporten i PDF format (2704).

Nr. 380: Fosfor i jord og vand - udvikling, status og perspektiver. Kronvang, B. (red.) (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 90 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 380. Kr. 100. Hele rapporten i PDF format (9922 KB), Kapitel 1-3 (2206 KB), Kapitel 4-5 (1710 KB), Kapitel 6 (2152 KB), Kapitel 7 (1867 KB), Kapitel 8-11 (2832 KB).

Nr. 379: Vandmiljø 2001. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Boutrup, S. et al. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 64 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 379. Kort sammendrag, Hele rapporten i pdf-format (2224 KB).

Nr. 378: Vandløb og kilder 2000. NOVA 2003. Bøgestrand, J. (red.)(2001) Danmarks Mljøundersøgelser. 120 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 378. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag, hele rapporten0 i pdf-format (2902 KB).

Nr. 377: Søer 2000. NOVA 2003. Jensen, J.P. et al (2001) Danmarks Miljøundersøgelser. 106 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 377. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag, hele rapporten i pdf-format (2125 KB)

Nr. 376: Landovervågningsoplande 2000. NOVA 2003. Grant, R. et al. (2001) Danmarks Miljøundersøglser. 154 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 376. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag, hele rapporten i pdf-format (2324 KB).

Nr. 375: Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Henriksen, P. et al. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 110 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 375. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag, Hele rapporten (2825 KB), Bilag 1, Bilag 2.

Nr. 374: Atmosfærisk deposition 2000. NOVA 2003. Ellermann, T., Hertel, O., Hovmand, M.F., Kemp, K., Skjøth, C.A. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 88 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 374. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag, Hele rapporten i pdf format (2731 KB).

Nr. 373: Analytical Chemical Control of Phthalates in Toys. Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Products. By Rastogi, S.C. & Worsøe, I.M. (2001) National Environmental Research Institute. NERI Technical Report no. 373. 29 pp. DKK 75,00. Abstract | Full report (314 KB) in PDF format.

Nr. 372: Det lysåbne landskab. Af Ellemannn, L., Ejrnæs, R., Reddersen, J. & Fredshavn, J. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 112 s. 120 kr. Faglig rapport fra DMU, nr. 372. Hele rapporten i pdf-format (833 KB).

Nr. 371: Control of Pesticides 2000. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. (2001) National Environmental Research Institute. NERI Technical Report no. 371. 30 pp. DKK 50,00. Abstract | Hele rapporten (277 KB) i PDF-format

Nr. 370: Offshore seabird distributions during summer and autumn at West Greenland. Ship based surveys 1977 and 1992-2000. Boertmann, D. & Mosbech, A. (2001) National Environmental Research Institute. NERI technical report no. 370. 57 pp. The report is only available in electronic format. Full report in PDF-format (6348 KB).

Nr. 369: Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark. Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1. Af Nielsen, K., Sømod, B. & Christiansen, T. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 369, 107 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort sammendrag | Hele rapporten i PDF-format (922 KB).

Nr. 368: The Ramsar sites of Disko, West Greenland. A survey in July 2001. By Egevang, C. & Boertmann, D. (2001). National Environmental Research Institute. NERI Technical Report no. 368. Full report in pdf format (9816 KB).

Nr. 367: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2001. Af Noer, H., Hartmann, P., Madsen, J., Christensen, T.K., Kanstrup, N., Simonsen, N.H. (2001). Danmarks Miljøundersægelser. Faglig rapport fra DMU nr. 367. 45 s. 60,- kr. Hele rapporten i PDF-format (4412 KB) | Kort sammendrag | Summary in english.

Nr. 366: On the Fate of Xenobiotics. The Roskilde Region as Case Story. By Carlsen, L. et al. National Environmental Research Institute. NERI Technical report no. 366. 68 p. DKK 75,- Full report in PDF format (466 KB).

Nr. 365: Habitat and Species Covered by the EEC Habitats Directive. A Preliminary Assessment of Distribution and Conservation Status in Denmark. By Pihl, S., Ejrnæs, R., Søgaard, B., Aude, E., Nielsen, K.E., Dahl, K. & Laursen, J.S. NERI Technical report no. 365, 121 p. The report is only available in electronic version. Summary | p. 1-49 (2850 KB), p. 50-110 (3487 KB), p. 111-121 (1518 KB).

Nr. 364: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark. Wing Survey from the 2000/2001 Hunting Season in Denmark. Af Clausager, I. (2001) Faglig rapport fra DMU nr. 364, 55 s., kr. 45,- Hele rapporten i pdf-format (5630 KB).

Nr. 363: Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen. Forsøg med døgnregulering i Østvendsyssel. Af Bregnballe, T., Rasmussen, P.A.F., Laursen, K. Kortegaard, J., Hounisen, J.P. (2001). Faglig rapport fra DMU nr. 363. 106 s. Kr. 100,-. S. 1-39 (2906 KB), S. 40-87 (2984), s. 88-106 (1580 KB).

Nr. 362: Aquatic Environment 2000. Status and Trends - Technical Summary. By Svendsen, L.M. et. al. (2001) National Environmental Research Institute. NERI Technical Report No. 362. 68 pp. 75 DKK. Full report in PDF format (666 KB).

Nr. 361: Modelling analysis of sewage sludge amended soil. Af Sørensen, P.B., Clarsen, L., Vikelsøe, J. & Rasmussen, A.G. National Environmental Research Institute. NERI Technical Report No. 361. 40 pp. 75,- DKK. Full report in pdf-format (662 KB).

Nr. 360: Theoretical evaluation of the sediment/water exchange desription in generic compartment models (SimpleBox). By Sørensen, P.B., Fauser, P., Carlsen, L., and Vikelsøe, J. National Environmental Research Institute. NERI Technical Report No. 360. 60 pp. 80,- DKK. Abstract | Full report in pdf-format (1.003 KB)

Nr. 359: Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland. Af Dietz, R., Sonne-Hansen, C., Born, E.W., Sandell, H.T., & Sandell, B. Faglig rapport fra DMU nr. 359. 60 sider. Pris 75,- kr. Kort abstract | Hele rapporten i pdf-format (4.443 KB)

Nr. 358: Partikelfiltre på tunge køretøjer i Danmark. Luftkvalitets- og sundhedsvurdering. Af Finn Palmgren, Peter Wåhlin, Ruwim Berkowicz, Ole Hertel, Steen Solvang Jensen, Steffen Loft & Ole Raaschou-Nielsen. Se hele rapporten i pdf-format (1242 KB).

Nr. 357: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1999. Af Kemp, K. & Palmgren, F. (2001). National Environmental Research Insitute, Roskilde, Denmark 74 pp. NERI Technical Report Nr. 357. The report is only available in electronic form. Full report in PDF-Format.

Nr. 356: Landsdækkende optælling af vandfugle, vinteren 1999/2000. Af Phil, S., Petersen, I.K., Hounisen, J.P. & Laubek, B. (2001). Danmarks Miljøundersøgelser. 46 s. kr. 60,-. Link til hele rapporten.

Nr. 355: Veststadil Fjord før og efter vandstandshævning. Af Søndergaard, M. et al. Danmarks Miljøundersøgelser, 56 s. Rapporten er kun tilgængelig i elektronisk format. Kort abstract | Hele rapporten i pdf-format (1443 KB)

Nr. 354: Phthalates, Nonylphenols and LAS in Roskilde Wastewater Treatment Plant. Fate Modelling Based on Measured Concentrations in Wastewater and Sludge. By Fauser, P., Sørensen, P.B., Carlsen, L & Vikelsøe, J. National Environmental Research Institute. 105 pp. 75,- DDK. Full report in PDF-format (1807 KB).

Nr. 353: Ammoniakemission fra landbruget siden midten af 80'erne. Af Andersen, J.M. et al. Danmarks Miljøundersøgelser. 47 s. 50,- kr. Kort abstract | Hele rapporten i pdf-format (463 KB).

Nr. 352: Naturkvalitet på stenrev. Hvilke indikatorer kan vi bruge? Af Dahl, K., Hansen, J., Helmig, S. & Larsen, H.S (2001). 130 s. Kr. 140,-. Kort abstract | Hele rapporten i pdf-format (1477 KB).

Nr. 351: PSSD - Planning System for Sustainable Development. The Methodical Report. By Hansen, H.S. (2001). 110 p. Only available in electronic form. Abstract, Full report in pdf format (13723 KB).

Nr. 350: Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000 med resultater fra feltstationerne. Af Laursen, K. (red.). Danmarks Miljøundersøgelser. 103 s. kr. 80,- Kort abstract | Hele rapporten i PDF format (13403 KB).

Nr. 349: Flora and fauna in Roundup tolerant fodder beet fields. By Elmegaard, N. & Bruus Pedersen, M. Full report in pdf-format (1495 KB).

Nr. 348: Adfærdsmodel for persontrafik. ALTRANS. Af Rich, J.H. & Christensen, L. (2001). 153 s. Kr. 100,-. Kort abstract | Hele rapporten i pdf-format (931 KB)

Nr. 347: Nationale og internationale miljøindikatorsystemer. Metodeovervejelser. Af Christensen, N. & Møller, F. (2001) 163 s. Kr. 150,-. Abstract |Hele rapporten i pdf-format (1495 KB).

Nr. 346: The Greenland Ramsar sites. A status report. By Egevang, C. & Boertmann, D. (2001) 95 p. Kr. 100,- Hele rapporten i pdf-format (10906 KB).

Nr. 345: Important summer concentrations of seaducks in West Greenland. An input to oil spill sensitivity mapping. By Boertmann, D. & Mosbech, A. (2001), 48 p. Available only in electronic form. Full report in pdf format (3243 K).

Nr. 344: En model for godstransportens udvikling. Af Kveiborg, O. (2001) 248 s. Kr. 130,-. Abstract | Hele rapporten i pdf-format (16809 KB).

Nr. 343: Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 1999/2000. Af Asferg, T.36 s. Kr. 40,-. Hele rapporten i pdf format (2831 KB).

Nr. 342: Methyl t-Buthylether (MTBE) i spildevand. Metodeafprøvning. Af Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 47 s. Hele rapporten i pdf format (5049 KB).

Nr. 341: The Background Air Quality in Denmark 1978-1997. By Heidam, N.Z. 192 p. DKK 190,-. Abstract in English | Abstract in Danish | Full report in pdf-format (13.424 KB).

Nr. 340: Afstrømningsforhold i danske vandløb. Af Forsker Niels B. Oversen. Abstract in Danish | Rapporten i pdf format (1265 KB). Bilagene i pdf format (1868 KB). Kortene i pdf format (3322 KB). Abstract in English

Nr. 339: Phthalates and Nonylphenols in Roskilde Fjord. A Field Study and Mathematical Modelling of Transport and Fate in Water and Sediment. The Aquatic Environment. By Vikelsøe, J., Fauser, P., Sørensen, P.B. & Carlsen, L. 106 pp. 75 DDK. Hele rapporten i pdf format (2724 KB).

Nr. 338: NEXT I 1998-2003 Halogenerede Hydrocarboner. Samlet rapport over 3 præstationsprøvnings-runder . Af Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 87 s. Hele rapporten i pdf format (5208 KB).

Nr. 337: Vandmiljø 2000. Tilstand og udvikling. Faglig sammenfatning. Af Svendsen, L.M. et al. Kort sammendrag | Hele rapporten i pdf format (847 KB).

Nr. 336: Vandløb og kilder 1999. NOVA 2003. Af Bøgestrand J. (red.). Kort sammendrag | Hele rapporten i pdf format (3589 KB).

Nr. 335: Søer 1999. NOVA 2003. Af Jensen, J.P. et al. Kort sammendrag | Hele rapporten i pdf format (1081 KB).

Nr. 334: Landovervågningsoplande 1999. NOVA 2003. Af Grant, R. et al.  Kort sammendrag | Hele rapporten i pdf format (1051 KB).

Nr. 333: Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1999. NOVA 2003. Hansen, J.L.S. et al. Kort sammendrag | Hele rapporten i pdf format (4231 KB).

Nr. 332: Atmosfærisk deposition 1999. NOVA 2003. Af Ellermann, T., Hertel, O. & Skjødt, C.A. Kort sammendrag | Hele rapporten i pdf format (5141 KB).

Nr. 331: Tungmetalnedfald i Danmark 1999. Af Hovmand, M.F. Kemp, K. Abstract | Hele rapporten i pdf format (384 KB).

Nr. 330: Digitale kort og administrative registre. Integration mellem administrative registre og miljø-/naturdata. Energi- og Miljøministeriets Areal Informations System. Af Hansen, H.S. & Skov-Petersen, H. Hele rapporten i pdf format (2226 KB).

Nr. 329: Interkalibrering af metode til undersøgelser af bundvegetation i marine områder. Af Laursen, J.S, Krause-Jensen, D. & Larsen, S.E. (2000) 34 s. Rapporten findes kun i elektronisk pdf-format. Hele rapporten i pdf format (676 KB).

Nr. 328: Control of Pesticides 1999. Chemical Substances and Chemical Preparations. By Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. Hele rapporten i pdf format (1541 KB).

Nr. 327: Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission. Af. Løfstrøm, P. 70 s. Rapporten findes kun i elektronisk pdf-format. Abstract | Hele rapporten i pdf format (3495 KB).

Nr. 326: Integrering af landbrugsdata og pesticidmiljømodeller. Integrerede MiljøinformationsSystemer (IMIS). Af Schou, J.S., Andersen, J.M. & Sørensen, P.B. 62 s. kr. 75,-. Abstract in Danish | Abstract in English | Hele rapporten i pdf-format (597 KB).

Nr. 325: Safety-Factors in Pesticide Risk Assessment. Differences in Species Sensitivity and Acute-Chronic Relations. By Elmegaard, N. & Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. 60 pp. 50,-.  Full report in pdf-format (1064 KB).

Nr. 324: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1999/2000 i Danmark. Wing Survey from the Huntig Season 1999/2000 in Denmark. Af Clausager, I. 50 s. 45,-. Hele rapporten i pdf format (884 KB).

Nr. 323: Tests af metoder til marine vegetationsundersøgelser. Af Krause-Jensen, D., Laursen, J.S., Middelboe, A.L., Dahl, K., Hansen, J. Larsen, S.E. 122 s. 140,- kr. Abstract | Hele rapporten i pdf format (1878 KB).

Nr. 322: Bevaringsstatus for naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Af Pihl, S., Søgaard, B., Ejrnæs, R., Aude, E., Nielsen, K.E., Dahl, K. & Laursen, J.S. 219 s. 120,- kr. Hele rapporten i pdf format (14530 KB).

Nr. 321: The DMU-ATMI THOR Air Pollution Forecast System. System Description. A f Brandt, J., Christensen, J.H., Frohn, L. Berkowicz, R. & Palmgren, F. 60 pp. 80,-. Full report in pdf-format (2581 KB).

Nr. 320: Transportvaner og kollektiv trafikforsyning - ALTRANS. Af Christensen, L. 154 s., kr. 110,-. Abstract in Danish | Abstract in English | Hele rapporten (2862 KB).

Nr. 319: Forbrug af økologiske fødevarer. Del 2: Modellering af efterspørgsel. Af Wier, M. & Smed, S. Hele rapporten i pdf format (2006 KB).

Nr. 318: Order Theoretical Tools in Environmental Sciences. Proceedings of the Second Workshop October 21st, 1999 in Roskilde, Denmark. By Sørensen, P.B. et al. Full report in pdf format (10305 KB).

Nr. 317: Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999. Af Berthelsen, J.P. Danmarks Miljøundersøgelser. 40 s. 40,-kr. Hele rapporten i PDF format (2230 KB).

Nr. 316: Overvågning af trafikkens bidrag til lokal luftforurening (TOV). Målinger og analyser udført af DMU. Af Hertel, O., Berkowicz, R., Palmgren, F., Kemp, K. & Egeløv, A.H. (2000) 28 s. Findes kun i elektronisk udgave). Abstract | Hele rapporten i pdf format (1252 KB).

Nr. 315: Ecological Effects of Allelopathic Plants – a Review. By Kruse, M., Strandberg, M. & Strandberg, B. 64 pp., 75,00 DKK. Full report in pdf-format (490 KB).

Nr. 314: Virkemidler i pesticidpolitikken. Reduktion af pesticidanvendelsen på behandlede jordbrugsarealer. Af Hasler, B., Schou, J.S., Ørum, J.E. & Hansen L., G. (2000) 71 s., 75,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (2212 KB)

Nr. 313: Tungmetalnedfald i Danmark 1998. Af Hovmand, M. & Kemp, K. Hele rapporten i pdf-format (1209 KB)

Nr. 312: Effekt af døgnregulering af jagt på gæs. Af Madsen, J., Jørgensen, H.E. & Hansen, F. 64 s., 80,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (1392 KB).

Nr. 311: Miljø- og naturmæssige konsekvenser af en ændret svineproduktion. Af Andersen, J.M., Asman, W.A.H., Hald, A.B., Münier, B. & Bruun, H.G., 106 s., 110,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (3483 KB)

Nr. 310: Hovedtræk af Danmarks Miljøforskning 1999. Nøgleindtryk fra Danmarks Miljøundersøgelsers jubilæumskonference Dansk Miljøforskning. Af Secher, K. & Bjørnsen, P.K. Hele rapporten i pdf-format (640 KB)

Nr. 309: Benzene from Traffic. Fuel Content and Air Concentrations. By Palmgren, F., Hansen, A.B., Berkowicz, R. & Skov, H. Abstract in English | Full report in pdf-format (1380 KB)

Nr. 308: Økonomiske og miljømæssige konsekvenser af merkedsordningerne i EU's landbrugsreform. Agenda 2000. Af Andersen, J.M., Bruun et al. 64s., 75,00 kr Hele rapporten i pdf-format (2415 KB)

Nr. 307: Cadmium Toxicity to Ringed Seals (Phoca hispida). An Epidemiological Study of possible Cadmium Induced Nephropathy and Osteodystrophy in Ringed Seals from Qaanaaq in Northwest Greenland. By Sonne-Hansen, C., Dietz, R., Leifsson, P.S., Hyldstrup, L. & Riget, F.F. (2000). National Environmental Research Institute. NERI Technical report no. 307. 31 pp. 100 DKK. Full report in PDF format (1237 KB).

Nr. 306: Mercury in Soap in Tanzania. By Glahder, C.M., Appel, P.W.U. & Asmund, G. 19 p., 60,- kr. Full report in pdf-format (1138 KB)

Nr. 305: Interkalibrering omkring bestemmelse af imposex- og intersexstadier i marine snegle. Resultat af workshop afholdt den 30.-31. marts 1999 af Det Marine Fagdatacenter. Af Strand, J. & Dahl, K. 18 s. Rapporten findes kun elektronisk. Hele rapporten i pdf-format (335 KB).

Nr. 304: Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne. Af Laursen, K. (red.).( 1999). Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 304. Hele rapporten i pdf-format (12661 KB).

Nr. 303: Ecological Risk Assessment of Genetically Modified Higher Plants (GMHP). Af Kjær, C., Damgaard, C., Kjellsson, G. Strandberg, B. & Strandberg, M. 34 s., 50,00 kr. Full report in pdf-format (449 KB)

Nr. 302: Pesticid 1 i overfladevand. Metodeafprøvning. Christensen, L. (1997):Christensen, L. (1997):Af Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 324 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (25003 KB).

Nr. 301: Emissionsfaktorer for tungmetaller 1990-1996. Af Illerup, J.B., Geertinger, A., Hoffmann, L. & Christiansen, K. 66 s., 75,00 kr. Hele rapporten i pdf-format(2173 KB)

Nr. 300: Kragefugle i et dansk kulturlandskab. Feltundersøgelser 1997-99. Af Hammershøj, M., Prang, A. & Asferg, T. 31 s., 40,00 kr. Hele rapporten i pdf format (1.710 KB).

Nr. 299: Blykontaminering af grønlandske fugle - en undersøgelse af polarlomvie til belysning af human eksponering med bly som følge af anvendelse af blyhagl. Af Johansen, P., Asmund, G. & Riget, F.F. 27 s., 60,00 kr. Hele rapporten i pdf format (211 KB).

Nr. 298: Methyl t-Butylether (MTBE) i drikkevand. Metodeafprøvning. Af Nyeland, B., Kvamm, B.L. Hele rapporten i pdf format (12145 KB)

Nr. 297: Preservaties in Skin Creams. Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Chemical Preparations. By Rastogi, S.C., Jensen, G.H., Petersen, M.R. & Worsøe, I.M. 70 pp., 50,00 DKK. Hele rapporten i pdf format (7184 KB).

Nr. 296: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1998. By Kemp, K. & Palmgren, F. Full report in pdf-format (2238 KB)

Nr. 295: Kvalitetsparametre for haglammunition. En undersøgelse af spredning og indtrængningsevne som funktion af haglenes størrelse og form. Af Hartmann, P., Kanstrup, N., Asferg, T. & Fredshavn, J. 34 s., 40,00 kr. Hele rapporten i pdf format (1.710 KB).

Nr. 294: Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emmissioner. ALTRANS. Af Kveiborg, 84 s., 75,00 kr. Hele rapporten i pdf format (3309 KB).

Nr. 293: Landovervågningsoplande 1998. NOVA 2003. Af Grant, R. et al. 152 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf format (1015 KB).

Nr. 292: Vandløb og kilder 1998. NOVA 2003. Af Bøgestrand, J. (red.) 130 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf format (2440 KB).

Nr. 291: Søer 1998. NOVA 2003. Af Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L. 106 s., 125,00 kr. Hele rapporten i pdf format (673 KB).

Nr. 290: Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1998. NOVA 2003. Af Markager, S. et al. 161 s., 150,00 kr. Absract | Hele rapporten (4326 KB).

Nr. 289: Atmosfærisk deposition af kvælstof 1998. NOVA 2003. Af Skov, H., Hertel, O., Ellermann, T., Skjødt, C.A. & Heidam, N.Z. 102 s., 110,00 kr. Abstract | Hele rapporten (4986 KB).

Nr. 288: Mere og bedre natur i landbrugslandet - dokumenteret grundlag for en ekstra indsats. Reddersen, J., Tybirk, K., Halberg, N. & Jensen, J. 109 s., 120,00 kr. Hele rapporten i pdf format (7.043 KB).

Nr. 287: The Danish CORINAIR Inventories. Time Series 1975-1996 of Emissions to the Atmosphere. By Winther, M., Illerup, J.B., Fenhann, J. & Kilde, N. 81 pp., 100,00 DDK. Full report in pdf-format (3248 KB)

Nr. 286: Chlorerede, phosphorholdige og andre pesticider i drikkevand. Metodeafprøvning. Af Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 323 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (24967 KB)

Nr. 285: Naturkvalitet - kriterier og metodeudvikling. Af Nygaard, B., Mark, S., Baattrup-Pedersen, A., Dahl, K., Ejrnæs, R., Fredshavn, J., Hansen, J., Lawesson, J., Münier, B., Møller, P.F., Risager, M., Rune, F., Skriver, J., Søndergaard, M. 116 s., 130,00 kr. Hele rapporten i pdf format (6.865 KB).

Nr. 284: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 1999. Af Noer, H., Hartmann, P., Christensen, T.K., Kanstrup, N. & Hansen, E.B. 61 s., 80,00 kr. Hele rapporten i pdf format (5983 KB).

Nr. 283: Krager, husskader og småvildt. En vurdering af prædationens effekt på småvildtbestande og muligheden for at begrænse effekten ved jagt og regulering. Af Asferg, T. 49 s., 60,00 kr. Hele rapporten i pdf format (2.642 KB).

Nr. 282:Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1998/99 i Danmark. Wing Survey from te 1998/99 Hunting Season in Denmark. Af Clausager, I. 47 s., 40,00 kr. Hele rapporten i pdf format (1008 KB).

Nr. 281:Control of Pesticides 1998. Chemical Substances and Chemical Preparations. By Krongaard, T. & Petersen, K.K. 23 pp., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf format (1008 KB)

Nr. 280: Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15. Af Clausen, P. & Larsen, J.K. 31 s., 40,00 kr.

Nr. 279: Pesticider i drikkevand 2. Præstationsprøvning. Af Nyeland, B.A. 261 s., 80,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (15213 KB)

Nr. 278: Luftforurening ved en planlagt udvidelse af Billund Lufthavn. Undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser for Billund Lufthavn. Af Berkowicz, R., Fenger, J. & Winther, M. 88 s., 100,00 kr. Abstract | Hele rapporten (1706 KB).

Nr. 277: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1998. Af Johansen, P., Asmund, G. & Riget, F. 73 s., 100,00 kr.

Nr. 276: Grønlandske gåsebestande - en oversigt. Af Boertmann, D. & Glahder, C. 59 s., 60,00 kr.

Nr 275: Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning. Af Madsen, J., Madsen, J.B. & Petersen, I.K. 38 s., 40,00 kr. Hele rapporten i pdf format (365 KB)

Nr. 274: Modeller til bestemmelse af Naturkvalitet på udvalgte Naturtyper ved anvendelse af Neurale Netværk. Af Mark, S., Strandberg, M. 71 s. 60,00 kr. Hele rapporten i pdf format (9108 KB)

Nr. 273: Mink Mustela vision og ilder M. putorius. Af Mette Hammershøj og Tommy Asferg. 56 s., 60 kr.Hele rapporten i pdf format (2.799 KB).

Nr. 272: Forbrug af økologiske fødevarer. Del 1: Den økologiske forbruger. Af Wier, M. & Calverley, C. 130 s., 120,00 kr. Hele rapporten i pdf format (18796 KB)

Nr. 271: Proceedings of the 12th Task Force Meeting in Silkeborg, Denmark, October 23-25, 1996. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes. By Larsen, S.E., Friberg, N. & Rebsdorf, Aa. (eds.). 49 pp., 40.00 DKK.

Nr. 270: Produktion og forekomst af svovlbrinte i Mariager Fjord 1998. Af Fossing, H. & Christensen, P.B. 17 s., 40,00 kr. Hele rapporten i pdf-format(395 KB)

Nr. 269: Tålegrænser for luftforurening. Anvendelse i strategisk miljøplanlægning. Integreret MiljøInformationsSystem IMIS-luftforurening. Af Bastrup-Birk, A., Tybirk, K., Wier, M. & Emborg, L. 123 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (2599 KB)

Nr. 268: Phtalates and Nonylphenols in Soil. A Field Study of Different Soil Profiles. By Vikelsøe, J., Thomsen, M., Johansen, E. & Carlsen, L. 126 pp., 50,00 DKK. Hele rapporten i pdf-format (13050 KB)

Nr. 267: Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. Af Laursen, K. (red.). 87 s., 70,00 kr.

Nr. 266: Biodiversity in Benthic Ecology. Proceedings from Nordic Benthological Meeting in Silkeborg, Denmark, 13-14 November 1997. Friberg, N. & Carl, J.D. (eds.). 139 pp., 125,00 DKK.

Nr. 265: Analyse af emissioner fra vejtrafikken. Sammenligning af emissionsfaktorer og beregningsmetoder i forskellige modeller. Af Winther, M. 120 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (2688 KB)

Nr. 264: Phenoler i drikkevand.Præstationsprøvning. Af Nyeland, B. & Kvamm, B. 159 s., 80,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (1037 KB)

Nr. 263: Assessing the Impact of the Tunø Knob Wind Park on Sea Ducks. The Influence of Food resources. By Guillemette, M., Larsen, J.K. & Clausager, I. 20 pp., 40,00 DKK. Full report  in pdf-format (269 KB)

Nr. 262: Proceedings of the 16th Mustelid Colloquium, 9th - 12th October 1997, Århus, Denmark . Ed. by Madsen, A.B., Asferg, T., Elmeros, M. & Zaluski, K. 45 pp., 40,00 DKK.

Nr. 261: Udvidet pesticidmetode i forbindelse med grundvandsovervågning. Af Vejrup, K.V. & Ljungqvist, A. 52 s., 50,00 kr.

Nr. 260: Afløbskontrol af dambrug.Statistiske aspekter og opstilling af kontrolprogrammer. Af Larsen, S.E. & Svendsen, L.M. 86 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (3740 KB)

Nr. 259: Kontrol af konserveringsmidler og farvestoffer i legetøjskosmetik. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Af Rastogi, S.C. & Jensen, G.H. 28 s., 50,00 kr.

Nr. 258: Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 1998. Af Johansen, P., Riget, F. & Asmund, G. 29 s., 40,00 kr.

Nr. 257: Landbrugsscenarier - integreret miljøøkonomisk modelanvendelse. Af Andersen, J.M., Wier, M., Hasler, B. & Bruun, H.G. 93 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (5191 KB)

Nr. 256: Emissioner fra vejtrafikken i Danmark 1980-2010. Af Winther, M. & Ekman, B. 73 pp., 75,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (3147 KB)

Nr. 255: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Af Frohn, L., Skov, H. & Hertel, O. 97 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (5087 KB)

Nr. 254: Marine områder. Åbne farvande - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Af &Aelig;rtebjerg, G. et al. 246 s, 250,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (13688 KB)

Nr. 253: Ferske vandområder - vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Af Windolf, J., Svendsen, L.M., Ovesen, N.B., Iversen, H.L., Larsen, S.E., Skriver, J. & Erfurt, J. 102 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (5346 KB)

Nr. 252: Landovervågningsoplande.Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Af Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Laubel, A.R., Paulsen, I., Jensen, P.G. & Rasmussen, P. 154 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (7931 KB)

Nr. 251: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Af Jensen, J.P., Jeppesen, E., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L. 102 s., 125,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (4557 KB)

Nr. 250: Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg, III. Feltundersøgelser og litteraturudredning. Af Jeppesen, J.L., Madsen, A.B., Mathiasen, R. & Gaardmand, B. 69 s., 60,00

Nr. 249: Phthalater i miljøet. Opløselighed, sorption og transport. Af Thomsen, M. & Carlsen, L. 120 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format (5345 KB).

kr. Hele rapporten i pdf-format (5246 KB)

Nr. 248: Lavvandede søers økologi - Biologiske samspil i de frie vandmasser. Doktordisputats. Af Jeppesen, E. 59 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (4199 KB)

Nr. 247: The Ecology of Shallow Lakes - Trophic Interactions in the Pelagial. Doctor's dissertation (DSc). By Jeppesen, E. 358 pp., 200,00 DKK. Full report in pdf-format (25958 KB)

Nr. 246: A Review of Biological Resources in West Greenland Sensitive to Oil Spills During Winter. By Boertmann, D., Mosbech, A. & Johansen, P. 72 pp., 95,00 DKK. Full report in pdf-format (4450 KB)

Nr. 245: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report 1997. By Kemp, K., Palmgren, F. & Mancher, O.H. 57 pp., 80.00 DDK. Full report in pdf-format (3389 KB)

Nr. 244: Miljøforholdene i Tange Sø og Gudenåen. Af Nielsen, K., Jensen, J.P. & Skriver, J. 63 s., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf-format (3940 KB)

Nr. 243: The State of the Environment in Denmark 1997. By Holten-Andersen, J., Christensen, N., Kristensen, L.W., Kristensen, P. & Emborg, L. (eds.). 288 pp., 190,00 DKK. Full report in pdf-format (58424 KB)

Nr. 242: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1997/98 i Danmark. By Clausager, I. 50 pp., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 241: Control of Pesticides 1997. Chemical Substances and Chemical Preparations. By Krongaard, T., Køppen, B. & Petersen, K.K. 24 pp., 50,00 DKK. Full report in pdf-format.

Nr. 240: Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik. ALTRANS. Af Thorlacius, P. 54 s., 74,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 239: Aromater i spildevand. Præstationsprøvning. Af Nyeland, B.A. & Hansen, A.B. 64 s., 60,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 238: Indikatorer for naturkvalitet i søer. Af Jensen, J.P. & Søndergaard, M. 39 s.,50,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 237: Råvildt og forstyrrelser. Af Olesen, C.R., Theil, P.K. & Coutant, A.E. 53 s., 60,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 236: The marine environment in Southwest Greenland. By Mosbech, A., Boertmann, D., Nymand, J., Riget, F., Acquarone. 202 pp., 250 DKK.

Nr. 235: Effekten på sangsvane ved etablering af en vindmøllepark ved Overgaard gods. Af Larsen, J.K. & Clausen, P. 25 s., 35,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 234: Background Concentrations for Use in the Operational Street Pollution Model (OSPM). By jensen, S.S. 107 pp., 125 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 233: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 1997-1998. Af Noer, H., Madsen, J., Hartmann, J., Kanstrup, N. & Kjær, T. 61 s., 60,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 232: Fragmentering og korridorer i landskabet - en litteraturudredning. Af Hammershøj, M & Madsen, A.B. 110 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 231: Mere brændstofeffektive køretøjer. CO2-konsekvenser og samfundsøkonomi. Af Møller, F. & Winther, M. 74 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 230: On the Fetch Dependent Drag Coefficient over Coastal and Inland Seas. By Geernaert, G.L. & Smith, J.A. 20 pp., 35,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 229: Ynglefugle i Vadehavet 1996. Af Rasmussen, L.M. & Thorup, O. 101 s., 90,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 228: Trafikdræbte dyr i landskabsøkologisk planlægning og forskning. Af Madsen, A.B., Fyhn, H.W. & Prang, A. 40 s., 60,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 227: Impact Assessment of an Off-Shore Wind Park on Sea Ducks. By Guillemette, M., Kyed Larsen, J. & Clausager, I. 61 pp., 60,00 kr. Full report in pdf format.

Nr. 226: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1997. Af Johansen, P., Riget, F. & Asmund, G. 35 s., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 225: Sources of Phthalates and Nonylphenoles in Municipal Waste Water. A Study in a Local Environment. By Vikelsøe, J., Thomsen, M. & Johansen, E. 50 pp., 45,00 kr. Full report in pdf format.

Nr. 224: Natur og Miljø 1997. Påvirkninger og tilstand. Red. Holten-Andersen, J., Christensen, N., Kristiansen, L.W., Kristensen, P. & Emborg, L. 288 s., 190,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 223: Ændringer i bekæmpelsesmidlernes egenskaber fra 1981-1985 frem til 1996. Af Clausen, H. 61 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 222: Sustainable Agriculture and Nature Values - using Vejle County as a Study Area. By Hald, A.B. 93 pp., 100,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 221: Pollution of the Arctic Troposphere. Northeast Greenland 1990-1996. By Heidam, N.Z., Christensen, J., Wåhlin, P. & Skov, H. 58 pp., 80,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 220: Interkalibrering af bundvegetationsundersøgelser. Af Middelboe, A.L., Krause-Jensen, D., Nielsen, K. & Sand-Jensen, K.  34 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 219: Kragefuglejagt i Danmark. Regulering af krage, husskade, skovskade, råge og allike i sæsonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993. Af Asferg, T., Prang, A. 60 s., 80 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 218: Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995. 2. Udgave. Af H.L. Iversen, N.B. Ovesen. 55 s., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 217: Indhold af organiske opløsningsmidler og phthalater i legetøj. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Af S.C.Rastogi, I.M. Worsøe, B. Køppen, A.B. Hansen, J. Avnskjold. 34 s., 40,00 kr. Hel rapporten i pdf format.

Nr. 216: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual report for 1996. By K. Kemp, F. Palmgren, O.H. Manscher. 63 pp., 80,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 215: Nitrogen Deposition to Danish Waters 1989 to 1995. Estimation of the Contribution from Danish Sources. By Hertel, O. & Frohn, L. 53 pp., 70,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 214: Ferske vandområder - Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Af Windolf, J., Svendsen, L.M., Kronvang, B., Skriver, J., Olesen, N.B., Larsen, S.E., Baattrup-Pedersen, A., Iversen, H.L., Erfurt, J., Müller-Wohlfeil, D.-I. & Jensen, J.P. 109 s., 150,00 kr.

Nr. 213: Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Af Jensen, J.N. et al. 124 s., 125,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 212: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Af Ellermann, T., Hertel, O., Kemp, K., Mancher, O.H. & Skov, H. 88 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 211:  Ferske vandområder - Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Af Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L. 103 s., 125,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 210: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Af Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Laubel, A.R., Grevy Jensen, P. & Rasmussen, P. 141 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 209: Effekt af Tunø Knob vindmøllepark på fuglelivet. Af Guillemette, M., Kyed Larsen, J. & Clausager, I. 31 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 208: Markskader forvoldt af gæs og svaner - en litteraturudredning. Af  Madsen, J. & Laubek, B. 28 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 207: Integrated Environmental Assessment on Eutrophication. A Pilot Study. Af Iversen, T.M., Kjeldsen, K., Kristensen, P., de Haan, B., Oirschot, M. van, Parr, W. & Lack, T. 100 pp., 150,00 kr. Full report in pdf format.

Nr. 206: Pesticider i drikkevand 1. Præstationsprøvning. Af Spliid, N.H. & Nyeland, B.A. 273 pp., 80,00 kr. Hele rapporten i pdf Format.

Nr. 205: Effects of Experimental Spills of Crude and Diesel Oil on Arctic Vegetation. A Long-Term Study on High Arctic Terrestrial Plant Communities in Jameson Land, Central East Greenland. By Bay, C. 44 pp., 100,00 DKK. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 204: Spring Migration Strategies and Stopover Ecology of Pink-Footed Geese. Results of Field Work in Norway 1996.af Madsen, J. et al. (1997), 29 p., DKK 45,00. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 203: Rådyr, mus og selvforyngelse af bøg ved naturnær skovdrift. Olesen, C.R., Andersen, A.H. & Hansen, T.S. (1997):60 s., 80,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 202: Miljøundersøgelser ved Mestersvig 1996. af Asmund, G., Riget, F. & Johansen, P. (1997) 30 s., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 201: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1996/97 i Danmark. 43 s, 35,00 kr., af Clausager, I. (1997) Hele rapporten i pdf format.

Nr. 200: Benzin i blodet. Kvantitativ af Jensen, M. (1997):del. ALTRANS. 139 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf-fomat.

Nr. 199: Photochemical Air Pollution. Danish Aspects. By Fenger, J. (ed.). 189 pp., 200,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 198: Reduktion af CO2-udslip gennem differentierede bilafgifter. Christensen, L. (1997): 56 s., 100,00 kr. Full report in pdf format.

Nr. 197: Standardised Traffic Inputsfor the Operational Street Pollution Model (OSPM). , Jensen, S.S. (1997) 53 p., 65,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 196: : Kontrol af indholdet af benzen og benzo(a)pyren i kul- og olieafledte stoffer. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. & Jensen, G.H. (1997)23 s., 40,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 195: Modelling the Atmospheric Nitrogen Deposition to Løgstør Bredning. Model Results for the Periods April 17 to 30 and August 7 to 19 1995. Runge, E. et al. (1997) 49 p., 65,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 194: : Control of Pesticides 1996.Chemical Substances and Chemical Preparations. Køppen, B. (1997) 26 p., 40,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 193: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1996. Johansen, P, Riget, F. & Asmund, G. (1997) 96 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 192: Miljøbelastningen ved godstransport med lastbil og skib. Et projekt om Hovedstadsregionen. Nedergaard, K.D. & Maskell, P. (1997) 126 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 191: Benzin i blodet. Kvalitativ del.ALTRANS. Jensen, M. (1997) 130 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 190: Fate of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Environment. Carlsen, L. et al. (1997) 82 pp., 45,00 kr. Full report in pdf format.

Nr. 189: Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995. Iversen, H.L. & Ovesen, N.B. (1997) 55 s., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 188:: Generation of Input Parameters for OSPM Calculations. Sensitivity Analysis of a Method Based on a Questionnaire. Vignati, E. et al. (1997) 52 pp., 65,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 187:Vandfugle i relation til menneskelig aktivitet i Vadehavet 1980-1995. Med en vurdering af reservatbestemmelser. Laursen, K. & Salvig, J. (1997): 71 s., 55,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 186: Analyse af miljøfremmede stoffer i kommunalt spildevand og slam. Vikelsø ;e, J., Nielsen, B. & Johansen (1997): Intensivt måleprogram for miljøfremmede stoffer og hygiejnisk kvalitet i kommunalt spildevand. E. 61 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 185:Transport af suspenderet stof og fosfor i den nedre del af Skjern Å-systemet. Svendsen, L.M. et al. (1997): 88 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 184: Forekomst af egernSciurus vulgarisi skove under 20 ha. Et eksempel på fragmentering af landskabet i Århus Amt. Asferg, T. et al. (1997): 35 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 183:Identification of Organic Colourants in Cosmetics by HPLC-Photodiode Array Detection. Chemical Substances and Chemical Preparations. Rastogi, S.C. et al. (1997): 233 pp., 80,00 DDK. Full report in pdf format.

Nr. 182:Livsbetingelserne for den vilde flora og fauna på braklagte arealer - En litteraturudredning. Mogensen, B. et al. (1997): 165 pp., 125,00 DKK. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 181: Dansk Fauna Indeks. Test og modifikationer. Friberg, N. et al. (1996): 56 s., 50,00 kr.

Nr. 180: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1995. Kemp, K. et al. (1996): 55 pp., 80,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 179: Marine områder. Danske fjorde - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Kaas, H. et al. (1996): 205 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 178: Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sedimentassociated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October 1995. Kronvang, B. et al. (1996): 150 pp., 100,00 DKK. Full report in pdf format.

Nr. 177: Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Windolf, J. (red.) (1996): 228 s., 125,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 176: Ferske vandområder.Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Jensen, J.P. et al. (1996): 96 s., 125,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 175: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Grant, R. et al. (1996):150 s., 125,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 174: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Målemetoder og modelberegninger Ellermann, T. et al. (1996): 56 s., 70,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 173: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Hovedrapport og bilagsrapport. Skov, H. et al. (1996): 84 s. + 282 s., 100,00 kr. + 300,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 172: Overvågning af odder (Lutra lutra) i Danmark 1996. Hammershøj, M. et al. (1996):43 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 171: Overvågning af odder (Lutra lutra)i Karup Å, Hvidbjerg Å/Thy, Ryå og Skals Å; 1985-1994. Madsen, A.B. et al. (1996): 42 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 170: Seabird colonies in western Greenland. Boertmann, D. et al. (1996):148 p., DKK 100,00. Full report in pdf format.

Nr. 169: Effects of fitting dummy satellite transmitters to geese. A pilot project using radio telemetry on wintering Greenland White-fronted geese. Glahder, C. et al. (1996): 38 p., DKK 40,00. Full report in pdf format.

Nr. 168: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1995/1996 i Danmark. Clausager, I. (1996): 41 s., 35,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 167: Fejlkilder i den danske vildtudbyttestatistik. Asferg, T. (1996):27 s., 40,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 166: Analyse af dioxin og pentachlorphenol i nye textiler. Vikelsøe, J. & Johansen, E. (1996): 46 s., 40,00 kr. Full report in pdf format.

Nr. 165: Omkostninger ved reduktion af næringsstofbelastningen af havområderne. Paaby, H. et al. (1996): 187 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 164:BASIS. En konsekvensanalysemodelfor forbrug af byggematerialer. Wier, M. (1996): 109 s., 75,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 163: Modellering af bygge- og anlægssektorens materialeforbrug. Wier, M. (1996): 122s., 75,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 162: Environmental impacts of shipping to and from Citronen Fjord. Boertmann, D. (1996): 35 p., DKK 40,00.

Nr. 161: Ammoniak og naturforvaltning. Strandberg, M. (1996): 58 s., 100,00 kr. Full report in pdf format.

Nr. 160: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1995. Riget, F. et al. (1996): 91 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 159:Kortlægning af tålegrænser for svovl og kvælstof. Bak, J. (1996): 110 s., 150,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 158:Fuglelivet omkring Rønland, Harboør Tange. Clausen, P., et al. (1996): 48 s., 45,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 157: Monitering af tungmetaller i danske dyrknings- og naturjorder. Prøvetagning i 1992/1993. Larsen, M.M. et al. (1996):78 s., 100,00 kr.

Nr. 156: Oil Exploration in the Fylla Area. Mosbech, A. et al. (1996): 92 p., DKK 100,00. Full report in pdf format.

Nr. 155: Fredningen ved Saltholm og risiko for bird-strikes i Københavns Lufthavn. Noer, H. & Christensen, T.K. (1996): 44 s., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 154: Territoriality, breeding ranges and relationship between the sexes in a Danish wild pheasant (Phasianus colchicus) population. Clausager, I. et al. (1996): 44 p., DKK 45,00. Full report in pdf format.

Nr. 153:Control of Pesticides 1995. Køppen, B. (1996): 26 p., DKK 40,00. Full report in pdf format.

Nr. 152: Rådyrjagten i Danmark 1993/94. Asferg, T. & Jeppesen, J.L. (1996): 40 s., 50,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 151: Vandløbsrestaurering - eksempler og erfaringer fra Danmark. Hansen, H.O. (red.) (1996):136 s., 100,00 kr. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 150: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual report 1994. Kemp, K. et al. (1996): 66 p., DKK 80,00. Full report in pdf format.

Nr. 149: MeMoS: Udvikling af konsekvensmodel for svovldeposition for Sydskandinavien. Asman, W.A.H. et al.: 57 s., 80,00 kr. Hele rapporten

Nr. 148:Environmental satellite models for ADAM. Møller Andersen, F. & Trier, P. (1995): 200 p., DKK 100,00. Full report

Nr. 147:Vindmøllers indvirkning på fugle. Clausager, I. & Nøhr, H. (1995): 51 s., 45,00 kr. Hele rapporten

Nr. 146: Tungmetaller i tang og muslinger ved Ivittuut 1995. Riget, F. et al. (1995): 32 s., 40,00 kr. Hele rapporten

Nr. 145: Waterbird Numbers in the Baltic Sea, Winter 1993. Pihl, S. et al. (1995):60 p., DKK 50,00. Full report

Nr. 144: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Skov, H. et al. (1995): 83 s., 100,00 kr. Hele rapporten

Nr. 143: Investigation of selected fragrance substances in cosmetics based on natural ingredients. Rastogi, S.C. & Jensen G.H (1995):38 p., DKK 30,00. Full report

Dahl, K. et al. (1995):

Nr. 142: Marine Områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. 123 s., 150,00 kr. Hele rapporten

Nr. 141: Landovervågningsoplande.Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Grant, R. et al. (1995):142 s., 125,00 kr. Hele rapporten

Nr. 140: Ferske vandområder-Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Larsen, S.E. et al. (1995): 196 s., 125,00 kr. Hele rapporten

Nr. 139: Ferske vandområder - Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Jensen, J.P. et al. (1995): 116 s., 125,00 kr. Hele rapporten

Nr. 138:Ferskvandstilstrømning til danske farvande 1994. Ovesen, N.B. & Svendsen, L.M (1995): 62 s., 50,00 kr. Hele rapporten

Nr. 137: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1994/1995 i Danmark. Clausager, I. (1995): 44 s., 35,00 kr. Hele rapporten

Nr. 136: Control of pesticides 1994. Køppen, B. (1995):21 p., DKK 40,00. Full report

Nr. 135: Undersøgelse af opløselig Ba, Sr og Zr i læbestifter. Rastogi, S.C. et al. (1995):27 s., 30,00 kr. Hele rapporten

Nr. 134: Arctic Atmospheric Research: Pollution and Climate. Heidam, N.Z. (ed.) (1995): 273 p., DKK 290,00. Full report

Nr. 133: Aromatiske hydrocarboner i drikkevand fra privat vandværk. Nyeland, B.A. & Wrang, P. (1995):50 s., 50,00 kr. Hele rapporten

Nr. 132: Rastende bestande af vandfugle i forsøgsreservaterne, 1985-1993. Madsen, J. et al. (1995): 40 s., 40,00 kr. Hele rapporten

Nr. 131: Proceedings of the Second CONNECT Workshop on Landscape Ecology, 1993. Skov, F. et al. (1995): 105 p. DKK 85,00. Full report

Nr. 130: Vandfugles antal og fordeling i det sydfynske Øhav og Helnæs Bugt 1991-1992. Et samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amt og DMU. Petersen, I.K. (1995): 63 s. Kr. 60,00. Hele rapporten

Nr. 129: Chemical substances and chemical preparations. Contents of some skin sensitizing fragrances in selected cosmetics. Rastogi S.C. og Jensen G.H. (1995): 53 p. DDK 30,00. Full report

Nr. 128: Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Undersøgelse af 1,1,1-richlorethan i lim og slipmidler. Rastogi S.C. og Jensen G.H. (1995):128 s. Kr. 30,00. Hele rapporten

Nr. 127: Biologisk nedbrydning af PAH i jord fra Frederiksberg Gasværksgrund. Laboratoriestudie. Fase 2. Willumsen, P.A. & Karlson, U. (1995): 101 s. Kr. 80,00. Hele rapporten

Nr. 126: Fauna- og friluftsliv. En litteraturudredning om menneskeskabte forstyrrelser af større pattedyr. Olesen, C.R. (1994): 67 s. Kr. 50,00. Hele rapporten

Nr. 125: Unge harer i jagtudbyttet. En indikator for bestandens tilstand. Hansen, K. & Hartmann, P. (1994): 20 s. Kr. 25,00. Hele rapporten

Nr. 124: Atmospheric PAH in Denmark. Poulsen, M.E., Grundahl, L. & Palmgren, F. (1995): 73 s. Kr. 85,00. Full report

Nr. 123: Atmos-færisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningprogam 1993. Skov, H., Hovmand, M.F., Grundahl, L., Runge, E.H., Kemp, K., Aistrup, W., Heidam, N.Z. (1994): 61 s. Kr. 85,00.

Nr. 122: Atmosfærisk deposition på danske skove. Datarapport 1992/93. Hovmand, M.F., Grundahl, L., Mancher, O.H., Egeløv, A., Andersen, H.V., (1994):63 s. Kr. 70,00.

Nr. 121: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Jensen, J.P., Jeppesen, E., Bøgestrand, J., Roer Pedersen, A., Søndergard, M., Windolf J. & Sortkjær, L. (1994):94 s. Kr.125,00.

Nr. 120:Landovevågningsoplande.Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Andersen, H.E., Berg, P., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Kronvang, Schwærter, R., (1994): 122 s. Kr. 125,00.

Nr. 119: Ferske vandområder - vandløb og kilder. Vandmiljø-planens Overvågningsprogram 1993. Græsbøll, P., Erfurt, J., Hansen, H.O., Kronvang, B., Larsen, S.E., Rebsdorf, Aa. & Svendsen, L.M. (1994):186 s. Kr. 125,00.

Nr. 118:Migration af metaller fra legetøj: and- og olie-farver. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi S.C., Pritzl G. og Jensen G.H. (1994): 36 s. Kr. 40,00.

Nr. 117: Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Agger, C.T, Kaas, H., Knipschildt, F., Broder-sen,K., Dahl, K., Rasmussen, NB., Nørrevang Jensen, J., Krause-Jensen, D., Bondo Christensen, P. (1994): 177 s. Kr.150,00.

Nr. 116: Ferskvandstilstrømning til danske farvande 1993. Blicher, A Steensen & Refdahl, S. (1994): 29 s. + bilag. Kr. 125,00.

Nr. 115: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1993/94 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1993/94 in Denmark. Clausager, I. (1994):52 s. Kr. 35,00.

Nr. 114: Natur og turisme. Program til belysning af turismen og dens påvirkning af naturen på vadehavsøerne. Pilotprojekt Rømø;. Ballegaard, T. (1994): 59 s. Kr. 50,00.

Nr. 113: Danish Air Quality Monitoring Program. Annual Data Report 1993. Kemp, K., Palmgren, F. & Mancher, O.H. (1994): 79 p. DKK 95,00.

Nr. 112: Udvikling i fuglebestandene i Hjarbæk Fjord 1967-1993 i relation til miljøforhold og ændret slusedrift. Ettrup, H. (1994): 92 s. Kr. 65,00.

Nr. 111: Genetablering af den marine makrofauna i Hjarbæk Fjord. Succession efter genetablering af saltvandstilstanden i 1991. Petersen, A.H. (1994):46 s. Kr. 50,00.

Nr. 110: Restaurering af Gelså ved Bevtoft: Miljømæssig effekt i vandløb og de vandløbsnære arealer. Kronvang, B., Græsbøll, P., Svendsen, L.M., Friberg, N. Hald, A.B., Kjellsson, G., Nielsen, M.B., Petersen, B.D. & Ottosen, O. (1994):88 s. Kr. 100,00.

Nr. 109: Aromater i drikkevand.Parallelprøvning, december 1992. Nyeland, B.A. 1993:100 s. Kr. 45,00.

Nr. 108: Environment and society - a review of environmental development in Denmark. Christensen, N., Paaby, H. & Holten-Andersen, J. (eds)(1994):164 p. DKK 125,00.

Nr. 107: Næringssaltudeksling mellem sediment og vand i Hjarbæk Fjord efter etablering af saltvandstil-standen i 1991. Jensen, H.S., Sampou, P.A. & Holmer, M. (1994): 52 s. Kr. 100,00.

Nr. 106:Chemical substances and chemical products. Chromatographic analysis of some fragrances in cosmetics and toiletries. Rastogi, S.C., Jensen, G.H. & Johansen, E. 30,00.

Nr. 105: Control of diuron and linuron herbicides. Chemical substances and chemical preparations. Køppen, B. (1994): 24 p. DKK 30,00.

Nr. 104: Jagt i Ballum-området. Frikke, J. & Laursen, K. (1994): 41 s. Kr. 40,00.

Nr. 103: Fire sprøjtefri driftsformer af markers randzoner. Konsekvenser for vilde planter, insekter og økonomi. Hald, A.B. & Lund, T. (1994):39 s.

Nr. 102: Forlandsjagt i Vadehavet. Med en analyse af betydningen for andefugle. Frikke, J. & Laursen, K. (1994):55 s. Kr. 50,00.

Nr. 101: Release of propoxur from collars. Chemical substances and chemical preparations. Køppen, B. (1994): 24 p. DKK 30,00.

Nr. 100: IMAWELL - Conservation and management of the coastal and marine environment in Estonia, Latvia and Lithuania. Part I: Education programmes for improvement and promotion of nature conservation and management. Jepsen, B.S., Clausager, I., Pihl, S., Cleemann, M., Pritzl, G., Pedersen, BN. (1994):162 p DKK 60,00.

Nr. 99: Diffusion Scrubber - A Technique for measuring Ammonia. Sørensen, L.L., Granby, K., Nielsen, H. & Asman, W.A.H. (1994):55 P. DKK 70,00.

Nr. 98: Atmosfærens stoftilførsel til danske skovøkosystemer. Hovmand, M.F., Andersen, H.V. Bille-Hansen, J., Ro-Poulsen, H. (1994):59 s. Kr. 75,00.

Nr. 97: Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-92. Jørgensen, H.E., Madsen, J. & Clausen, P. (1994): 112 s. Kr. 45,00.

Nr. 96: Integreret overvågning af luftforureningseffekter. Det internationale måleprogram på Hjerl Hede. Henriksen, L.H., Bak, J. & Nielsen, K.E. (1993): 39 s. Kr. 100,00.

Nr. 95: 1,2-dibrom-2,4-dicyanobutan i kosmetika. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C., Johansen, S.S. & Jensen, G.H. (1993): 23 s. Kr. 35,00.

Nr. 94: Trihalomethaner i svømmebade. Parallelprøvning, september 1991. Nyeland, B.A. (1993): 69 s. Kr. 45,00.

Nr. 93: Miljø og samfund - en status over udviklingen i miljøtilstanden i Danmark. Christensen, N., Paaby, H. & Holten-Andersen, J. (red) (1993): 160 s. Kr. 125,00.

Nr. 92: Fagdatacentret for Luftforurening. Heidam, N.Z. (1993): 40 s. Kr. 75,00.

Nr. 91: Atmosfærisk depostion af kvælstof og fosfor. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Hovmand, M.F., Grundahl, L., Runge, E., Kemp, K. Aistrup, A. (1993): 96 s. Kr. 100,00.

Nr. 90:Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Windolf, J., Jeppesen, E., Søndergaard, M., Jensen, J.P. & Sortkjær, L. (1993): 130 s. Kr. 125,00.

Nr. 89:Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. &Aelig;rtebjerg, G., Sandbeck, P., Agger, C.T., Rasmussen,B., Kaas, H., Jensen, J.N., Krause-Jensen, D. & Christensen, P.B. (1993): 198 s. Kr. 150,00.

Nr. 88: Ferske vandområder - Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.Svendsen, L.M., Erfurt, J., Friberg, N., Græsbøll, P., Kronvang, B., Larsen, S.E. & Rebsdorf, Aa. (1993): 142 s. Kr. 125,00.

Nr. 87: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Berg, P., Friberg, N., Kronvang, B., Bak, J. & Rasmussen, P. (1993): 134 s. Kr. 125,00.

Nr. 86: Indholdet af toluen, xylen, styren og dichlormethan i kemiske præparater. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. og Johansen, E. (1993):39 s. Kr. 30,00.

Nr. 85 : Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1992/93 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1992/93 in Denmark. Clausager, I. (1993):58 s. Kr. 20,00.

Nr. 84: Analyse af landbrugs- og gødnings-data 1985-1991. Skop, E. (1993): 98 s. Kr. 75,00.

Nr. 83: Makroøkonomiske Miljømodeller. Wier, M. (1993): 62 s. Kr. 75,00.

Nr. 82 : Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg, II. Pindsvin, flagermus, fugle og effektundersøgelser. Fauna passages in connection with large road systems, II. Hedgehogs, bats, birds and research of effects. Madsen, A.B. (1993): 54 s. Kr. 25,00.

Nr. 81: Miljøpåvirkninger ved ral- og sandsugning. Et litteraturstudie om de biologiske effekter af råstofindvinding i havet. Hygum, B. (1993): 68 s. Kr. 50,00.

Nr. 80 : Udvikling af QSARs på anilinderivater. Fredenslund, F.C., Nielsen, C. & Køppen, B. (1993): 80 s. Kr. 85,00.

Nr. 79:Kortlægning af ålegræsset Zostera marinai farvandet omkring Agerø, 1992. Drachmann, J., Mark, S. & Clausen, P.(1993): 23 s. Kr. 25,00.

Nr. 78 :Pesticider i vand.Parallelprøvning, september 1992. Danmarks Miljøundersøgelser. Spliid, N.H. (1993):113 s. Kr. 45,00.

Nr. 77: Betydningen af fisk, fugle og undervandsplanter for vandkvaliteten. Biomanipulationsforsøg i Stigsholm Sø. Søndergaard, M., J. Bøgestrand, P. Schriver, T. Lauridsen, E. Jeppesen, S. Berg & P.H. Møller: 68 s. Kr. 100,00.

Nr. 76: The role of forest structure and management for woodland birds in Denmark. Komdeur, J., Gabrielsen, L. & Hounisen, J.P. (1993): 85 p. DKK 40,00.

Nr. 75 : Phenoler i vand.Parallel-prøvning, november 1992. Spliid, N.H. (1993): 141 s. Kr. 45,00.

Nr. 74: Determination of Nitrogen Dioxide with KI-impregnated sintered Glass Filters. National Environmental Research Institute. Hilbert, G. (1993):23 P. DKK 40,00.

Nr. 73 :Measurements of NH3/NH3+ and HNO3/NO3-by denuder and filter pack. Andersen, H.V. & Hilbert, G. (1993):67 P. DKK 80,00.

Nr. 72: Jagt- og forstyr-relsesfrie kerneområder for vandfugle i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser. Madsen, J. & Pihl, S. (1993):135 s. Kr. 70,00.

Nr. 71: Kontrol af Ae-stoffer i aerosolbeholdere. Danmarks Miljøundersøgelser.Rastogi S.C. (1993): 30 s. kr. 40,00.

Nr. 70 : Proseedings of the 5th International Symposium on Arctic Air Chemistry, Copenhagen, Denmark, September 8-10, 1992. National Environmental Research Institute. Heidam, N.Z. (ed.) (1993): DKK 425,00.

Nr. 69: Environmental Exposure Analysis of Chemicals. Department of Policy Analysis. Chen Fredenslund, F. (1993): p 96. DKK 100,00.

Nr. 68: Letflygtige halogenerede hydrocarboner. Parallelprøvning, juni 1991. Afdeling for Miljøkemi. Nyeland, B.A. (1992):106 s. Kr. 45,00.

Nr. 67: Kontrol af pyrethroidholdige bekæmpelsesmidler. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Danmarks Miljøundersøgelser. Køppen, B.. (1993): 24 s. Kr. 30,00.

Nr. 66: Indholdet af parabener i kosmetiske produkter. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi S.C., Johansen E. (1992):45 s. Kr. 40,00.

Nr. 65 : Beregning af kvælstofudvaskning påregionalt niveau - Calculation of Nitrogen leaching on a regional scale. Afdeling for Systemanalyse. Skop, E. (1993):54 s. Kr. 75,00.

Nr. 64: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Andersen, H.E., Blicher-Mathiesen, G., Grant, R., Bak, J., Berg, P., Kronvang, B., Kjeldsen, K. & Rasmussen, P. (1992):146 s. Kr. 125,00.

Nr. 63 : Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Kristensen, P., Windolf, J., Jeppesen, E., Søndergaard M. & Sortkjær, L. (1992): 111 s. Kr. 100,00.

Nr. 62: Ferske vandområder:Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Kronvang, B., Erfurt, J., Erlandsen, M., Friberg,N., Græsbøll, P., Rebsdorf, Aa. & Svendsen, L.M. (1992): 122 s. Kr. 100,00.

Nr. 61 : Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. &Aelig;rtebjerg, G., Sandbeck, P., Agger, C.T., Lundøer, S., Kaas, H., Jensen, J.N., Rasmussen, M.B., Peder-sen, D.S., Christensen, P.B., Dahl, K. (1992): 170 s. Kr. 150,00.

Nr. 60: The Danish Air Quality Monitoring Programme (LMP II). Annual datareport 1991. Palmgren Jensen, F., Kemp, K., Manscher, O. (1992): 81 p. DDK 100,00.

Nr. 59: Atmosfærisk deposition. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Hovmand, M.F., Grundahl, L., Kemp, K. (1992): 98 s. Kr. 100,00.

Nr. 58: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1991/92 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1991/92 in Denmark. Clausager, I. (1992):53 s. Kr. 30,00.

Nr. 57: Miljø og Livskvalitet 1994-2010. Paaby, H.S. (1992): 137 s. Kr. 100,00.

Nr. 56: Bekæmpelsesmidler med indhold af aktivstoffet glyphosat. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B. (1992): 15 s. Kr. 60,00.

Nr. 55 : Forsøgsreservat Ulvshale-Nyord:Resultater af eksperimenter 1989-1991. Madsen, J., Bøgebjerg, E., Hounisen, J.P., Kristensen, J.B. & Frikke, J. (1992): 61 s. Kr. 30,00.

Nr. 54: Indholdet af chlorfluorcarboner i aerosolbeholdere. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. (1992):33 s. Kr. 75,00.

Nr. 53 : Forsøgsreservat Nibe Bredning: Resultater af eksperimenter 1989-1991. Madsen, J., Hounisen, J.P., Bøgebjerg, E. & Frikke, J. (1992):43 s. Kr. 30,00.

Nr. 52: Migration Chemistry. Chemical and Physicochemical Processes Influencing the Migration Behaviour of Pollutant. Carlsen, L. (1992): 70 p. DKK 40,00.

Nr. 51 : Danmarks Miljøprøvebank. Oprettelse og drift af en dansk bank for miljøprøver. Poulsen, M.E. & Pritzl, G. (1992): 32 s. Kr. 40,00.

Nr. 50 : Pyrolyses of Coals and Kerogens. Sequential Pyrolysis - Gas Chromatography for Solid State Kinetic Studies. Carlsen, L., & Feldthus, A. (1992): 45 p. DKK 80,00.

Nr. 49: Radiochromatography in Migration Studies. Carlsen, L. (1992):30 p. DKK 75,00.

Nr. 48:Assessment and control of EC Air Quality Directives. Implementation of Articles 3 and 7 of 80/779 and 85/203 in Denmark. Department of Emissions and Air Pollution. Kemp, K. & Sluyter, R.J.C.F. (1992): 49 pp. DKK 60,00.

Nr. 47: Forsøgsreservat Ulvshale-Nyord: Baggrundsundersøgelser efteråret 1985 til foråret 1989. Madsen, J., Bøgebjerg, E., Kristensen, J.B., Frikke, J. og Hounisen, J.P. (1991): 57 s. Kr. 20,00.

Nr. 46: Forsøgsreservat Nibe Bredning:Baggrundsundersøgelser efteråret 1985 til foråret 1989. Madsen, J., Frikke, J., Bøgebjerg, E., Kristensen, J.B. og Hounisen, J.P. (1991): 50 s. Kr. 20,00.

Nr. 45:A Detailed Emission Inventory of SO2for Denmark. Runge, E.H., Asman, W.A.H. and Kilde, N.A. (1992): 27 p. DKK 50,00.

Nr. 44 : Landsdækkende optælling af vandfugle fra flyvemaskine, januar/februar 1991 og januar/marts 1992. Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Pihl, S., Laursen, K., Hounisen, J.P. & Frikke, J. (1992): 42 s. Kr. 30,00.

Nr. 43:Det landsdækkende Luftkvalitetsmåleprogram 1990. Palmgren Jensen, F., Kemp, K., Manscher O.H. (1991):73 s. Kr. 95,00.

Nr. 42 : Bulk Deposition of Hexachlorocclohexane. Hilbert, G., Poulsen, M.E. (1992): 29 p. DKK 45,00.

Nr. 41: Open-Top Chamber Data Processing. national Environmental Research Institute. Hansen, L. (1992): 30p. DKK 55,00.

Nr. 40 :Marine Områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. &Aelig;rtebjerg, G., Sandbeck, P., Lundøer, S., Jakobsen, F., Løkkegaard, B., Jensen, J.N., Christensen, P.B., og Jensen, O.L. (1991): 132 s. Kr. 150,00.

Nr. 39: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Grant, R., Bak, J., Berg, P. & Skop, E. (1991): 164 s. Kr. 125,00.

Nr. 38: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Kristensen, P., J.P. Jensen, E.Jeppesen og M. Erlandsen, (1991):104 s. Kr. 100,00.

Nr. 37: Ferske vandområder, Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Kronvang, B., Græsbøll, P., Erlandsen, M., Rebsdorf, Å., Kristensen, P., Mortensen, E., (1991): 75 s. Kr. 75,00.

Nr. 36 : Atmosfæren.Nedfald af kvælstofforbindelser. Vandmiljø planens Overvågningsprogram 1990. Hovmand, M.F., Grundahl, L. (1991): 39 s. Kr. 60,00.

Nr. 35: Runal Ozone measurements in Denmark, 1985-1989. National Environmental Research Institute. Hertel, O., Hovmand, M.F. (1991): 23 p. DKK 45,00.

Nr. 34 : Rapport for studieophold ved Universitetet i Bergen, Geofysisk Institut, afd. for Meteorologi. Hertel, O. (1991): 27 s. Kr. 45.00.

Nr. 33:Indholdet af organiske opløsningsmidler i aerosolbeholdere. Analytisk kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. (1991):41 s. Kr. 90,00 kr.

Nr. 32 : Indholdet af formaldehyd i kosmetiske produkter. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Afdeling for Miljøkemi. Rastogi, S.C. (1992):54 s. Kr. 105,00.

Nr. 31: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1990/91 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1990/91 in Denmark. Clausager, I. (1991):58 s. Kr. 20,00.

Nr. 30 : Overlevelse og reproduktion i en dansk harebestand. Hansen, K. (1991): 36 s. Kr. 20,00.

Nr. 29: Ethylenthiourinstof som urenhed isvampemidler. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B. (1991):24 s. Kr. 60,00.

Nr. 28 :Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg. En udredningsopgave udført i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Salvig, J.C. (1991): 67 s. Kr. 20,00.

Nr. 27: Kvælstofudvaskning og udbytte ved ændret landbrugspraksis. Modelberegninger med rodzonemodellen DAISY. Blicher-Mathiesen, G., Nielsen, H., Erlandsen, M., Berg, P. (1991): 20 s. Kr. 100,00.

Nr. 26: Chlorholdige urenheder i bekæmpelsesmiddelstoffet dichlobenil. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B. (1991): 18 s. Kr. 70,00.

Nr. 25:Retablerede søer. Udvikling og overvågning. Søndergaard, M. & Jeppesen, E. (1991): 88 s. Kr. 175,00.

Nr. 24: Polychlorerede biphenyler i trykfarver og tryksager. Rastogi, S.C. (1991): 44 s. Kr. 100,00.

Nr. 23: Interkalibrering af specifikke polychlorerede biphenyler (PCB) i marine medier. Del 2. Storr-Hansen, E. (1991):31 s. Kr. 80,00.

Nr. 22: Dichloromethane and 1,1,1 Trichloroethane in Haircare Products. Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Products. Rastogi, S.C. (1991):24 pp. DKK 70,00.

Nr. 21:Urenheder i carbendazim- og benomylholdige bekæmpelsesmidler. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B. (1991):23 s., Kr. 70,00.

Nr. 20:Pesticiders Miljøbelastning.Perspektiver for brug af indeks. Rapport fra et fagkyndigt udvalg. Mogensen, B.B. (1991): 79 s. Kr. 60,00.

Nr. 19: Emission of methane and nonmethane volatile organic compounds in Denmark. Sources related to agriculture and natural ecosystems. Primé, A., Christensen, S. (1991): 74 p. DKK 100,00.

Nr. 18: Emission of nitrous oxide in Denmark. Natural and agriculture related sources. Primé, A., Christensen, S. (1991): 45 p. DKK 70,00.

Nr. 17: Chlorflourcarboner i aerosolbeholdere og ekstruderet polystyren. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. (1990): 27 s. DDK 90,00.

Nr. 16: Modelberegning af den regionale kvælstofudvaskning. Nielsen, H., Blicher-Mathiesen, G., Erlandsen, M. & Jensen, C. (1992):105 s. Kr. 150,00.

Nr. 15: Beregninger med OSPM-modellen af NOx og CO-luftforurening i Bredgade, København. Hertel, O. & Berkowicz, R. (1991): 29 s. Kr. 45,00.

Nr. 14:Det Landsdækkende Luftkvalitets Måleprogram 1987-1989. Jensen, F.P., Kemp, K. & Mancher, O.H. (1990): Hovedrapport 42 s. + bilagsrapport 112 s. Hovedrapport: Kr. 45,00. Bilagsrapport: Kr. 125,00.

Nr. 13 : Læsø-projektet. Nedbrydningsstudier af ilanddrevet olie. Kemiske analyser. Afdeling for Miljøkemi. Storr-Hansen, E. & Wrang, P. (1990):71 s. Kr. 160,00.

Nr. 12: Test af olieidentifikationsanalyser. Feltforsøg af olieudslip på havet ved Haltenbanken, Norge 1989. Afdeling for Miljøkemi. Cederberg, T. & Wrang, P. (1991): 87 s. Kr.150,00.

Nr. 11: Danmarks hydrografi 1989. Hansen, I.S., &Aelig;rtebjerg, G. & Jørgensen, L.A. (1990):70 s. Kr. 100,00.

Nr. 10: Træk- og overvintringsstrategier hos gæs. Faktorer, der influerer på valg af rasteplads. Doktordisputats. Madsen, J. (1990):239 s. Kr. 160,00.

Nr. 9: Analytisk-kemisk kontrol af bekæmpelsesmidler med indhold af optisk rene phenoxysyrer. Afdeling for Miljøkemi. Køppen, B. (1990): 12 s. + 6 s. Bilag. Kr. 60,00.

Nr. 8: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Marine vandområder. Fjorde, kyster og åbent hav. Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. &Aelig;rtebjerg, G., Jørgensen, L.A., Sandbeck, P., Jensen, J.N. & Kaas, H. (1990):100 s. Kr. 150,00.

Nr. 7: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Atmosfæren. Nedfald af kvæl-stofforbindelser. Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening. Hovmand, M.F. (1990): 39 s. Kr. 60,00.

Nr. 6: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Landovervågningsoplande. Næringsstofudvaskning fra rodzonen. Afdeling for Terrestrisk Økologi. Blicher-Mathiesen, G., Grant, R., Jensen, C. & Nielsen, H. (1990): Hovedrapport 71 s. + bilagsrapport 39 s. Hovedrapport: Kr. 100,00, Bilagsrapport: Kr. 60,00.

Nr. 5:Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Ferske vandområder. Vandløb, kilder og søer. Afdeling for Ferskvandsøkologi. Kristensen, P., Kronvang, B., Jeppesen, E., Græsbøl, B., Erlandsen, M., Rebsdorf, Aa., Søndergaard, M., & Bruhn, A. (1990): 130 s. + bilag 10 s. Kr. 150,00.

Nr. 4: Præsentationer ved det sjette danske havforskermøde. Buch, E. & Sørensen, M.I. (red.) (1990): 325 s. Informationssektionen. Kr. 150,00.

Nr. 3:Kvælstofstrømme i dansk landbrug 1980-88. Afdeling for Terrestrisk Økologi. Nielsen, H. (1990): 46 s. Kr. 50,00.

Nr. 2: Et ventilationsanlægs fortyndingsevne. Målinger udført ved hjælp af sporstof for Hærens Ingeniør- og ABC-skole i forbindelse med indretning m.v. af lokaler i forsøgsbygning. Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening. Lyck, E. (1990):28 s. Kr. 40,00.

Nr. 1:Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1989/90 i Danmark. Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Clausager, I. (1990):39 s. Kr. 20,00.


0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000